42808

R.D. Horton (box 3)

€ 115.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 194
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 194 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer R.D. Horton
Leendoel Vastgoed

Leendoel

Rob Horton exploiteert een installatie bedrijf genaamd Pulson Installatietechniek. Uit deze eenmanszaak geniet hij een inkomen. Rob heeft de kans gekregen om in privé (box 3) een beleggingsobject aan te kopen. Hij is op zoek naar een financiering voor de aankoop van het onroerend goed aan de Cassandraplein 5-11 te Eindhoven, wat hij zal verhuren voor ca. €1.500,- per maand.

Er wordt een annuïtaire lening van € 115.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 85.500,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop Cassandraplein 5-11 € 170.000
Kosten koper € 15.000
Totaal € 185.000
Eigen inbreng € 70.000
Collin Direct € 115.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De heer R.D. Horton is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Horton is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op de privéwoning;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 115.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan Cassandraplein 5-11, 5631BA te Eindhoven kadastraal bekend als sectie K nummer 2103 (gedeeltelijk) te Woensel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand wordt aangekocht voor € 170.000,-;
  • De huidige en toekomstige huurpenningen van het woonhuis met als adres: Cassandraplein 5-11, 5631BA te Eindhoven worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score van Pulson Installatiechniek is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Pulson Installatietechniek en de privé vermogenspositie van de ondernemer. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De maandelijkse betalingsverplichting van € 1.145,26 zal voldaan worden uit de huurinkomsten. De aflossing van de slottermijn zal naar verwachting plaatsvinden uit herfinanciering van het object. De privébestedingen kunnen worden voldaan uit het inkomen dat genoten wordt uit de eenmanszaak. In 2021 bedroeg de omzet van Pulson Installatietechniek € 279.953,- met een resultaat van € 98.312,-.

Jaarcijfers

Verwachte huuropbrengsten Cassandraplein 5-11 te Eindhoven

Huuropbrenstgen € 18.000
Exploitatiekosten € 3.000
Rentelasten Collin € 7.000
Aflossing Collin € 6.000
Netto cashflow € 2.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4576 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 11:12
investeerder-215589 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 11:11
investeerder-34416 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 11:10
investeerder-211784 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 11:09
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2022 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders