43015

Purpose Project 3 B.V.

€ 600.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 307
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 307 investeerders

Samenvatting

Purpose Real Estate is een nieuwe vastgoedonderneming, opgezet door Ruud Robeerst, Erik Sterks en Steven Nelemans. Purpose is een ontwikkelaar voor de startersmarkt. De visie van Purpose bestaat uit de combinatie van een nieuw woonconcept, Life Time Living, en de duurzame ontwikkeling van studio’s. Naast de uitrol van het woonconcept zal Purpose woningen en kantoorpanden transformeren en uitrusten met duurzame studio’s. Deze panden worden voor eigen beheer getransformeerd en beheerd. De eerste twee panden voor transformatie naar studio’s zijn reeds aangekocht. 

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van het pand aan de Bakelsedijk 6 te Helmond. Het leendoel betreft het transformeren van het pand naar 17 studio’s voor de verhuur aan een zorginstelling. Er is een intentieverklaring met een zorginstelling getekend, welke na het verkrijgen van de definitieve vergunningen in een definitieve huurovereenkomst zal worden omgezet. Omstreeks april 2023 zal er naar verwachting een vervolgaanvraag van ca. € 400.000,- volgen voor de slotsom van de bouwkosten, hiervoor dient men zelf al minimaal € 500.000,- uit eigen middelen in te brengen.

Financieringsbehoefte
De totale investering, inclusief transformatie, bedraagt € 1.725.000,-. De investering voor de aankoop van het onroerend goed bedraagt € 625.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-, waarvan € 50.000,- in depot zal worden gehouden voor de rentekosten van het eerste jaar. De looptijd is 36 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn in de 36e maand ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Omstreeks april 2023 zal er een naar verwachting een vervolgaanvraag van ca. € 400.000,- volgen voor de slotsom over de bouwkosten, hiervoor dient men zelf al minimaal € 500.000,- uit eigen middelen in te brengen.

Risico

 • De debiteur is Purpose Project 3 B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed aan de Bakelsedijk 6, 5701 HC te Helmond, kadastraal bekend als sectie E nummer 82 te Helmond, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 28 juli 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 2.515.000,-.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 300.000,- afgegeven door DRS Investments B.V., Sterks Vastgoed Beheer B.V. en Arcadia Investments B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Bakelsedijk 6, 5701 HC te Helmond, kadastraal bekend als sectie E nummer 82 te Helmond, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De voornoemde zekerheden zullen ook gelden voor de vervolgaanvraag. Investeerders in deze lening hebben dezelfde rang bij eventuele uitwinning als de investeerders in de volgende aanvraag.
 • De vordering inzake het ingehouden depot ter hoogte van € 50.000,- wordt verpand aan Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van het pand aan de Bakelsedijk 6, te Helmond.

Ondernemer

Purpose Real Estate is een nieuwe vastgoedonderneming, opgezet door Ruud, Erik en Steven.

Ruud Robeerst
Ruud is Algemeen Directeur van Purpose. Voordat Ruud als ondernemer begon, heeft hij 10 jaar bij verschillende grootbanken gewerkt. Zes jaar terug is Ruud begonnen met Loyal Interim, een transparant detacheringsbedrijf uit Den Bosch wat meerdere jaren in de FD Gazellen top 5 heeft gestaan. Het bedrijf heeft na 6 jaar bijna 300 mensen werken. Een jaar geleden heeft Ruud de meerderheid van de aandelen van Loyal Interim verkocht en heeft hij voor zijn privé portefeuille een oud ING kantoor op het Vrijthof in Maastricht gekocht. Dit project heeft Ruud de inspiratie gegeven om Purpose te starten.

Erik Sterks
Erik heeft meer dan 20 jaar ervaring in de vastgoedsector. Erik heeft voor Purpose bij Hoedemakers gewerkt, een middelgroot bouwbedrijf uit omgeving Den Bosch. Binnen dit bedrijf heeft Erik alle takken van sport gezien, van nieuwbouw tot bestaande bouw, en van ontwikkeling tot beheer. Zijn laatste functie was bedrijfsleider vastgoedonderhoud, waarbij hij het operationeel beheer van 7.000 woningen verzorgde. Binnen Purpose heeft Erik de technische rol aangenomen, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het onderhoud van de verschillende objecten draagt.

Steven Nelemans
Steven is binnen Purpose verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Purpose concept en het binnenhalen van investeringen. Voordat Purpose werd opgezet, heeft Steven als oprichter en CEO van Amber al veel ervaring opgedaan met ondernemen en het ophalen van externe financiering. Binnen Purpose is Steven verantwoordelijk voor de financiering van de objecten, welke deels door bancaire financiering, deels door investeerders, en deels door inleg eigen middelen van de oprichters worden geregeld.

Onderneming

Purpose Real Estate is een nieuwe vastgoedonderneming, opgezet door Ruud, Erik en Steven. Purpose is een ontwikkelaar voor de startersmarkt. De visie van Purpose bestaat uit de combinatie van een nieuw woonconcept, Life Time Living, en de duurzame ontwikkeling van studio’s. Naast de uitrol van het woonconcept zal Purpose woningen en kantoorpanden transformeren en uitrusten met duurzame studio’s. Deze panden worden voor eigen beheer getransformeerd en beheerd. Op dit moment heeft Purpose reeds twee objecten in haar portefeuille, waarvan het object op de Bakelsedijk te Helmond de derde zal zijn.

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van het pand aan de Bakelsedijk 6 te Helmond. Het leendoel betreft het transformeren van het pand naar 17 studio’s voor de verhuur aan een zorginstelling. Er is een intentieverklaring met een zorginstelling getekend voor een huurtermijn van 10 jaar, welke na het verkrijgen van de definitieve vergunningen in een definitieve huurovereenkomst zal worden omgezet. Op dit moment zijn de gesprekken met de gemeente gaande. Er worden binnen het bestemmingsplan extra studio’s gerealiseerd.

Indien de vergunningen definitief zijn zal men naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beginnen met de transformatie. Voor de transformatie is er een investeringsbehoefte van ca. € 1.100.000,-. Collin Crowdfund heeft in overleg met de ondernemers en betrokken tussenpersoon een positieve grondhouding afgegeven voor een aanvullende financiering van circa € 400.000,-, omstreeks april 2023, indien de vergunningen en huurcontract definitief zijn en de eerste € 500.000,- van de bouwkosten uit eigen middelen zijn voldaan. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 28 juli 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 2.515.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed, inclusief kosten € 625.000,-
Bouwkosten € 1.100.000,-
Totale investering € 1.725.000,-
Eigen inbreng € 725.000,-
Lening via Collin Crowdfund omstreeks april 2023 € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

De totale investering, inclusief transformatie, bedraagt € 1.725.000,-. De initiële investering voor de aankoop van het onroerend goed bedraagt € 625.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-, waarvan € 50.000,- in depot zal worden gehouden voor de rentekosten van het eerste jaar. Een deel van de eigen inbreng wordt verstrekt door de aandeelhouders van Purpose en een deel wordt ingebracht bij de start van de bouw door de architect en bouwer van het project, waarvoor aandelen in de project B.V. worden verkregen.

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag

Overige financiers
In Purpose Project 3 B.V. zijn er geen andere financiers aanwezig. De aankoop van de objecten die in de andere project B.V.’s zijn aangekocht zijn gedeeltelijk extern gefinancierd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Purpose Project 3 B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Purpose Real Estate B.V. is Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op het taxatierapport en de projectbegroting . De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
De verwachte huurinkomsten, na transformatie, bedragen minimaal € 135.000,- op jaarbasis. Het doel is om dit vast te leggen met een zorginstelling waarmee een intentie is getekend voor de huur van het object voor tien jaar, op het moment dat de vergunningen definitief zijn. Bij tot stand komen van de lening zal € 50.000,- in depot worden gehouden voor het voldoen van de rente en kosten voor het eerste jaar. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in het project, rekening houdende met de eigen inbreng van in totaal € 725.000,-, bedraagt 42% op een totale investering van € 1.725.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Purpose Project 3 B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed aan de Bakelsedijk 6, 5701 HC te Helmond, kadastraal bekend als sectie E nummer 82 te Helmond, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 28 juli 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat na verbouwing van € 2.515.000,-.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 300.000,- afgegeven door DRS Investments B.V., Sterks Vastgoed Beheer B.V. en Arcadia Investments B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Bakelsedijk 6, 5701 HC te Helmond, kadastraal bekend als sectie E nummer 82 te Helmond, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De voornoemde zekerheden zullen ook gelden voor de vervolgaanvraag van € 400.000,-. Investeerders in deze lening hebben dezelfde rang bij eventuele uitwinning als de investeerders in de volgende aanvraag.
 • De vordering inzake het ingehouden depot ter hoogte van € 50.000,- wordt verpand aan Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de zakelijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110240 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-08-2022 om 11:07
investeerder-29006 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2022 om 11:07
investeerder-114697 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2022 om 11:07
investeerder-48068 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2022 om 11:06
investeerder-55030 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2022 om 11:06

Ondernemer

R. Robeerst

E.C.M. Sterks

S.G. Nelemans

Crowdfund Coach


Rick van Griensven