45302

R.M. Capello

€ 120.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 322
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-05-2023 in 25 uur volgeschreven door 322 investeerders

Bedrijfskenmerken

Geldnemer R.M. Capello
Sector Vastgoed

Leendoel

Robbert Capello heeft in het verleden een woning aan de Werfstraat 223 te 's-Gravenhage met eigen middelen aangekocht. Robbert wenst zijn portfolio van vastgoedobjecten uit te breiden. Middels deze financiering wordt dit mogelijk gemaakt. Naast het uitbouwen van de vastgoedportefeuille heeft Robbert nog de onderneming HoT360 actief als reclamebureau.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 120.000
Totaal € 120.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer R.M. Capello. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de vermogensbestanddelen in privé (vastgoed, beleggingen en spaargeld).
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 120.000,- op het woonhuis aan de Werfstraat 223, 2586 AX te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AF nummer 2495 te 's-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 160.000,-  in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 04-04-2023. Het woonhuis aan de Werfstraat 223, 2586 AX te 's-Gravenhage is in december 2021 aangekocht voor € 238.223,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het woonhuis met als adres: Werfstraat 223, 2586 AX te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AF nummer 2495 te ’s-Gravenhage worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de te verwachten huuropbrengsten van de woning aan de Werfstraat 223 te 's-Gravenhage. De overall Collin Credit Score is Goed

Toelichting jaarcijfers
Ondernemer kan middels de inkomsten vanuit zijn onderneming voorzien in zijn eigen levensbehoeften. Per 1 juli 2023 gaat het nieuwe huurcontract aan de Werfstraat in.

Jaarcijfers

Toekomstige jaarlijkse huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 12.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 9.000
Aflossing Collin Crowdfund € –
Netto cashflow € 1.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110760 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 14:27
investeerder-108524 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 14:22
investeerder-54032 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 13:33
investeerder-345930 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 13:13
investeerder-6656 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 13:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders