47708

Randstad Campers B.V. 5

€ 2.000.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1540
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-02-2024 in 7 uur volgeschreven door 1540 investeerders

Samenvatting

Sinds 2019 verhuurt en verkoopt Randstad Campers vanuit Berkel en Rodenrijs jong gebruikte en nieuwe kwalitatief hoogwaardige campers. Met Haffkamp Campers B.V. heeft Randstad Campers een samenwerking met een gezamenlijke inkoop. Randstad Campers heeft dealer-schappen met gerenommeerde (Duitse) camperfabrikanten, waardoor zij met de verhuur en verkoop van campers een optimale bezetting heeft. Op het gebied van service en onderhoud heeft Randstad Campers zich de laatste jaren ontwikkeld tot een volwassen speler in de camperbranche. 
Vanwege Corona zijn de activiteiten op het gebied van verkoop de afgelopen twee jaar achtergebleven (leveringsproblemen en gebrek aan onderdelen). Het accent lag op de verhuur van campers maar dit jaar zal er een fors aantal campers (die eerder scherp zijn ingekocht) verkocht gaan worden tegen naar verwachting, goede marges. Per heden bestaat het wagenpark uit 67 campers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dennis Blok, zijn partner Marianne Mooij en diverse personeelsleden. 

Financieringsbehoefte
In 2022 en 2023 heeft Randstad Campers doelbewust minder campers verkocht vanwege leveringsproblemen bij fabrikanten om in de zomer 2024 over voldoende campers te beschikken voor de verhuur. De bedoeling is om tussen nu en eind 2024 een substantieel aantal jong gebruikte campers te verkopen om met de te genereren winst de financieringslasten te verminderen en met de resterende middelen in 2025 weer een aantal nieuwe campers voor de verhuur en/of verkoop aan te kopen.
De intentie is om de bestaande leningen bij Collin Crowdfund ter grootte van circa € 1.200.000,- te herfinancieren. De additionele financieringsbehoefte bedraagt ca. € 800.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 2.000.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij (gedeeltelijk, gezien aflossingen op 1 juli en 1 september) gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing (€ 20.000,-). Tussentijds zal er op 1 juli 2024 en 1 september 2024 respectievelijk € 150.000,- en € 500.000,- afgelost worden waarmee de slottermijn € 530.000,- zal bedragen. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemers zijn Randstad Campers B.V., Ennas Holding B.V. en Plus Vier B.V.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde (circa € 760.000,-) op de eigen woning en een lijfrentepolis. 
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het woonhuis aan de Orchideestraat 26, 2565RM ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 143 te ‘s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een openstaande hypotheekschuld van € 239.353,90 per 31-12-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.000.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 december 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 800.000,- worden uitgewonnen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565RM 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 143 te 's-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuizen en de percelen grond mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het woonhuis zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het (geconsolideerde) vermogen van Ennas Holding B.V., Randstad Campers B.V. en Plus Vier B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze bestaan onder meer uit de in het bezit zijnde campers. Per 30-1024 waren er 67 campers in bezit met een inkoopwaarde van ca € 4.000.000.- exclusief BTW conform een interne inventarisatielijst.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Randstad Campers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).

Video Pitch

Leendoel

De middelen van deze financiering zullen aangewend worden voor de herfinanciering van de lopende leningen (Randstad Campers B.V., Randstad Campers B.V. 2 en Randstad Campers B.V. 4) van de investeerders bij Collin Crowdfund, daarnaast is er in het verleden reeds een lening afgelost (Randstad Campers B.V 3). Het restant (ca. € 800.000,-) zal aangewend worden voor de aankoop van nieuwe uit Duitsland geïmporteerde campers bestemd voor de verkoop. 

Ondernemer

Na de middelbare school heeft Dennis Blok 25 jaar een aannemersbedrijf gehad dat uiteindelijk als gevolg van slechtere marktomstandigheden in 2017 op eigen verzoek is gefailleerd. 
Het faillissement is geëindigd op 20 maart 2020 en de curator heeft in een separate mail bevestigd dat het faillissement naar tevredenheid is afgewikkeld. De administratie was op orde en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Dennis houdt zelf van het buitenleven en geniet hiervan door zelf met een camper op vakantie te gaan (als hij hiervoor weer tijd heeft). De huurmogelijkheden van kwalitatief hoogwaardige campers binnen de Randstad was beperkt, waardoor Dennis de kans zag om campers in de Randstad te verhuren. Na eerst de campers van Haffkamp Campers op basis van marge te hebben verhuurd en verkocht, verkoopt en verhuurt Randstad Campers sinds 2021 nu zelf eigen campers, waarmee de volledige opbrengst aan het bedrijf toekomt. Randstad Campers blijft nauw samenwerken met Haffkamp Campers met betrekking tot het optimaliseren van de bezetting van de campers over het land en het verkrijgen van schaalvoordelen bij de inkoop.

Onderneming

Historie
Randstad Campers is eind 2019 opgericht, waarbij het bedrijf in eerste instantie als verkoop- en verhuurbedrijf namens Haffkamp Campers te Sittard opereerde. Begin 2021 is het bedrijf verzelfstandigd waarbij alle activiteiten (verhuur en verkoop van campers) voor eigen rekening en risico zijn.
Vanaf 2021 is het bedrijf enorm gegroeid en is het aantal verhuurde campers uitgebreid naar het huidige aantal van 70 stuks.
Randstad Campers bevindt zich op een bedrijventerrein met complementaire bedrijfsactiviteiten zoals wasstraat, garagebedrijf en tankstation. Dit heeft een synergie op de activiteiten van Randstad Campers en de tevredenheid van klanten.
Door de samenwerking met Haffkamp Campers op het gebied van inkoop heeft Randstad Campers een ideale partner om tegen scherpe inkoopprijzen in Duitsland campers aan te kopen.
Activiteiten
Randstad Campers verhuurt en verkoopt nieuwe en jong gebruikte campers vanuit de locatie Berkel en Rodenrijs.
De activiteiten van Randstad Campers bestaan uit: 

 • Verhuren van campers
 • Aan- en verkoop van nieuwe campers
 • Aan- en verkoop van gebruikte campers
 • Uitvoeren van klein en groot onderhoud en herstelwerkzaamheden aan campers.
 • Wassen en poetsen van campers

Marktinformatie
De markt voor campers is momenteel uitstekend, waarbij de verkoop van het aantal campers in 2023 over de gehele linie wederom is gestegen, ondanks leveringsproblemen bij de fabrikanten. De verhuurmarkt blijft stabiel, waarbij de doorsnee van de gehele samenleving de camper als kampeermiddel heeft gevonden (vrijheid, luxe en mobiel). De verwachting is dat deze trend zich voorlopig de komende jaren nog zal voortzetten omdat de verkoop van caravans zal dalen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s.
Tevens is het seizoen in de loop der jaren verlengd en is Europa steeds meer ingericht op het gebruik van de camper. Denk hierbij aan camperplaatsen en camping, maar ook aan de aanleg van parkeerplaatsen voor campers rondom steden.
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In de Randstad (Noord Holland, Utrecht, Zuid Holland) is een beperkt aantal concurrenten actief, die veelal andere merken campers aanbieden. Buiten de Randstad gelden meerdere aanbieders, waarbij geen significante prijsverschillen voorkomen. 
Het camperpark van Randstad Campers bestaat uit drie topmerken: Weinsberg, Vantourer, Forster en binnenkort ook Adria. Dit zijn courante merken in het hogere segment, die tevens een hogere restwaarde kennen en relatief eenvoudig kunnen worden verkocht. Onderscheidend voor Randstad Campers is de verscheidenheid van het camperpark; de klanten hebben daarom een ruime keuze.
Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 800.000,-
Herfinanciering leningen Collin Crowdfund € 1.200.000,-
Totale investering € 2.000.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.000.000,-

Leenbedrag: € 2.000.000,-
Rente: 10%
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij (gedeeltelijk, gezien aflossingen op 1 juli en 1 september) gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing (€20.000,-) vanaf september 2024. Tussentijds zal er op 1 juli 2024 en 1 september 2024 respectievelijk € 150.000,- en € 500.000,- afgelost worden, waarna de slottermijn € 530.000,- zal bedragen.

Overige financiers
Randstad Campers B.V. heeft verder een (aflossingsvrije) lening bij een investeerder afgesloten van € 700.000,-, een kortlopende aflossingsvrije lening bij een andere investeerder van € 350.000,- en verder de beschikking over een rekening-courant faciliteit van € 350.000,- bij Debitroom.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet geeft zowel Randstad Campers B.V. als Ennas Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. De kwalificatie voor Plus Vier B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022, (voorlopige) jaarcijfers 2023 en prognose 2024. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In het boekjaar 2023 (interne cijfers) realiseerde Randstad Campers B.V. een omzet van EUR 2.917.000,-. Het genormaliseerde cashflowoverschot in 2023 bedroeg € 91.000,-. Voor 2024 wordt een omzet geprognotiseerd van ruim € 4.600.000,- en een netto cashflowoverschot van € 149.000,- (na desinvestering campers). Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2023 kwam de solvabiliteit uit op ruim 9% bij een balanstotaal van € 6.259.000,-Rekeninghoudende met een stille reserve van ca. € 1.000.000,- in de roerende zaken bedroeg de solvabiliteit ca. 20%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn Randstad Campers B.V., Ennas Holding B.V. en Plus Vier B.V.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde (circa € 760.000,-) op de eigen woning en een lijfrentepolis. 
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het woonhuis aan de Orchideestraat 26, 2565RM ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 143 te ‘s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een openstaande hypotheekschuld van € 239.353,90 per 31-12-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.000.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 december 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 800.000,- worden uitgewonnen.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565RM 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 143 te 's-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuizen en de percelen grond mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het woonhuis zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V., Randstad Campers B.V. en Plus Vier B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze bestaan onder meer uit de in het bezit zijnde campers. Per 30-1024 waren er 67 campers in bezit met een inkoopwaarde van ca € 4.000.000.- exclusief BTW conform een interne inventarisatielijst.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Randstad Campers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis in combinatie met de persoonlijke borgstelling, de verpanding van de campers en de niet-onttrekkingsverklaring kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 17:41
investeerder-429462 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 16:43
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 16:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 16:42
investeerder-378059 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2024 om 16:42

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas