24844

Pure Taste

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 39
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-09-2016 in 1 uur volgeschreven door 39 investeerders

Samenvatting

Pure Taste is een bestaande delicatessenwinkel gevestigd aan de Korte Hofstraat te Zutphen. De onderneming wordt overgenomen door Bert Nuesink. Pure Taste stimuleert het bewuste proeven, brengt het gezonde eten terug en laat mensen genieten van de pure en echte smaakbelevingen tijdens het bereiden van een maaltijd thuis. Er worden producten aangeboden met een hoge kwaliteit die zich onderscheiden van de supermarkt. Ze zijn afkomstig uit een streek waar aandacht is voor het ambacht, het welzijn van dieren, biologisch en terroir. Bert Nuesink koopt producten in uit streken en landen die hij zelf goed kent en regelmatig zelf bezoekt. Er worden niet alleen producten aangeboden, maar mensen kunnen ook genieten van unieke bereidingen.

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt om de overname van Pure Taste te Zutphen mogelijk te maken door een totale investering van € 148.000,-. Het betreft een co-financiering met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek te Zutphen. Rabobank verstrekt een lening met een looptijd van 5 jaar van € 55.000,- en een rekening-courant krediet van € 5.000,-. Daarnaast is er een achtergestelde lening van € 10.000,- en een eigen inbreng van € 28.000,-. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 50.000,-. De gevraagde financiering zal alleen worden verstrekt in combinatie met de te verstrekken financiering door Rabobank. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Bert Nuesink exploiteert Pure Taste in de rechtsvorm van een eenmanszaak.

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan voor Pure Taste. De reden hiervan is dat het een startende onderneming betreft. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is Bert Nuesink hoofdelijk aansprakelijk voor de lening via Collin crowdfund. Daarnaast wordt de lening van de verkoper ter hoogte van € 10.000,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering van € 50.000,- is, samen met de te verstrekken financiering door Rabobank, benodigd voor de overname van de delicatessenwinkel Pure Taste te Zutphen.

Ondernemer

Bert Nuesink (48 jaar) woont samen met zijn dochter en zoon in Zutphen. Hij is na zijn HBO-opleiding Facilitair Management met name werkzaam geweest in de catering en facilitaire dienstverlening. Op een Hogeschool is hij als manager verantwoordelijk geweest voor de opzet en ontwikkeling van het cateringbedrijf. De afgelopen 15 jaar heeft hij de functie van Hoofd Facilitaire Dienst vervuld bij een organisatie voor Welzijnswerk en Kinderopvang. Het is een langgekoesterde wens van Bert om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Nu de overnamekans van Pure Taste zich aandient, komen het zelfstandig ondernemerschap en zijn passie voor de wijnwereld en voeding bij elkaar. De afgelopen jaren heeft Bert als zelfstandige een nevenactiviteit gehad: Vaker Bubbels & Zo. Hij hield zich bezig met de import van champagnes en het organiseren van champagneproeverijen. Bert heeft diverse wijnopleidingen gevolgd en zijn wijnbrevet gehaald. Met zijn eigen onderneming wil hij gaan starten met de opleiding tot vinoloog.

Onderneming

Pure Taste in Zutphen bestaat al 14 jaar. De onderneming is tot deze overname door twee ondernemers, de heer Willemsen en mevrouw Boerkoel, gerund. Pure Taste heeft een mooie positie verworven in Zutphen e.o. Zutphen is een stad met een duidelijke antroposofische inslag en de positionering van Pure Taste sluit hier voor een belangrijk deel bij aan. Daarmee is er ook veel draagvlak en sympathie voor het concept en het aanbod van Pure Taste. De oorspronkelijk opgebouwde omzet van ca. € 360.000,- is de laatste jaren teruggelopen naar ca.  € 300.000,- per jaar. De invloed van de crisis op het bestedingspatroon en het tijdelijk minder inzetbaar zijn van één van de eigenaren door een auto ongeluk zijn hierop van invloed geweest. 

Bert Nuesink ziet volop kansen om Pure Taste op een hernieuwde wijze te positioneren in de markt. Kijkend naar zijn verleden is hij trots op het succesvol neerzetten van nieuwe (catering)activiteiten in een grote organisatie. Zijn managementkwaliteiten en met name de omgang met verschillende belanghebbenden zoals personeel, opdrachtgever en klanten, hebben aan de basis gestaan van zijn werkplezier en geboekte resultaten. Bert is er trots op dat hij als een mensenmens wordt gezien en dit ziet hij als belangrijke basis in zijn eigen onderneming Pure Taste.

Positionering en concurrentiepositie
Door trends en ontwikkelingen veranderen de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen en organisaties. Dat betekent dat Pure Taste mee moet veranderen. De volgende trends en ontwikkelingen zijn voor Pure Taste van belang: onthaasten, natuur, thuis koken, voeding, gezondheid en lifestyle moet in balans zijn. Daarnaast zijn er op lokaal niveau diverse ontwikkelingen gaande om Zutphen als stad te promoten. Stichting Ondernemersfonds Binnenstad, thema Cadeaustad Zutphen en ook de biologische weekmarkt sluiten volledig aan bij het concept van Pure Taste. Binnen de regio is Pure Taste de enige Fine Food Shop.

De belangrijkste concurrenten in Zutphen en omgeving zijn De Zuivelhoeve, Noten&Zo en een aantal lokale wijnzaken. De onderscheidende aspecten van Pure Taste ten opzichte van de lokale concurrentie liggen op de samenhang van kwaliteit en beleving, zoals: hoge kwaliteit, biologisch, unieke producten, producenten hebben aandacht voor terroir, natuur, verantwoord, kleinschalige leveranciers en gezonde voeding.

Kansen en bedreigingen

 • Zutphen profileert zich als cadeaustad en ‘shopstad’ met vele kleine unieke winkels
 • Veel toerisme door musea en groei van het aantal B&B’s
 • Aandacht voor biologische en verantwoorde producten
 • Het economisch klimaat is nog broos, waardoor onzekere ontwikkeling bestedingspatroon 
 • De media heeft grote invloed in haar uitingen over voeding

Sterktes en zwaktes

 • De al 14 jaar gevestigde naam van Pure Taste in Zutphen en omstreken 
 • Een groot en trouw vast klantenbestand met een aantal vaste grote afnemers
 • Pure Taste heeft een ‘duur’ imago
 • De laatste jaren is Pure Taste minder ‘zichtbaar’ geweest (nieuwsbrief, media, etc.)
 • De omzet is de afgelopen jaren teruggelopen

Doelgroep
De klanten van Pure Taste zijn afkomstig uit Zutphen (40.000 inwoners) en omgeving. Men is hoog opgeleid, veelal tweeverdieners met een hoog besteedbaar inkomen, interesse in lekker en verantwoord eten en men neemt de tijd voor eten en familie en/of zoekt een origineel cadeau. Daarnaast zijn toeristen een belangrijke doelgroep. Men komt winkelen en is veelal boven de 50 jaar. Het aantal B&B’s in Zutphen neemt toe. De binnenstad is gerenoveerd en is bijzonder aantrekkelijk voor (groepen) toeristen. Zutphen is één van de fraaie historische Hanzesteden. Ook klanten met hun eigen zakelijke dienstverlening vormen een doelgroep. Men faciliteert borrels binnen het eigen bedrijf. De horeca is een belangrijke samenwerkingspartner/klant. Cateringbedrijven in de regio kunnen ook gebruik maken van de diensten en producten van Pure Taste.
Tot slot de gebruikers van de webshop. Herhalingsaankopen kunnen eenvoudig vanuit huis worden gedaan nadat de winkel een eerste keer is bezocht. 

Locatie 
Pure Taste is gevestigd midden in het oude stadscentrum aan de Korte Hofstraat 16 te Zutphen.

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt om de overname van Pure Taste te Zutphen mogelijk te maken. Het betreft een co-financiering met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek te Zutphen. Rabobank verstrekt een lening met een looptijd van 5 jaar van € 55.000,- en een rekening-courant krediet van € 5.000,-.

Investeringsoverzicht

Kosten met betrekking tot de overname inventaris, inrichting en goodwill  € 80.500,-
Transportmiddel € 5.000,-
Startvoorraad  € 50.000,-
Huurgarantie € 7.500,-
Voorfinanciering BTW € 5.000,-
Totaal € 148.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 28.000,-
Achtergestelde lening door verkoper € 10.000,-
Rekening-courant krediet Rabobank  € 5.000,-
Lening Rabobank € 55.000,-
Lening Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Algemeen
De via Collin Crowdfund aangevraagde lening wordt alleen verstrekt in combinatie met de te verstrekken lening door Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek te Zutphen.

Zekerheden

 • De lening van € 10.000,- door de verkopers E.J.H. Willemsen en A.W.E. Boerkoel wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Tot het moment waarop de lening van Collin is afgelost vinden er geen aflossingen plaats op deze lening. Rentebetalingen op deze achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
 • Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De reden hiervan is dat het een startende onderneming betreft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de situatie na verstrekking van de lening. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In de prognose voor de eerste volledige exploitatiejaren 2017 en 2018 is de verwachte omzetgroei voorzichtig vastgesteld. De verwachte omzet bedraagt in 2016 nog circa € 300.000,- en zal volgens prognose in 2017 resp. 2018 doorgroeien naar € 320.000,- en € 330.000,-. Na aflossing op de beide leningen en privébeloning bedraagt het verwachte netto cashflow overschot € 10.000,- in 2017 en € 12.000,- in 2018 (beide Goed). Voorzichtigheidshalve wordt de rentabiliteit vooralsnog vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start van de onderneming per oktober 2016 bedraagt het eigen vermogen (inclusief de achterstelling) 24% van het balanstotaal van € 153.000,-. Volgens de prognose groeit de solvabiliteit per eind 2017 naar 42%. De solvabiliteit bedraagt per eind 2016, na verstrekking van de crowdfinance lening van € 50.000,-, 27%. Voor beide jaren wordt een vergelijkbaar balanstotaal geprognosticeerd. We hanteren de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
Door de vorm van lang financieren middels de crowdfinance lening bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 4,3 eind 2016 en scoort daarmee Excellent. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank wordt ingeperkt, zodra de BTW is terug ontvangen. De aflossingsverplichting over het eerste volledige exploitatiejaar is als kortlopende kredietverplichting op de balans meegenomen. De verwachting is dat de current ratio de komende jaren van Excellent niveau blijft. Het betreft een startende exploitatie en daarom wordt de uitkomst voorzichtigheidshalve aangepast naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering van € 500,- ontvangt u een waardebon voor een fles Champagne, af te halen bij Pure Taste Te Zutphen.
 • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u een waardebon voor een borrelbox incl. een fles wijn voor 4 personen, af te halen bij Pure Taste Te Zutphen.
 • Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u een waardebon voor een luxe borrelbox incl. een fles Champagne voor 4 personen, af te halen bij Pure Taste te Zutphen.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5707 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2016 om 10:02
investeerder-1827 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2016 om 10:02
investeerder-16269 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2016 om 10:02
investeerder-20658 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2016 om 10:02
investeerder-7773 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2016 om 10:01

Ondernemer
Bert Nuesink

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel