31645

Railpromo B.V.

€ 350.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 289
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

89 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-01-2019 in 13 uur volgeschreven door 289 investeerders

Samenvatting

De totale financieringsaanvraag bedraagt € 450.000,-. Collin Crowdfund en zusterplatform Knab Crowdfunding hebben een samenwerkingsovereenkomst. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet. De financieringsaanvraag zal initieel opengezet worden met € 350.000,- bij Collin Crowdfund en bij zusterplatform Knab Crowdfunding voor € 100.000,-. Om de gehele fundingcapaciteit van beide platformen zo goed mogelijk te benutten creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen gelden eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Omschrijving activiteiten
Railpromo is onder de naam Dinner Train actief sinds 2014 en richt zich op het ontwikkelen en exploiteren van Food & Beverage concepten aan boord van rijdende treinen. Hierbij wordt de gehele productie, zowel voor wat betreft het rijden van de treinen als de catering, in eigen beheer uitgevoerd. De partners waarmee Railpromo samenwerkt zijn AB InBev en Bidfood. In drie iteraties heeft Railpromo met twee eigen treinen de afgelopen drie jaar de levensvatbaarheid van het concept getest, de levensvatbaarheid aangetoond en het concept verder verfijnd. Er is een winstgevende exploitatie ontwikkeld, op basis waarvan Railpromo nu gaat opschalen.

Financieringsbehoefte
Deze financieringsaanvraag is de eerste tranche van een groter financieringsvraagstuk voor de aankoop van in totaal zeven rijtuigen ter waarde van bij elkaar € 1.800.000,-. Zie voor verdere uitleg rondom de te financieren tranches en de reden van deze keuze de kop ‘Financieringsbehoefte’ verderop in deze pitch. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8,0 % per jaar, gedurende de gehele looptijd. 

De financiering (1e tranche) van de eerste twee rijtuigen ter grootte van € 600.000,- wordt nu ingevuld in de vorm van Crowdfunding van € 450.000,- (€ 350.000,- via Collin Crowdfund en € 100.000,- via Knab Crowdfunding) en 2 achtergestelde leningen van in totaal € 150.000,- verstrekt door informal investors. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze leningaanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn LUCATU B.V., Railpromo B.V. Railpromo Fleetservice B.V. en Railpromo RU B.V. (lege B.V. zonder activiteiten). De reeds in bezit zijnde rijtuigen (aanschafwaarde € 278.000,-) alsmede de twee nieuw aan te kopen rijtuigen (aankoopprijs € 600.000 euro), worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding en in tweede verband aan de betrokken informals. Ondernemer Luc Peulen geeft een persoonlijke borgstelling af ter grootte van € 125.000,-. Deze wordt op dit moment materieel geacht. Bij een eventuele tweede tranche zal wederom een persoonlijke borgstelling verstrekt worden ter grootte van € 125.000,-. Indien de tweede tranche doorgang vindt, zal de totale borgstelling van € 250.000,- gelden voor beide leningen op beide platforms. Bij eventuele uitwinning wordt deze pro rata verdeeld onder alle investeerders ten opzichte van het openstaande leenbedrag. Op het leven van de heer Luc Peulen wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, waarvan de rechten worden verpand aan de investeerders. Deze overlijdensrisicoverzekering zal ook van toepassing zijn op de eventuele tweede tranche, bij onverhoopte uitkering pro rata te verdelen onder alle investeerders. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40% op het geconsolideerde niveau van Lucatu B.V. 

Video Pitch

Leendoel

Railpromo wil met deze eerste lening (eerste tranche) een tweetal restauranttreinen aanschaffen. De onderneming beschikt reeds over een tweetal eigen restauranttreinen, waarmee echter onvoldoende zitplaatsen kunnen worden geboden om de propositie van het concept Dinner Train met haar partners en de gewenste landelijke dekking te realiseren. 

Ondernemer

Luc Peulen (1986) studeerde cum laude af als Master of Science in Innovation Management aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens en na zijn studie was Luc betrokken bij de productontwikkeling en marktintroductie van een fintech- en een supply chain analyses product (beiden nog bestaand). 

In 2014 startte Luc vanuit zijn interesse voor spoorvervoer Railpromo. Hij wilde daarmee de onontwikkelde markt in Nederland voor chartervervoer per trein verkennen en verder ontwikkelen. Luc heeft als ambitie om het chartervervoer per trein, dus het inzetten van treinen voor eigen events en unieke concepten, breed bekend en toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek, net als dat reeds geldt voor bijvoorbeeld het afhuren van bussen en boten. 

Luc is analytisch sterk en gekend om het zowel op een abstract als een gedetailleerd, inhoudelijk niveau het team te kunnen uitdagen en motiveren om de beste resultaten voor de onderneming neer te zetten. Door zijn inhoudelijke vakkennis van de spoorwegexploitatie zowel op organisatorisch als operationeel niveau heeft Railpromo zich kunnen ontwikkelen tot een gevestigde naam in de markt.

Onderneming

Omschrijving activiteiten
Railpromo is onder de naam Dinner Train actief sinds 2014 en richt zich op het ontwikkelen en exploiteren van Food & Beverage-concepten aan boord van rijdende treinen. Hierbij wordt de gehele productie, zowel voor wat betreft het rijden van de treinen als de catering, in eigen beheer uitgevoerd. De partners waarmee Railpromo samenwerkt zijn AB InBev en Bidfood. In drie iteraties heeft Railpromo met twee eigen treinen de afgelopen drie jaar de levensvatbaarheid van het concept getest, de levensvatbaarheid aangetoond en het concept verder verfijnd. Er is een winstgevende exploitatie ontwikkeld, op basis waarvan Railpromo nu gaat opschalen.

Railpromo richt zich op het ontwikkelen van de markt voor besloten personenvervoer per spoor door actief concepten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeftes en interesses in de markt. De focus ligt daarbij op de conceptontwikkeling waarmee de trein als een marketingplatform wordt ingezet in plaats van sec als vervoermiddel. 

Door de inzet van speciale treinen, bijvoorbeeld met bar- of restauratievoorzieningen of met ruimte voor productdemonstraties en vergaderingen, wordt het rijden over het spoorwegnet onderdeel van een totale beleving. Volgend op meerdere try-outs om het concept te finetunen en de commerciële haalbaarheid in de markt te testen staat Railpromo voor de uitdaging om in 2019 haar F&B-attractie Dinner Train landelijk uit te rollen. Dinner Train is een F&B-beleving in samenwerking met het gerenommeerde biermerk Leffe (AB InBev), waarbij de trein 37 Nederlandse steden aandoet en met gasten vertrekt voor een rondrit over het Nederlandse spoor terwijl aan boord een smakelijk viergangendiner wordt bereid en geserveerd door ons eigen team. Voor meer informatie zie www.dinnertrain.eu.

In de periode van 2016 tot en met 2018 heeft Railpromo uitgebreid ervaring opgedaan met de productie, sales en marketing van haar restaurantconcept Dinner Train. In 2016, 2017 en 2018 resulteerde dit in positieve cijfers. 

Naast Railpromo is NS als openbaar-vervoeraanbieder eveneens actief in de markt van het besloten spoorvervoer, waarbij het zwaartepunt ligt op de vervoersvraag en niet of minder op de beleving. Gezien de unieke positie van Railpromo, die als enige beschikking heeft over bijzondere rijtuigen met bar-, restaurant- en aanvullende voorzieningen mag Railpromo worden gezien als expert in de markt wanneer het aankomt op het ontwikkelen en realiseren van bijzondere treinconcepten. 

De “barrier to entry” is vanwege de geldende wet- en regelgeving en de vereisten ten aanzien van de veiligheidsorganisatie van het bedrijf en de financiële stabiliteit hoog (de Inspectie Leefomgeving en Transport is de nationale veiligheidsautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op het vervoer per spoor).

Door middel van de financiering beschikt Railpromo over de mogelijkheid om haar materieelpark uit te breiden met kwalitatief goede restauratierijtuigen die binnen het concept Dinner Train worden ingezet en waarmee kan worden voldaan aan de vraag vanuit de markt, waarbij Railpromo sterk inzet op de ontwikkeling van partnerships met bekende en gevestigde merken die op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van het merk Dinner Train en het bedrijf Railpromo.

Structuur
Railpromo kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met veel expertise in deze niche. De gemiddelde leeftijd van het team is 35 jaar. De diverse functies in de organisatie zijn concreet ontwikkeld en toegekend, waarbij de onderneming de pre-revenu-fase reeds voorbij is. Omdat Railpromo in 2018 fors geïnvesteerd heeft in het ontwikkelen van alle operationele processen die relevant zijn voor de landelijke uitrol van Dinner Train is de organisatie daarmee in operationeel opzicht niet per se afhankelijk van de inbreng van Luc.

Railpromo B.V. is een 100 % deelneming van de persoonlijke holding van ondernemer Luc Peulen, LUCATU B.V. Onder deze holding valt ook Railpromo Fleet Services B.V., welke juridisch en economisch eigenaar is van de twee treinen die Railpromo tot nu heeft gebruikt voor de productie van het concept Dinner Train. 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte van Railpromo bedraagt € 2.130.000,-. Verdeeld over twee tranches, waarbij de opzet zo is ingeregeld dat het bedrijf zonder tranche twee ook bestaansrecht heeft. Indien tranche twee wel gerealiseerd kan worden zal dit een extra boost geven aan het bedrijf. De reden dat er gekozen wordt voor deze opzet met twee tranches met eerst een gedeeltelijke invulling via informals is een evenwichtige balanspositie te creëren voor de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Hieronder is per tranche het (verwachte) investeringsoverzicht weergegeven.

Investeringsoverzicht tranche 1

Aankoop 2 rijtuigen  € 600.000,-
Inrichting in stijl Dinner Train  € 50.000,-
Opschalen IT (eigen ticketing)  € 80.000,-
Totaal € 730.000,-
Achtergestelde leningen Informals* € 150.000,-
Eigen middelen/ partnerships  € 130.000,-
Lening via Knab Crowdfunding  € 100.000,- 
Lening via Collin Crowdfund  € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

* Deze achtergestelde lineaire leningen hebben een looptijd van zes jaar met een aflossingsvrije periode van één jaar. De informals vestigen een verpanding tweede in rang op de twee rijtuigen die reeds in bezit zijn alsmede op de twee aan te kopen rijtuigen.

Verwachte investeringsoverzicht tranche 2 

Aankoop 5 rijtuigen € 1.200.000,-
Inrichting in stijl Dinner Train  € 200.000,-
Totaal  € 1.400.000,-
Eigen middelen/partnerships   € 200.000,-
Achtergestelde leningen Informals  € 450.000,- (minimaal)
Lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding   € 750.000,- (maximaal)

Het proces om de tweede informalronde ter grootte van minimaal € 450.000,- af te ronden is gaande. Collin Crowdfund heeft de intentie uitgesproken om na realisatie van deze informalronde, een tweede crowdfundlening te faciliteren ter grootte van maximaal € 750.000,-. Een doorgerekende meerjarenbegroting toont aan dat de lasten die voortvloeien uit deze financieringsbehoefte kunnen worden opgebracht.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Lucatu B.V. en haar dochterondernemingen Railpromo B.V., Railpromo Fleetservice B.V. en Railpromo RU B.V. 
  • De bestaande twee rijtuigen die reeds in het bezit zijn alsmede de twee aan te kopen rijtuigen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Luc Peulen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Bij een eventuele tweede tranche zal wederom een persoonlijke borgstelling verstrekt worden ter grootte van € 125.000,-. Indien de tweede tranche doorgang vindt, zal de totale borgstelling van € 250.000,- gelden voor beide leningen. Bij eventuele uitwinning wordt deze pro rata verdeeld onder alle investeerders.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Lucatu B.V. geconsolideerd mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Luc Peulen met een dekking van € 200.000,- gedurende de looptijd van de lening. De rechten hiervan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Deze overlijdensrisicoverzekering zal ook van toepassing zijn op de eventuele tweede tranche. Deze wordt bij onverhoopte uitkering pro rata verdeeld onder alle investeerders.
  • De ingebrachte gelden ter hoogte van € 150.000,- van de informals, worden achtergesteld ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Waarde onderpand rijtuigen
Ten aanzien van de nieuw aan te kopen rijtuigen is een waardebepaling van een onafhankelijke bemiddelaar beschikbaar. De rijtuigen zijn van Duitse makelij en als een van de weinige toegelaten in geheel Europa, mede door de maximale inzetsnelheid van 200 km/u. Daarmee zijn de rijtuigen, weliswaar in een nichemarkt, relevant voor een groot aantal nationale spoorwegmaatschappijen die vergelijkbaar materieel in exploitatie hebben. De waarde is bepaald op € 300.000,- tot € 350.000,- per rijtuig. De twee al in bezit zijnde rijtuigen zijn van Franse makelij en kunnen een lagere snelheid aan. Zij zijn aangeschaft voor een gezamenlijk bedrag van € 277.000,- en hebben momenteel een boekwaarde van € 220.000,-. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Railpromo B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Railpromo Fleetservice B.V. en Railpromo RU B.V. is eveneens Verhoogd risico. De kwalificatie voor Lucatu B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 van Lucatu B.V., de concept cijfers 2018 en de exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In boekjaar 2017 realiseerde Lucatu B.V. geconsolideerd een omzet van ruim € 1.476.000,- met een netto kasstroom van € 179.000,-. In het boekjaar 2018 steeg de omzet naar € 1.969.000,- met een netto cashflow overschot van € 136.000,-. De verschillen laten zich verklaren door meerdere tests. In 2019 en verder is de verwachting dat de omzet de € 2.000.000,- zal overschrijden met voldoende kasstroom om alle financieringsverplichtingen op te kunnen brengen, zowel voor tranche één als tranche twee. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende.

Ook indien de tweede financieringstranche niet doorgaat, beoordelen wij de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit binnen Lucatu B.V. toont vanaf de start van 2014 van de onderneming een positieve ontwikkeling. Ook na de financiering van de eerste tranche, zal de solvabiliteit volgens prognose van 2019 zich handhaven op een niveau van bijna 30% op een balanstotaal van € 1.244.000,-, mede door inbreng van € 150.000,- aan achtergestelde leningen van informals. Ook na de mogelijke realisatie van tranche twee, zal de solvabiliteit naar verwachting op dit niveau starten, ondanks de balansverlenging, door inbreng van een tweede ronde aan informals, zoals eerder in deze pitch beschreven. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Lucatu B.V. heeft zonder noemenswaardige marketinginspanningen gezonde balansposities opgebouwd. Er wordt op creditbasis gebankierd. De current ratio per ultimo 2018 bedraagt 1,4. De liquiditeit toont een terugval door de aanstaande investeringen, maar zal zich door winstinhouding snel herstellen. Wij hebben de score voor de liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Liquiditeit: Ruim voldoende 
Overall: Ruim voldoende 

Extra beloning

Investeerders vanaf € 5.000,- worden gewaardeerd met twee vouchers voor een 4-gangen-diner inclusief bier- of wijnarrangement aan boord van Dinner Train inwisselbaar op een locatie in Nederland naar keuze.

Investeerders vanaf € 10.000,- worden gewaardeerd met vier vouchers voor een 4-gangen-diner inclusief bier- of wijnarrangement aan boord van Dinner Train inwisselbaar op een locatie in Nederland naar keuze.

De vouchers zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning, zal uw anonimiteit opgeheven worden. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2019 om 0:24
investeerder-67616 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2019 om 0:22
investeerder-6834 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2019 om 0:03
investeerder-32345 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2019 om 23:56
investeerder-6741 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2019 om 23:37

Ondernemer

Luc Peulen

Crowdfund Coach


Arwin Bandari