Rabobank en Collin Crowdfund financieren samen nieuwe stal

BARNEVELD/OVERBERG – Ambitie kan je ondernemer Dirk Boot uit Overberg niet ontzeggen. Al een paar maanden na de start van zijn bedrijf klopte de jonge agrariër opnieuw bij Rabobank Gelderse Vallei aan. Of hij financiering kon krijgen voor een nieuwe lammerenstal.

“We kenden Dirk en zijn plannen natuurlijk. We hadden de aankoop van de boerderij gefinancierd met de insteek dat hij in de toekomst zou gaan uitbreiden. Maar dit verzoek kwam wel heel snel”, vertelt Dineke Heijstek (accountmanager Food & Agri bij Rabobank Gelderse Vallei) aan de keukentafel van de geitenboerderij van Boot.

Vertrouwen versus zekerheid
Aan de berekeningen en prognoses lag het niet. Die klopten als een bus. Als Dirk extra stallen zou moeten blijven huren, zou hij net zo duur uit zijn. “We hadden ook absoluut vertrouwen in Dirk, maar voor een financieringsuitbreiding waren simpelweg eerst resultaten nodig.”

De reactie van Dirk was nuchter. Ok, maar hoe gaan we het dan wél regelen? En zo kwam het idee tot stand om een deel bancair te financieren en de rest op te halen via crowdfunding. Een primeur in de sector én de regio.
“Het ondernemerschap en de plannen van Dirk spraken ons aan”, blikt Ies Bos van Collin Crowdfund terug. “De opgefokte geiten waren al verkocht, waarmee hij aantoonde dat hij zijn begroting ging halen. Tevens wilde hij in 4 jaar aflossen. Dat is snel. Dat Rabobank Gelderse Vallei ook vertrouwen had, is natuurlijk een prettige bevestiging.”

Binnen een kwartier vol
Uiteindelijk bracht Boot zelf een deel in. Rabobank Gelderse Vallei financierde vervolgens een derde en Collin Crowdfund tweederde van de investering. Eind december kwam de crowdfundaanvraag online. Binnen een kwartier was het benodigde bedrag binnen. Dat had zelfs Boot niet verwacht. En die had toch aardig wat vertrouwen, want vooruitlopend op het rondkomen van de financiering was de agrariër alvast begonnen met de bouw van de nieuwe stal. Inmiddels lopen de eerste jonge geiten er rond. Uiteindelijk komen er 1.600 dieren.

Inmiddels wordt de samenwerking geëvalueerd. Kan de voorbereidingsfase sneller doorlopen worden? Is het misschien mogelijk om onderling meer af te stemmen? Kunnen we meer helderheid scheppen over wie wat doet in het proces? Maar dat de combinatie tussen bancaire financiering en crowdfunding voor herhaling vatbaar is, staat buiten kijf.

Financieel regisseurschap
“Het past bij het coöperatieve karakter van de bank en de behoefte aan financieel regisseurschap, waarbij wij met ondernemers meekijken welke vorm van financiering het beste bij hun plannen aansluit. Als Rabobank werken we met diverse crowdfundorganisaties samen”, zegt Heijstek. Bos vult aan: “Voor een bank zijn zekerheden en vermogen belangrijk, wij kijken meer naar geldstromen. Die combinatie sluit mooi op elkaar aan.” Wat volgens het tweetal belangrijk is voor mkb’ers die eenzelfde constructie voor ogen hebben? Kom met een goed plan inclusief prognoses, wees bereid om zelf te investeren en toon ondernemerschap. “En dan is er zoals je ziet veel mogelijk.”