38820

Q-Impress Turning B.V.

€ 500.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 408
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 408 investeerders

Samenvatting

Kees Hoekstra heeft in 2013 Q-Impress Turning B.V. opgericht samen met zijn broers Johannes en Eduard.
De onderneming betreft een groothandel gespecialiseerd in de levering van serie draaiwerk en persdelen voor de verwarmingsindustrie, woningbouw en vloerverwarmingssystemen. De business bestaat voor 80% uit messing persdelen en samengestelde artikelen. Het bedrijf is groeiende en nu doet zich de kans voor om het bedrijfspand aan de Twenterpoort West 44 te Almelo aan te kopen, inclusief het aangrenzende woonhuis aan de Parkiet 20 waar Kees Hoekstra gaat wonen. 

Invloed coronavirus
Het coronavirus lijkt nauwelijks tot geen invloed te hebben op de branche waarin Q-Impress Turning B.V. actief is. In 2020 komt de omzet naar verwachting zelfs hoger uit dan 2019 en ook voor 2021 en 2022 wordt verwacht dat de groei zich voortzet. Dit valt te verklaren doordat Q-Impress Turning B.V. levert aan sectoren die niet of nauwelijks geraakt zijn en worden door het coronavirus. Opdrachtgevers zijn veelal bouwgerelateerde bedrijven die volop hebben ingezet op energietransitie.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 665.000,-. Hiervan wordt voor € 165.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Q-Impress Turning B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De debiteuren zijn Q-Impress Turning B.V. en de heer C.P. Hoekstra, te dezen handelend voor zich in privé en derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 265.000,- op het bedrijfspand aan de Twenterpoort West 44 te Almelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 265.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-06-2020. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 380.000,- op het woonhuis aan de Parkiet 20 te Almelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-06-2020. 
 • De lening van Chip-Con Engineering B.V. ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (eigen vermogen inclusief achtergestelde lening) tenminste 40% bedraagt, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de privéwoning aan De Parkiet 20 te Almelo vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders, onder de conditie dat het openstaande leenbedrag maximaal € 175.000,- bedraagt na het verrichten van de vervroegde aflossing. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het bedrijfspand bestemd voor eigen gebruik door Q-Impress Turning B.V. aan de Twenterpoort West 44 te Almelo en het woonhuis van ondernemer Kees Hoekstra aan de Parkiet 20 te Almelo.

Ondernemer

Kees Hoekstra (1965) heeft twee kinderen in de leeftijd van 9 en 11 jaar en woont samen met zijn vriendin Sanja Vuleta. Kees heeft in 1988 zijn doctoraaldiploma Techniek aan de Wageningen University & Research behaald en heeft later in 2000 zijn MBA behaald aan de University of Sunderland (UK). Kees werkt sinds 1996 in de serieproductie van stansdelen en draai- en persdelen als bedrijfsleider en directeur. In 2013 heeft hij samen met zijn broers Johannes (1963) en Eduard (1970) Q-Impress Turning B.V. opgericht en is zich volledig gaan richten op de handel van draai- en persdelen. Het woonhuis aan de Parkiet 20 te Almelo is bestemd voor Kees.

Onderneming

Q-Impress Turning B.V. is een groothandel gespecialiseerd in de levering van serie draaiwerk en persdelen voor de verwarmingsindustrie, woningbouw en vloerverwarmingssystemen. Messing is het belangrijkste materiaal waarmee gewerkt wordt en waar tevens de hoogste marges op behaald worden. Daarnaast levert men producten in kunststof, RVS en staal. Q-Impress Turning B.V. werkt hoofdzakelijk op basis van jaarorders die op afroep geleverd worden aan hun klanten. Hiervoor houden zij zelf voorraden aan, welke momenteel zijn opgeslagen bij een derde partij. Om volgens het principe “Just in Time” te kunnen leveren en dit te kunnen garanderen, houdt men artikelen van de klant volgens minimaal afgesproken aantallen in voorraad aan in de magazijnen. Doordat Q-Impress Turning B.V. de jaarorders op voorraad houdt en de klant de artikelen volgens schema kan afroepen, verlaagt dit de voorraadpositie en voorraadkosten bij de klant en daarnaast wordt de flexibiliteit in de productie verhoogd.
De draai- en persdelen worden geïmporteerd uit voornamelijk Turkije en Italië. De klanten van Q-Impress Turning B.V. bevinden zich in heel Europa, waaronder een aantal beursgenoteerde ondernemingen. 
Klanten worden tevens geadviseerd op het gebied van product ontwerp en materiaalkeuze en Q-Impress Turning B.V. maakt hiervoor de technische tekeningen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand: Twenterpoort West 44 € 260.000,-
Aankoop woonhuis: De Parkiet 20 € 380.000,-
Kosten Koper € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte € 665.000,-
Inbreng eigen middelen € 165.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 350.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 78% en aan het eind van de looptijd 54%.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Overige financier
Chip-Con Engineering B.V. heeft op 1 januari 2020 een lening van € 300.000,- verstrekt aan Q-Impress Turning B.V. met een maandelijkse aflossing van € 5.000,- en een rente van 5%. Ultimo 2020 bedraagt de openstaande schuld € 228.000,-. De lening wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (eigen vermogen inclusief achtergestelde lening) tenminste 40% bedraagt, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Q-Impress Turning B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2019, de tussentijdse cijfers per 31 oktober 2020 en de prognosecijfers 2020 en 2021 van Q-Impress Turning B.V. 
De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet van Q-Impress Turning B.V. is in 2019 met € 335.000,- gegroeid ten opzichte van 2018 en kwam daarmee uit op € 2.870.000,- met een netto cashflowoverschot van € 79.000,-. Ondanks het coronavirus wordt dit jaar een omzetgroei van € 225.000,- verwacht waarmee de geprognosticeerde omzet in 2020 uit zal komen op € 3.095.000,- met een netto cashflowoverschot van € 88.000,-. In 2021 wordt een verdere groei verwacht naar een niveau van € 3.282.000,- geprognosticeerde omzet met een netto cashflow overschot van € 31.000,- na aflossingen van zowel de Collin lening á € 30.500,- als de achtergestelde lening door Chip-Con Engineering B.V. á € 60.000,-. Op de achtergestelde lening mag echter pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (eigen vermogen inclusief achtergestelde lening) tenminste 40% bedraagt, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit van Q-Impress Turning B.V. 59% op een balanstotaal van € 1.168.000,-. De openingsbalans na financiering (ultimo 2020) laat een solvabiliteit zien van 40% op een balanstotaal van € 2.021.000,-. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 43% op een balanstotaal van € 2.168.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn Q-Impress Turning B.V. en de heer C.P. Hoekstra, te dezen handelend voor zich in privé en derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 265.000,- op het bedrijfspand aan de Twenterpoort West 44 te Almelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 265.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-06-2020. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 380.000,- op het woonhuis aan de Parkiet 20 te Almelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-06-2020. 
 • De lening van Chip-Con Engineering B.V. ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (eigen vermogen inclusief achtergestelde lening) tenminste 40% bedraagt, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de privéwoning aan De Parkiet 20 te Almelo vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders, onder de conditie dat het openstaande leenbedrag maximaal € 175.000,- bedraagt na het verrichten van de vervroegde aflossing.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen op het woonhuis en het bedrijfspand, als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer C.P. Hoekstra, als de achtergestelde lening kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1708 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-12-2020 om 11:28
investeerder-109450 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-12-2020 om 11:27
investeerder-5448 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-12-2020 om 11:27
investeerder-50349 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-12-2020 om 11:27
investeerder-2039 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-12-2020 om 11:27

Ondernemer

K. Hoekstra

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh