45155

Rebuildt B.V.

€ 70.000  |  9,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 163 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rebuildt B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 21-07-2022

Leendoel

Rebuildt is een Eindhovens adviesbureau in de bouwsector, dat zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers adviseert bij het (ver)bouwen van hun vastgoedobjecten. Rebuildt heeft zelf een groot netwerk in uitvoerende partijen van deze bouw. Ook kan de klant zelf partijen aandragen. Eigenaar van Rebuildt is Mark van Bommel (1982). Hij heeft jarenlange ervaring in de bouwsector, waarin hij van 2007 tot 2018 op ZZP-basis als aannemer opereerde. Vervolgens had Mark, tot aan de start van Rebuildt in 2022, diverse uitvoerders- en projectleidersfuncties bij verschillende bedrijven. Mark is verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering, strategie en sales. Hij heeft op dit moment drie medewerkers die hem ondersteunen.

Sinds de start van Rebuildt per 1 okt 2022 heeft Mark al enkele projecten binnen gehaald. Ook zijn er offertes voor toekomstige projecten getekend, die van start zullen gaan als de omgevingsvergunning verleend is. Het verdienmodel van Rebuildt bestaat uit een percentage van de totale verbouwingskosten. De facturatie vindt plaat voor 1/3 bij opdrachtbevestiging, voor 1/3 bij levering van de planning en voor 1/3 bij oplevering van het project wordt gefactureerd. Omdat de kosten van Rebuildt vanaf de start van het project lopen, vraagt Rebuildt nu om extra werkkapitaal om deze kosten voor te financieren. Rebuildt B.V. heeft momenteel geen andere financieringen lopen.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,5 % per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 70.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Rebuildt B.V.
  • VB2 Bouw B.V.
  • VB2Group Holding B.V.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 70.000.,- door de heer M.M.J.S. van Bommel. Deze borgstelling is grotendeels materieel van aarde op basis van overwaarde van het onroerend goed in bezit in privé.
 • De heer M.M.J.S. van Bommel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Veestraat 24C, 5701 RD Helmond, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 2711, appartementsindex 2 te Helmond. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-03-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 347.000,- en een openstaande schuld van € 234.332,89 per 30-03-2023.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rebuildt B.V. en VB2 Bouw B.V. is Gemiddeld risico. De score voor VB2Group Holding B.V. is Laag risico. Wij kwalificeren voor deze aanvraag de score Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van voorlopige jaarcijfers 2022 en prognosecijfers 2023 van Rebuildt B.V., VB2 Bouw B.V. en VB2Group Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Wij zijn in het bezit van voorlopige jaarcijfers 2022 van VB2 Group Holding B.V., voorlopige cijfers tot en met 31 maart 2023 en prognosecijfers 2023 van Rebuildt B.V., VB2 Bouw B.V. en VB2Group Holding B.V. voor 2023. In VB2 Bouw B.V. worden kosten gemaakt voor inkoop van bouwmaterialen, die worden gefactureerd aan Rebuildt B.V. Het negatieve eigen vermogen van Rebuildt B.V. van € 11.000,- komt voort uit de opstartkosten gemaakt in 2022, terwijl er nog geen omzet gegenereerd werd.

Jaarcijfers

Balans overzicht Rebuildt B.V. na financiering

Activa

  2023
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 13.000
Overige vlottende activa € 63.000
Totaal € 77.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen -/- € 11.000
Langlopende schulden € 70.000
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 77.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 Rebuildt B.V.

Omzet € 250.000
Bruto winst € 250.000
Kosten € 210.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 32.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-366146 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 14:04
investeerder-73837 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 14:04
investeerder-6386 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 14:04
investeerder-76514 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 14:04
investeerder-56475 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders