41434

Radek Legal

€ 157.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 268
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 268 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Radek Legal
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 23-10-2012
Website www.radeklegal.nl

Leendoel

Radek Legal is een klusbedrijf en wordt geëxploiteerd door Radoslaw Siuda. Radek Legal heeft voornamelijk Poolse vakmensen in dienst. De medewerkers zijn breed inzetbaar; van stucwerk tot het verven van kozijnen, het betegelen van badkamers en keukens tot het metselen van een uitbouw. De ondernemer is op dit moment op zoek naar een financiering voor de aankoop van een nieuwbouw bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 157.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 70.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 62.000
Aanneemsom € 93.000
BTW € 32.550
Totaal € 187.550
Eigen inbreng € 30.550
Collin Direct € 157.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.M. Siuda handelend onder de naam Radek Legal. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 157.000,- op het aan te kopen nieuwbouw bedrijfspand met toekomstige plaatselijke aanduiding Konijnenberg 173 TE, 4825BC te Breda (kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 2896A, appartementsindex 20 te Breda) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 7 december 2021 zal de bedrijfsunit na oplevering een marktwaarde van € 150.000,- hebben.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in het eerste jaar van de looptijd van de financiering bij Collin Crowdfund éénmalig maximaal € 30.000,- (uit teruggave BTW) vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De mogelijkheid bestaat om vanaf het tweede jaar van de looptijd van de financiering éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Radek Legal is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Radek Legal. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De coronapandemie heeft geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten van Radek Legal. De aanvragen zijn afgelopen jaren enkel toegenomen. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 90.000
Vlottende activa € 157.000
Overige vlottende activa € 30.000
Totaal € 277.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 222.000
Langlopende schulden € 8.000
Kortlopende schulden € 47.000
Totaal € 277.000

Winst- en verliesrekening cijfers 2020
 

Omzet € 308.000
Bruto winst € 203.000
Kosten € 83.000
Resultaat € 120.000

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021
 

Omzet € 335.000
Bruto winst € 225.000
Kosten € 104.000
Resultaat € 121.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64672 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-01-2022 om 11:23
investeerder-4058 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-01-2022 om 11:23
investeerder-251939 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-01-2022 om 11:23
investeerder-110457 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-01-2022 om 11:12
investeerder-300728 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2022 om 11:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders