fbpx
38882

R. van Dijks Glas- en Klussenbedrijf

€ 25.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 49
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 49 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam R. van Dijk’s Glas- en Klussenbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-1999
Website www.glasenklussenbedrijfvandijk.nl

Leendoel

R. van Dijk’s Glas- en Klussenbedrijf wordt sinds 1999 geëxploiteerd door de heer Van Dijk. Het is een allround glas- en klussenbedrijf in de regio’s Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Men kan bij het bedrijf terecht voor onder andere houten en kunststof kozijnen. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal voor de voorfinanciering van een nieuwe project.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer M.B. van Dijk handelend onder de naam R. van Dijk's Glas- en Klussenbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van R. van Dijk's Glas- en Klussenbedrijf worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer M.B. van Dijk en mevrouw C.M.P. Jansen geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Molenstraat 125 te Fijnaart wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De openstaande restschuld bedraagt op dit moment € 209.000,- en de WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 227.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor R. van Dijk's Glas- en Klussenbedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van R. van Dijk's Glas- en Klussenbedrijf. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan tot dusver geen negatieve invloed te ervaren van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten. De opdrachten lopen gewoon door en de ondernemer geeft aan voor de komende periode nog voldoende in werk te zijn voorzien.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen is ontstaan vanwege de aankoop van de privéwoning waardoor de privéonttrekkingen hoger lagen dan het resultaat. Op basis van de tussentijdse cijfers 2020 is dit negatieve eigen vermogen vrijwel geheel bijgetrokken.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 2.000
Vlottende activa € 20.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 28.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -28.000
Langlopende schulden € 21.000
Kortlopende schulden € 35.000
Totaal € 28.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 191.000  
Bruto winst € 77.000  
Kosten € 28.000  
Resultaat € 49.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67349 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-108200 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-115315 heeft € 400 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-60290 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-102533 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders