44859

QI Services Kilynntan Holding B.V.

€ 1.000.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 600
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 600 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Ki Tan heeft in Roermond vastgoed gekocht met de bedoeling om vijf appartementen te bouwen en vervolgens te verkopen.
De definitieve vergunning is verleend en er is al een aanvang gemaakt met de bouwactiviteiten. Na realisatie van de appartementen is er sprake van een LTV (Loan to value) van 58%. Indien er rekening wordt gehouden met het privé-onroerend goed aan de Dragonstraat te Tilburg (waar tevens een eerste hypotheek op wordt gevestigd ten behoeve van de borgstelling) is er sprake van een LTV na realisatie van de appartementen van 37%. De totale LTV voor realisatie bedraagt 56%.
De heer Tan heeft reeds zijn eerste ervaring opgedaan met een transformatieproject doordat hij in de coronaperiode zijn pand in Tilburg (woonruimte met bedrijfshal) heeft verbouwd en o.a. zes kamers heeft verhuurd. Zijn andere activiteiten betreffen het organiseren van workshops en cursussen op het gebied van fotografie gericht op de kunstsector.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van € 1.000.000,- in de 18e maand. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor QI Services Kilynntan Holding B.V. is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Qi Services Kilynntan Holding B.V., CCC.FotoUnie B.V., en Qi Services B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed aan de Nassaustraat 104, 6043 EE te Roermond, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5086, te Roermond, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 810.000,- en na realisatie van de appartementen € 1.710.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 13-4-2023.
 • De heer K.L. Tan en mevrouw P. Perawati geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 1.000.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door met name het in bezit zijnde onroerend goed aan de Dragonstraat te Tilburg.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed met woning en bedrijfshal aan de Dragonstraat 16-18, 5044 HR te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AD nummer 2898 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 972.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 20-03-2023. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Dragonstraat 16-18 te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AD nummer 2898 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Van het leenbedrag wordt een bedrag van € 440.000,- in depot gehouden. Het depot dient voor € 312.267,61 te worden aangewend voor de bouwkosten van het onroerend goed in Roermond en voor € 127.732,39 ten behoeve van de eerste 17 maandtermijnen. Het depot van € 312.267,61 wordt (gedeeltelijk) uitgeboekt aan geldnemer na het indienen van facturen ten behoeve van de (ver)bouw.
 • Het genoemde depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel of gedeeltelijk (conform de in de pitch genoemde royementsvoorwaarden) vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) twaalf maanden rentevergoeding te voldoen over de (gedeeltelijke) vervroegde aflossing.
 • Bij verkoop van een of meerdere appartementen wordt er royement verleend indien er gedeeltelijk wordt afgelost op de lening: 
  • Bij verkoop van appartement 1 (70 m2) wordt er € 143.274,85 afgelost op de lening.
  • Bij verkoop van het appartement 2 (96 m2) wordt er € 198.830,41 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 3 (104 m2) wordt er € 213.450,29 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 4 (98 m2) wordt er € 201.754,39 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 5 (93m2 + dakterras) wordt er € 242.690,06 afgelost op de lening. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Leendoel

De investering is bedoeld voor de transformatie van het vastgoed aan de Nassaustraat 104 te Roermond naar 5 appartementen, die bestemd zijn voor de verkoop en de herfinanciering van het privé-vastgoed aan de Dragonstraat 16-18, 5044 HR te Tilburg zodat de investeerders van Collin Crowdfund hier ook een eerste hypotheekrecht op kunnen vestigen.

Ondernemer

Ki Tan (1960) woont samen met mevrouw Perawati (1985), die een loondienstfunctie heeft. Ki Tan is via een personal holding eigenaar va CCC. FotoUnie B.V. waarvan de activiteiten bestaan uit foto activiteiten gericht op de kunstsector. Hierbij kan gedacht worden aan workshops, cursussen, masterclass, fotoshoots, evenementen en reizen. Daarnaast verhuurt de heer Tan 6 kamers in zijn pand in Tilburg.

Onderneming

Het aangekochte onroerend goed in Roermond is ondergebracht in Qi Services B.V. Alle benodigde vergunningen zijn verkregen en de bouwkeet, containers en dergelijke zijn al geplaatst. De onderbouwde stichtingskostenbegroting is in ons bezit. Afspraak met de aannemer is dat de manuren achteraf worden betaald. De te verkopen appartementen in Roermond worden door twee makelaars als courant gekwalificeerd. 

Juridische structuur:

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling appartementen Roermond € 512.267,61
Aflossing hypotheek Tilburg € 360.000,-
Rentedepot € 127.732,39
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 18 maanden met een slottermijn van € 1.000.000,-

Overige financiers
Er zijn momenteel (na de herfinanciering Tilburg zodat daar ook eerste hypotheek gevestigd kan worden ter securisering van de borgstelling ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund) geen andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Qi Services Kilynntan Holding B.V. en CCC.FotoUnie B.V. is Gemiddeld risico en voor Qi Services B.V. Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op concept jaarcijfers 2022 en de (project)prognoses 2023/2024. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
De marktwaarde na realisatie van de appartementen bedraagt € 1.710.000,- (LTV 58%) op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 04-04-2023. De verkoopbaarheid wordt door een tweetal makelaars als courant gekwalificeerd. Verder is er een rentedepot van € 127.732,39 waaruit de rentebetalingen gedurende de looptijd richting de investeerders van Collin Crowdfund kunnen worden voldaan. Daarnaast zijn er nog de inkomsten uit CCC.FotoUnie B.V., Qi Services B.V. en privé-huurinkomsten Tilburg die we voor de afloscapaciteit buiten beschouwing heben gelaten. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Op basis van de prognose cijfers van de Holding komt de solvabiliteit na deze financiering uit op 19% bij een balanstotaal van € 1.575.000,- waarbij er geen rekening is gehouden met de overwaarde op het totale onroerend goed. De score voor de solvabiliteit kwalificeren wij op Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Qi Services Kilynntan Holding B.V., CCC.FotoUnie B.V., en Qi Services B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed aan de Nassaustraat 104, 6043 EE te Roermond, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5086, te Roermond, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 810.000,- en na realisatie van de appartementen € 1.710.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 13-4-2023.
 • De heer K.L. Tan en mevrouw P. Perawati geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 1.000.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door met name het in bezit zijnde onroerend goed aan de Dragonstraat te Tilburg.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het onroerend goed met woning en bedrijfshal aan de Dragonstraat 16-18, 5044 HR te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AD nummer 2898 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 972.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 20-03-2023. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Dragonstraat 16-18 te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AD nummer 2898 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Van het leenbedrag wordt een bedrag van € 440.000,- in depot gehouden. Het depot dient voor € 312.267,61 te worden aangewend voor de bouwkosten van het onroerend goed in Roermond en voor € 127.732,39 ten behoeve van de eerste 17 maandtermijnen. Het depot van € 312.267,61 wordt (gedeeltelijk) uitgeboekt aan geldnemer na het indienen van facturen ten behoeve van de (ver)bouw.
 • Het genoemde depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel of gedeeltelijk (conform de in de pitch genoemde royementsvoorwaarden) vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) twaalf maanden rentevergoeding te voldoen over de (gedeeltelijke) vervroegde aflossing.
 • Bij verkoop van een of meerdere appartementen wordt er royement verleend indien er gedeeltelijk wordt afgelost op de lening: 
  • Bij verkoop van appartement 1 (70 m2) wordt er € 143.274,85 afgelost op de lening.
  • Bij verkoop van het appartement 2 (96 m2) wordt er € 198.830,41 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 3 (104 m2) wordt er € 213.450,29 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 4 (98 m2) wordt er € 201.754,39 afgelost op de lening. 
  • Bij verkoop van het appartement 5 (93m2 + dakterras) wordt er € 242.690,06 afgelost op de lening. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Door de persoonlijke borgstelling van € 1.000.000,- die gesecureerd is door een eerste hypothecaire inschrijving op het privépand in Tilburg en de eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op de te realiseren appartementen in Roermond en het Depot kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-244801 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 11:30
investeerder-288160 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 11:29
investeerder-374868 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 11:29
investeerder-297683 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 11:28
investeerder-373470 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 11:28

Ondernemer

Ki Tan

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas