42219

Ramon Lückers (box 3)

€ 150.000  |  6,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 226
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 226 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ramon Lückers
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Ramon Lückers heeft de mogelijkheid gekregen om twee panden aan te kopen. Met een financiering via Casarion wordt 80% van de aankoop van het pand aan de Zeswegenlaan 218 te Heerlen gefinancierd. Het pand in Heerlen wordt aangekocht om vervolgens te gaan verhuren voor een huurprijs van € 7.528,-.

Daarnaast is de ondernemer voornemens om met een financiering (€ 140.000,-) via een privé-investeerder het pand aan de Kaalheidersteenweg 68 te Kerkrade aan te kopen. Deze zal verbouwd en verkocht worden. Bij verkoop zal de privé-investeerder 40% van de opbrengst ontvangen.

De financiering via Collin Crowdfund zal worden aangewend voor de overige kosten van de Zeswegenlaan en voor de koop en verbouwing van de Kaalheidersteenweg 68.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden, een vaste rente van 6,5% per jaar en een slottermijn van € 150.000,-. De rente worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom k.k. Zeswegenlaan € 135.000
Overdrachtsbelasting Zeswegenlaan € 11.000
Overige kosten Zeswegenlaan € 4.000
Koopsom k.k. Kaalheidersteenweg € 180.000
Overdrachtsbelasting Kaalheidersteenweg € 14.000
Verbouwing Kaalheidersteenweg € 70.000
Overige kosten Kaalheidersteenweg € 3.000
Totaal € 417.000
Privé-investeerder € 140.000
Hypotheek Zeswegenlaan € 100.000
Eigen middelen € 27.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • de heer R. Lückers
  • RLU Beheer B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Esschenweg 71 6412 PW te Heerlen, kadastraal bekend als sectie V, nummer 2754 te Heerlen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 350.000,-. De taxatiewaarde is € 665.000,- uit een taxatierapport met waardepeildatum 7 maart 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het pand aan de Kaalheidersteenweg 68, 6467 AB te Kerkrade, kadastraal bekend als sectie H, nummer 68 te Kerkrade, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- en een openstaande schuld van € 140.000,-.
  • De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het pand met als adres: Kaalheidersteenweg 68, 6467 AB te Kerkrade, kadastraal bekend als sectie H nummer 68 te Kerkrade wordt vrijgegeven na aflossing van de € 50.000,- tegen een vergoedingsrente van drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor RLU Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de verwachte huuropbrengsten en het DGA-salaris. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Hij zal de rente betalen vanuit zijn DGA-salaris (€ 48.000,-) en de verwachte huuropbrengsten (€ 7.528,-) van de Zeswegenlaan. Met het salaris van zijn partner kunnen ze samen voorzien in hun levensbehoeften. Daarnaast verwacht de ondernemer het pand Kaalheidersteenweg 68 te Kerkrade na renovatie met een forse overwaarde te verkopen. De aflossing van de slottermijn zal moeten plaatsvinden uit de herfinanciering van de Collin lening, of de verkoop van het onroerend goed.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-174507 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2022 om 16:20
investeerder-5633 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2022 om 16:20
investeerder-53272 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-05-2022 om 16:20
investeerder-63486 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2022 om 16:19
investeerder-19474 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-05-2022 om 16:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders