40270

R. Middelburg Beheer B.V.

€ 450.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 410
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 410 investeerders

Samenvatting

Roy Middelburg (1987) is een ervaren ondernemer die direct na zijn VMBO opleiding is gaan werken. Op 17-jarige leeftijd is hij gestart met zijn eenmanszaak Roy Reinigt. 14 jaar later (in 2019) is de rechtsvorm gewijzigd naar een BV-structuur. Roy is nu op zoek naar een herfinanciering van de bestaande hypothecaire lening van de Rabobank op het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14 te ’s-Gravenzande en voor uitbreiding van de lening om vastgoedinvesteringen te kunnen doen. 

Invloed coronavirus
Doordat de inkomsten van R. Middelburg Beheer B.V. bestaan uit een management fee en huurpenningen is de impact beperkt geweest. Indirect heeft Roy Reinigt B.V. (nu VTSM Holding B.V.) wel last gehad van Corona, het was in deze periode lastig om aan goede zzp’ers te komen. Ondanks een hogere omzet dan in 2019 heeft de lagere effectiviteit de brutowinst iets doen dalen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 550.000,-. Hiervan wordt voor € 100.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 450.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 330.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert R. Middelburg Beheer B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is R. Middelburg Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14, 2691 HC te ‘s-Gravenzande verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De Rabobank lening wordt afgelost. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 480.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 15-06-2021. 
 • De heer R. Middelburg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor de helft materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14, 2691 HC te ’s-Gravenzande worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De vordering ter hoogte van € 125.000,- met betrekking tot de verkoop van de aandelen aan C. van ’t Veer Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening wordt in vijf jaar terugbetaald en de rente bedraagt 5% per jaar.
 • De vordering ter hoogte van € 125.000,- met betrekking tot de verkoop van de aandelen aan R. van ’t Veer Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening wordt in vijf jaar terugbetaald en de rente bedraagt 5% per jaar.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

R. Middelburg is op zoek naar een herfinanciering van de bestaande hypothecaire lening van de Rabobank op het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14 te ’s-Gravenzande en voor uitbreiding van de lening om vastgoedinvesteringen te kunnen doen.

Ondernemer

Roy Middelburg (1987) is een ervaren ondernemer die direct na zijn VMBO opleiding is gaan werken. In 2005 is hij op 17-jarige leeftijd gestart met zijn eenmanszaak. 14 jaar later (in 2019) is de rechtsvorm gewijzigd naar een BV-structuur. 

Hij heeft in 16 jaar tijd een bedrijf weten op te bouwen met een omzet in Roy Reinigt B.V. van € 1.350.000,- in 2019 en € 1.770.000 in 2020. 

Roy gaat nu op 33-jarige leeftijd 2/3 van de aandelen in Roy Reinigt B.V. verkopen en zich meer richten op vastgoedactiviteiten.

Onderneming

Roy Middelburg wil zich vanuit R. Middelburg Beheer B.V. meer gaan richten op vastgoedactiviteiten, naast zijn betrokkenheid bij VTSM Holding B.V. (voorheen Roy Reinigt B.V.). VTSM is expert op het gebied van vakkundige reiniging, renovatie en riooltechniek in de omgeving Westland. Er wordt gewerkt voor zakelijke en particuliere klanten. Bij VTSM zijn 10 medewerkers in dienst. Verder wordt gewerkt met een pool van circa 40 ZZP’ers. 

Circa 80% van de omzet wordt behaald door de opdrachtgevers Bouwmeester Groep uit Den Haag en Meeuwisse Nederland B.V. Dit zijn bedrijven die middels aanbestedingen de reiniging van woningcorporaties gegund hebben gekregen.

Het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14 te ’s-Gravenzande (eigendom van R. Middelburg Beheer B.V.) wordt verhuurd aan VTSM Holding B.V. Het bedrijfspand betreft een functionele bedrijfshal met goede verdeling van bedrijfsruimte en kantoorruimte. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening Rabobank € 150.000,-
Liquiditeiten t.b.v. nieuwe vastgoedfinanciering(en) € 400.000,-
Totale investeringsbehoefte € 550.000,-
Inbreng eigen middelen € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden 

Overige financiers:
Nadat de lening van de Rabobank is afgelost zijn er geen overige financiers meer.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor R. Middelburg Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2020 en de prognosecijfers 2021 van R. Middelburg Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van R. Middelburg Beheer B.V. bedroeg € 184.000,- in 2020 en bestond toen nog uit de managementvergoeding, de verhuur van het bedrijfspand en de verhuur van de bedrijfsmiddelen (machines en vervoermiddelen). Deze inkomsten waren allemaal gerelateerd aan Roy Reinigt B.V. 

Door de structuurwijziging in juni 2021 worden de bedrijfsmiddelen opgenomen op de balans van VTSM Holding B.V. en bestaan de inkomsten van R. Middelburg Beheer B.V. nog uit management fee en huurpenningen. De geprognosticeerde omzet bedraagt € 103.000,- in 2021 met netto cashflow overschot van € 48.000,- na rente en aflossingen op de Collin lening. In 2022 wordt een omzet verwacht van € 107.000,- met een netto cashflow overschot van € 60.000,- na rente en aflossingen op de Collin lening. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit van 52% op een balanstotaal van € 1.116.000,- zien waarbij nog geen rekening is gehouden met stille reserves. De boekwaarde van het bedrijfspand bedroeg € 200.000,- ultimo 2020, echter is dit vastgoedobject recent getaxeerd op € 480.000,-. Rekening houdende met de stille reserve in het onroerend goed is er sprake van een significante balansverlenging. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 59% op een balanstotaal van € 1.401.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is R. Middelburg Beheer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14, 2691 HC te ‘s-Gravenzande verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De Rabobank lening wordt afgelost. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 480.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 15-06-2021. 
 • De heer R. Middelburg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor de helft materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Marie Curiestraat 14, 2691 HC te ’s-Gravenzande worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De vordering ter hoogte van € 125.000,- met betrekking tot de verkoop van de aandelen aan C. van ’t Veer Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening wordt in vijf jaar terugbetaald en de rente bedraagt 5% per jaar.
 • De vordering ter hoogte van € 125.000,- met betrekking tot de verkoop van de aandelen aan R. van ’t Veer Beheer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening wordt in vijf jaar terugbetaald en de rente bedraagt 5% per jaar.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de eerste hypothecaire inschrijving, de persoonlijke borgstelling, de verpanding van de huurpenningen en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47689 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 11:17
investeerder-36649 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 11:16
investeerder-47126 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 11:15
investeerder-110951 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 11:14
investeerder-30668 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 11:13

Reacties

Investeerder – 67969
13-07-2021 13:04
Beste Collin,

Als ik de casus goed doorlees komt een aantal vragen op:
– Hoe is geborgd dat de heren Van ’t Veer de lening kunnen betalen?
– Er is mij niet bekend welke zekerheden zijn verstrekt terwijl het om 2/3 van de onderneming gaat, die grotendeels afhankelijk is van twee opdrachtgevers. – er komen twee familieleden bij als aandeelhouder die hun inkoopsom nog niet hebben voldaan. Hoe is de managementstructuur ingericht om te zorgen dat bij onenigheid en conflicten de continuiteit van de onderneming te borgen?
– Als de ondernemer met deze 6% lening een lening bij Rabo gaat aflossen, dan neem ik aan dat de bestaande lening bij Rabo aanzienlijk duurder is omdat Rabo risico’s ziet in tegenstelling tot de status van Laag Risico voor deze casus?

Dank voor uw antwoorden en inzichten.

Collin Crowdfund
13-07-2021 13:50
Beste investeerder,
Onderstaand treft u het antwoord namens de ondernemer en zijn adviseur:

-Hoe is geborgd dat de heren Van ’t Veer de lening kunnen betalen? Zij zullen terug betalen vanuit management fee vanuit VTSM Holding BV. Cijfers VTSM Holding BV maken dit prima mogelijk. De aandelen zijn verpand, totdat de hele lening is terugbetaald. Beiden heren hebben daarnaast een koopwoning met materiële overwaarde.

-Er is mij niet bekend welke zekerheden zijn verstrekt terwijl het om 2/3 van de onderneming gaat, die grotendeels afhankelijk is van twee opdrachtgevers. – er komen twee familieleden bij als aandeelhouder die hun inkoopsom nog niet hebben voldaan. Hoe is de managementstructuur ingericht om te zorgen dat bij onenigheid en conflicten de continuiteit van de onderneming te borgen? Vader en zoon Van ’t Veer hebben al sinds 2014 samen een vof en werken dus al langere tijd samen. Tevens zijn nadere afspraken overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Zolang de heren Van ’t Veer de lening aan R. Middelburg Beheer B.V. nog niet hebben terugbetaald is hun positie minder sterk bij het nemen van bepaalde beslissingen.

-Als de ondernemer met deze 6% lening een lening bij Rabo gaat aflossen, dan neem ik aan dat de bestaande lening bij Rabo aanzienlijk duurder is omdat Rabo risico’s ziet in tegenstelling tot de status van Laag Risico voor deze casus? Rabobank wilde de financiering niet verhogen, waardoor de ondernemer op zoek is gegaan naar alternatieve financiering.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Ondernemer

R. Middelburg

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh