47669

R. van der Haven Beheer B.V.

€ 850.000  |  8,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 597
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 597 investeerders

Samenvatting

De Van der Haven groep is een familiebedrijf wat bestaat uit 10 vennootschappen, waarin o.a. de vastgoedbeleggingen, de ontwikkelingen, het bouwbedrijf en het onderhoudsbedrijf zijn ondergebracht. In de markt vooral bekend als “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. Aan het hoofd van de groep staat R. van der Haven Beheer B.V., waarvan K.H. van der Haven (1981) de bestuurder is. 

Deze financiering zal aangewend worden voor de herfinanciering van de lopende lening van de locatie Kraanvogelweg 2 te Kampen. Deze locatie wordt gehuurd door De Gilden Bouw en Onderhoud B.V., een entiteit uit het eigen cluster van bedrijven. De huurinkomsten vanuit De Gilden Bouw en Onderhoud BV bedragen per 01-01-2024 € 110.000,- exclusief btw per jaar. De andere huurder is Wensink en Prins B.V. Wensink en Prins B.V. is eveneens een bouwonderneming voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het bedrijf is al meer dan 75 jaar een begrip in de regio Kampen en omgeving. Zij huren een deel van de bedrijfsruimte, opslagloods, kantoren en vergaderruimten aan de Kraanvogelweg 2 in Kampen. De overeengekomen huurprijs is € 25.000,- exclusief btw per jaar,  waarbij de huur voor onbepaalde tijd is. De totale huurinkomsten bedragen daarmee € 135.000, – exclusief btw per jaar. De getaxeerde marktwaarde bedraagt € 2.180.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 09-01-2024. De LTV bedraagt hiermee 76%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.680.000,-. Hiervan wordt € 30.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering bedraagt € 1.650.000,-. De totale financiering wordt ingevuld door deze crowdfundlening van € 850.000,- en een lening via private investeerders van € 800.000,-. Alle investeerders (privaat danwel via deze crowdfund lening) hebben een gelijke zekerheidspositie. Er wordt gewerkt met communicerende vaten tussen de private lening en de crowdfundlening. De uitboeking van de totale financiering vindt in een keer plaats na succesvolle funding. Na uitboeking van de gelden zal de lening rentedragend worden gemaakt. 
De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Minimaal risico en de overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemers zijn R. van der Haven Beheer B.V. en Van der Haven Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ad € 1.650.000,- op de Kraanvogelweg 2, 8263 AA, te Kampen, kadastraal bekend als sectie I nummer 1620 te Kampen, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.180.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 09-01-2024. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Kraanvogelweg 2, 8263 AA te Kampen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de herfinanciering (en deels uitbreiding) van het onroerend goed aan de Kraanvogelweg 2 te Kampen.

Ondernemer

W. van der Haven is in 1995 gestart met De Gilden Bouw Groep in Kampen.
De Van der Haven groep is een familiebedrijf wat bestaat uit ongeveer 10 vennootschappen, waarin de vastgoedbeleggingen, de ontwikkelingen, het bouwbedrijf en het onderhoudsbedrijf zijn ondergebracht. In de markt vooral bekend als “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. Aan het hoofd van de groep staat R. van der Haven Beheer BV, waarvan K.H. van der Haven (1981) de bestuurder is. 
De aandelen van R. van der Haven Beheer BV  zijn gecertificeerd via Stichting Administratiekantoor Kampen. De bestuurder van Stichting Administratiekantoor Kampen is W. van der Haven. In geval van overlijden vormen derden het bestuur. Hiermee is de continuïteit van het bedrijf ook op bestuurlijk niveau goed ingericht. 

Onderneming

De Van der Haven groep is een familiebedrijf en houdt zich bezig met bouwen, ontwikkelen en vastgoedbeleggingen. Ze zijn bekend in de markt als  “De Gilden Groep”, een VCA gecertificeerd bouwbedrijf. 
Binnen de bouw groep werken 29 FTE. Daarnaast maken ze indien nodig gebruik van een flexibele schil die kan oplopen tot 30 FTE. De huidige ontwikkelingen anno 2024 zijn goed te noemen. Na twee (2022 en 2023) uitdagende jaren qua omzet zal vanaf het 2e kwartaal in 2024 de stijgende lijn weer opgepakt worden. 
Vanaf het tweede kwartaal van 2024 wordt het voor De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. weer een drukke tijd, met veel nieuwbouwprojecten van diverse aard (seriematige woningbouw, appartementencomplexen en utiliteitsbouw). De bouwportefeuille is voor de komende tijd goed gevuld. 
Het managementteam bestaat uit vijf leden. De heer W. van der Haven maakt geen onderdeel meer uit van het management team, maar vervult binnen de onderneming nog een rol als adviseur en externe commerciële man voor gemeente en overige instanties.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering en uitbreiding van onroerend goed, incl. kosten € 1.680.000,-
Totale investering € 1.680.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Private lening € 800.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 24 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor R. van der Haven Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op het taxatierapport van het onroerend goed, de jaarcijfers van 2022, de laatste verwachting voor 2023 en de projecties voor 2024 en 2025.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De jaren 2022 en 2023 waren qua omzet lager dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met uitstel van opdrachten en de eerder gemaakte keuze om kleinschalige projectontwikkeling te realiseren, dit heeft een aanlooptijd nodig. Men is niet actief op de aanbestedingsmarkt. Vanaf het 2e kwartaal 2024 wordt het voor De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. weer een drukke tijd, met veel nieuwbouwprojecten van diverse aard (seriematige woningbouw, appartementencomplexen en utiliteitsbouw). De bouwportefeuille blijft voor de komende 5-10 jaren naar verwachting goed gevuld. De omzet bedroeg in 2022 € 11.789.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 971.000,- en een kasstroom van € 21.000,-. Over 2023 bedroeg de omzet € 12.625.000,- met een bijbehorende EBITDA van € 916.000,- en een kasstroom van € 57.000,-. Naar verwachting zal de omzet over 2024 € 19.945.000,- bedragen met een bijbehorende EBITDA van € 1.632.000,- en een kasstroom van € 406.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2023 bedroeg 31% op een balanstotaal van € 29.875.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn R. van der Haven Beheer B.V. en Van der Haven Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.650.000,- op de Kraanvogelweg 2, 8263 AA, te Kampen, kadastraal bekend als sectie I nummer 1620 te Kampen, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.180.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 09-01-2024. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Kraanvogelweg 2, 8263 AA te Kampen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2024 om 11:21
investeerder-303713 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2024 om 11:20
investeerder-109182 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2024 om 11:19
investeerder-62597 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-02-2024 om 11:19
investeerder-403702 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2024 om 11:19

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick Griensven