41343

R.M. Persons (box 3)

€ 90.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam R.M. Persons (box 3)
Leendoel Verbouwing pand aan de Leidsekade 75-2 te Amsterdam

Leendoel

De heer R.M. Persons is vastgoedbelegger in de regio Amsterdam. Op dit moment heeft hij drie panden in bezit waarvan twee verhuurd. Het andere pand aan de Leidsekade 75-2 te Amsterdam wordt op dit moment verbouwd tot drie appartementen. Om de verbouwing af te kunnen ronden heeft Ramon Persons additionele financiering nodig. Het pand is gefinancierd per 19 november 2020 met een aflossingsvrije lening van € 969.000,- waarvan € 249.040,- middels een bouwdepot, met een looptijd van 60 maanden. Het taxatierapport, met waardepeildatum 14 september 2020, laat een marktwaarde in verhuurde staat zien van € 1.615.000,-. De verwachte kale huurprijs per maand is € 2.000,- per appartement.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwingskosten € 90.000
Totaal € 90.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.M. Persons. Gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment materieel van aard.
  • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het beleggingspand aan de Azaleastraat 17-1, 1032 BT Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 8909, A-2, in eigendom van de heer R.M. Persons. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De hypothecaire inschrijving ten behoeve van financiering van de panden aan de Azaleastraat 17-1, 1032 BT Amsterdam en aan de Fritz Conijn 8-H, 1063 CC te Amsterdam bedraagt € 684.000,- en de openstaande schuld met betrekking tot deze panden bedraagt € 684.000,-. De marktwaarde in verhuurde staat van het pand aan de Azaleastraat 17-1, 1032 BT Amsterdam bedraagt € 575.000,- (waardepeildatum 14 september 2020). De marktwaarde in verhuurde staat van het pand aan de Fritz Conijn 8-H, 1063 CC te Amsterdam bedraagt € 565.000,- (waardepeildatum 14 september 2020). 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om de lening de gehele looptijd vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden) ten gunste voor de investeerders. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en toekomstige huuropbrengsten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft geen invloed gehad op de huurinkomsten, omdat alle in bezit zijnde panden woningen betreffen en ook in die hoedanigheid worden verhuurd.

Toelichting jaarcijfers
De heer R.M. Persons heeft de afgelopen jaren drie panden aangekocht en verbouwd om te verhuren. De huidige huuropbrengsten van de panden in eigendom bedragen € 81.000,- per jaar. De drie appartementen in Leidsekade 75-2 te Amsterdam, het pand dat op dit moment verbouwd wordt, zullen per 1 februari 2022 worden verhuurd. De vastgoedportefeuille heeft een totale marktwaarde in verhuurde staat van € 2.755.000,- met een totale openstaande restschuld van € 1.743.000,- (inclusief lening via Collin Crowdfund).

Jaarcijfers

Toekomstige huuropbrengsten volledige vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten € 153.000
Exploitatiekosten € 15.000
Rentelasten € 60.000
Aflossing Collin Crowdfund € 18.000
Netto cashflow € 60.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-132181 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2022 om 14:03
investeerder-210614 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2022 om 14:02
investeerder-102533 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2022 om 14:02
investeerder-24723 heeft € 300 geïnvesteerd.
14-01-2022 om 14:01
investeerder-66939 heeft € 600 geïnvesteerd.
14-01-2022 om 14:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders