40886

Rebuild your lifestyle

€ 80.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 161
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 161 investeerders

Bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rebuild your lifestyle
Sector Sport en recreatie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-04-2019

Leendoel

Antonie van den Boer is de ondernemer achter Rebuild your lifestyle en wenst al meerdere jaren een eigen sportschool te exploiteren. Nu heeft de ondernemer de mogelijkheid gekregen om Gezondheidscentrum Gymnasium over te nemen. De focus van Antoine zal liggen op zowel ervaren als beginnende sporters. Zo is er de mogelijkheid tot voedingsadvies en personal training. De overname betreft een activa/passiva transactie waarbij ook het klantenbestand en personeel worden overgenomen. Voor de overname  is een koopsom van € 80.000,- afgesproken, waarbij € 40.000,- direct moet worden betaald. De resterende € 40.000 zal middels een lening vanuit de verkopende partij worden afgelost. Deze lening is achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin Crowdfund. Naast de overname wenst de ondernemer nog te moderniseren en is er behoefte aan werkkapitaal.  

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname € 80.000
Modernisering € 25.000
Werkkapitaal € 15.000
Totaal € 120.000
Lening verkopers € 40.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer A.H.J. van den Boer ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Rebuild your lifestyle. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijkheid is op het moment materieel van aard in combinatie met de persoonlijke borgstelling van partner en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De lening van de verkopende partij ter hoogte van €40.000,- zal achtergesteld worden ten behoeve van de lening bij Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de financiering mag er aflossing en rente betaald worden, indien de ondernemer bij Collin Crowdfund aan de betalingsverplichting blijft voldoen.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling door mevrouw P.M.J. Broeders (partner) ter hoogte van € 80.000,-. De borgstelling is in combinatie met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rebuild your lifestyle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Blauwsparstraat 14 te Dorst (kadastraal bekend als sectie K nummer 2075 te Oosterhout ) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 182.800,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 30.000,- en cumulatief een openstaande schuld van € 116.915,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 215.000,-.
  • De heer Van den Boer en mevrouw Broeders geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning met als adres Blauwsparstraat 14 te Dorst (kadastraal bekend als sectie K nummer 2075 te Oosterhout). Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en)

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rebuild your lifestyle is Laag risico. 

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Met betrekking tot de invloed van corona geeft de ondernemer het volgende aan: “Wij verwachten geen verdere maatregelen door het coronavirus. Mocht dit wel het geval zijn dan kunnen wij zowel online als buiten op ons eigen parkeerterrein sportgelegenheid aanbieden. Hierbij kunnen ook niet-leden tegen betaling deelnemen. Wij bieden  ook 1 op 1 voedingsbegeleiding aan, dit kan ook zowel fysiek als online.”

Toelichting jaarcijfers
Het eigen vermogen bestaat uit de achtergestelde lening vanuit de verkopende partij. De huidige omzet en het behaalde resultaat van Rebuild your lifestyle is nihil. De prognose is gebaseerd op de jaarcijfers van de over te nemen onderneming.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 105.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 15.000
Totaal € 120.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 40.000
Langlopende schulden €64.000
Kortlopende schulden €16.000
Totaal € 120.000

Winst- en verliesrekening 2022 prognose

Omzet € 220.000  
Bruto winst € 212.000  
Kosten € 142.000  
Resultaat € 70.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285120 heeft € 400 geïnvesteerd.
26-10-2021 om 10:05
investeerder-64193 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2021 om 10:05
investeerder-284601 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-10-2021 om 10:05
investeerder-111755 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2021 om 10:05
investeerder-38169 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-10-2021 om 10:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders