43033

Raymond Barzilaij (box 3)

€ 155.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 199
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 199 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Raymond Barzilaij (box 3)
Leendoel Vastgoed

Leendoel

Raymond Barzilaij heeft jarenlang een klein glazenwassersbedrijf gehad, waarvan hij de activiteiten geleidelijk vanwege zijn arbeidsongeschiktheid heeft verkocht. Sinds enkele jaren is hij gepassioneerd belegger in verhuurde woningen.
Inmiddels heeft hij 10 verhuurde woningen in de Rijnmond regio. Deze financiering is bedoeld voor zijn 11e woning aan de Leliestraat 26, 3114 NK te Schiedam. De woning zal na de verbouwing voor een bedrag van naar verwachting € 1.250,- per maand exclusief worden verhuurd. De ondernemer is voornemens om de lening te herfinancieren na verbouwing en in de verhuur tegen gunstigere voorwaarden.

Er wordt een aflossingsvrije lening verstrekt ter hoogte van € 155.000,- met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop woning € 155.000
Kosten koper € 14.000
Verbouwing € 35.000
Totaal € 204.000
Eigen inbreng € 49.000
Collin Direct € 155.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer R.J. Barzilaij. De heer Barzilaij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op basis van de vastgoedportefeuille heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment een materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 155.000,- op het woonhuis aan de Leliestraat 26, 3114 NK te Schiedam, kadastraal bekend als sectie L, nummer 747 te Schiedem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis wordt aangekocht voor een bedrag ter hoogte van € 155.000,-. De woz-waarde per 01-01-2021 bedraagt € 177.000,-.
  • De toekomstige huurpenningen van het woonhuis met als adres: Leliestraat 26, 3114 NK te Schiedam, kadastraal bekend als sectie L, nummer 747 te Schiedem worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om de lening na 9 maanden vergoedingsrentevrij af te lossen. Mocht de lening dus eerder afgelost worden dan zullen de toekomstige termijnen betaald worden t/m termijn 9.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een Box3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige en toekomstige huurstromen en het vastgoed overzicht. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De rente zal betaald worden uit de huidige huurinkomsten van de andere 10 panden in bezit van de ondernemer. Aanvullend ontvangt de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van € 16.500,- op jaarbasis.

Jaarcijfers

Huurinkomsten

Huurinkomsten € 146.000
Kosten € 15.000
Financieringslasten € 80.000
Overschot € 51.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-216818 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-08-2022 om 14:05
investeerder-221312 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-08-2022 om 14:05
investeerder-233257 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2022 om 14:04
investeerder-59900 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2022 om 14:04
investeerder-71845 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-08-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders