41307

R.J.J. Boumans (box 3)

€ 150.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-02-2023 in 1 uur volgeschreven door 228 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer R.J.J. Boumans
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Roger Boumans is sinds 2017 aandeelhouder van Spoc-Security B.V., waarmee hij beveiligings- en bewakingsdiensten aan bedrijven en particulieren aanbiedt. Daarnaast levert hij goederen op het gebied van beveiligingstechniek en biedt hij diensten met betrekking tot het installeren en onderhouden van alarmsystemen. Sinds begin 2022 biedt Roger met zijn nieuwe onderneming, BETOBE B.V., Oekraïnse vluchtingen de kans aan om aan de slag te gaan bij La Place en Burger King. Roger geniet een managementvergoeding uit zijn ondernemingen. 

Roger heeft de kans gekregen om een bedrijfsloods te bouwen dichtbij zijn woning, welke hij gaat verhuren en gedeeltelijk als kantoor (10m2) zal gebruiken. Er is een huurintentie getekend (400m2). De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de realisatie van de bedrijfsloods, welke zal starten na financiering. De grond heeft Roger al in bezit sinds 2021. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aangekochte grond € 63.000
Nieuwbouw loods € 200.000
Installaties en vergunningen € 45.000
Onvoorzien € 25.000
Totaal € 333.000
Eigen inbreng € 183.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer R.J.J. Boumans. Na realisatie van de bedrijfsloods is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid materieel van aard en bestaat dit uit de overwaarde op de te bouwen bedrijfsloods en privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het te bouwen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bosstraat 43 A, 6101 NW te Echt, kadastraal bekend als sectie K, nummers 7631 en 7632 te gemeente Echt verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van € 369.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 maart 2022.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de verwachte huuropbrengsten van de te bouwen bedrijfsloods. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De lasten van de financiering via Collin Crowdfund kunnen worden voldaan uit de verwachte huuropbrengsten. Roger kan in zijn eerste levensbehoeften voorzien vanuit zijn managementvergoeding. 

Jaarcijfers

Huuropbrengsten te bouwen bedrijfsloods

Huuropbrengsten € 24.000
Exploitatiekosten € 4.000
Rente en kosten Collin Crowdfund € 12.000
Netto cashflow € 8.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-246464 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2023 om 11:06
investeerder-364682 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-02-2023 om 11:06
investeerder-298072 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2023 om 11:06
investeerder-110641 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2023 om 11:05
investeerder-355228 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-02-2023 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders