36694

Pulse for Ladies EMS trainingen

€ 55.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pulse for Ladies EMS trainingen
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstart onderneming
Datum van oprichting 01-09-1997

Leendoel

Onderneemster Birgitte Roijers gaat een nieuwe onderneming starten, Pulse for Ladies EMS trainingen. Dit is een modern bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. Electrical Muscle Stimulation (EMS), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. Pulse for Ladies begeleidt vrouwen in iedere leeftijdscategorie op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Mevrouw Roijers heeft nog een bestaande eenmanszaak, waarin Pulse for Ladies geëxploiteerd zal gaan worden. Voor de opstart van de onderneming wordt een financiering gevraagd.

Mevrouw Roijers heeft eerder met een compagnon een financiering afgesloten bij Collin Crowdfund. Inmiddels wordt deze franchise vestiging enkel door haar compagnon voortgezet. De financiering loopt momenteel naar tevredenheid. De link naar de eerdere financieringsaanvraag: https://www.collincrowdfund.nl/wav-e-for-ladies-barendrecht/

Er wordt een lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De eerste drie maanden betreffen een aflossingsvrije periode. Vanaf de 4e maand wordt er maandelijks lineair afgelost. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 35.000
Opstartkosten en werkkapitaal € 20.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw B. Roijers handelend onder de naam Pulse for Ladies EMS trainingen en de heer A.J.L. Keesmaat. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Pulse for Ladies EMS trainingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op de woning aan P.J.M. Aalbersestraat 13 te Papendrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een een tweetal hypothecaire inschrijvingen van één partij met een totaalbedrag van € 275.000,- en openstaande schuld van € 203.469,- . De WOZ waarde per 01-01-2019 is € 260.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pulse for Ladies EMS trainingen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Pulse for Ladies EMS trainingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed Coronavirus
Het RIVM heeft positief geadviseerd voor de openstelling van de EMS-fitclubs. De gemeente Papendrecht wijkt hier niet van af. Het betreffen 1 op 1 trainingen, waar niemand anders bij is. De klant kan zelf het suit aan- en uittrekken en er is minimaal twee meter afstand.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 

Activa

  Beginbalans 2020 P31-12-2020
Vaste activa € 36.000 € 33.000
Vlottende activa € 0 € 0
Overige vlottende activa € 19.000 € 27.000
Totaal € 55.000 € 60.000

Passiva

  Beginbalans 2020 P31-12-2020
Eigen vermogen € 0 € 11.000
Langlopende schulden € 55.000 € 49.000
Kortlopende schulden € 0 € 0
Totaal € 55.000 € 60.000

winst- en verliesrekening P2020 en P2021

  P2020 P2021
Omzet € 51.000 € 148.000
Bruto winst € 46.000 € 133.000
Kosten € 24.000 € 40.000
Resultaat € 22.000 € 93.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77765 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-05-2020 om 10:12
investeerder-117355 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-05-2020 om 10:12
investeerder-4868 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-05-2020 om 10:11
investeerder-57762 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-05-2020 om 10:11
investeerder-109792 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2020 om 10:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders