11886

Recra Leeflang

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 37
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-02-2015 in 3 uur volgeschreven door 37 investeerders

Samenvatting

Supermarkten op of nabij toeristische centra nemen binnen de supermarktbranche een aparte positie in. Zo zijn de meeste bezoekers niet op zoek naar het goedkoopste merk, maar vooral op zoek naar gemak en bijzondere dingen. Alles mag net ietsje meer zijn. Sfeer en beleving is waar het vaak om draait om succesvol te kunnen zijn. De winkels van Gerco Leeflang bieden naast het standaardassortiment juist bijzondere dingen die het winkelen aangenaam maken.

Leendoel
Gerco Leeflang is bijna geboren in deze branche en laat al jaren zien hoe je een gezond supermarktbedrijf in 7 maanden beschikbare tijd dient te runnen. In die 7 maanden worden wel uren gedraaid die andere ondernemers in een jaar tijd maken. Vanwege het succes gaat Gerco Leeflang zijn bedrijf verder uitbouwen door nieuwe (top-)locaties toe te voegen. Hij bezit drie winkels die in Zuid Nederland te vinden zijn. De jongste loot aan deze boom is een Recra supermarkt in het Zeeuwse Renesse, bekend bij vakantie vierend Nederland, België en Duitsland. De aan te kopen supermarkt, welke afgelopen jaar werd gehuurd, ligt centraal tussen verschillende grote campings en parken. Gezien de goede contacten met de overlatende partij en de opgedane ervaring met het uitbaten van de supermarkt het afgelopen jaar, neemt Gerco Leeflang de exploitatie, onroerend goed en een bijbehorende grote parkeerplaats van 2.000 m2 over (!) (een unicum voor Renesse).

Financieringsbehoefte

De totale financiering wordt door Collin in samenwerking met Rabobank Oosterschelde ingevuld. Collin heeft hier als regisseur het initiatief toe genomen ten einde gebruik te kunnen maken van een goedkoper deel hypothecair gedekte financiering. Gerco Leeflang verzoekt ons om een lening van € 100.000,- met een looptijd van 5 jaar (maandelijkse lineaire aflossing en rentebetaling) tegen 8% rente d.m.v. crowdfinance te faciliteren. De Rabobank neemt de financiering van het vastgoed (€ 325.000,-) voor haar rekening. De leningen en daarbijhorende aflossingen zijn goed op elkaar afgestemd.

Structuur

De debiteur van de lening is de eenmanszaak van Gerco Leeflang, Just-A, die exploitant is van alle drie de winkels. 

Risico

De bedrijfsvorm is een eenmanszaak (Just-A) waardoor de heer Leeflang hoofdelijk aansprakelijk is voor de faciliteit. Het commitment van de ondernemer is daardoor volledig. De ratio’s zijn ruim voldoende, waarbij vermeld dient te worden dat liquiditeit en rentabiliteit prima zijn. Ondanks de seizoenpieken, laat Gerco Leeflang zien goed te kunnen sturen op liquiditeit. Ook de solvabiliteit is meer dan voldoende. De D&B score geeft aan dat het risico laag is. De Collin Credit Score noteert na analyse een ruim voldoende.

Video Pitch

Leendoel

Via Collin Crowdfund wilt Gerco Leeflang een bedrag van € 100.000,- ophalen voor de aanschaf van onroerend goed, inventaris en de exploitatie van een vakantiesupermarkt in Renesse. Dit gebeurt in samenwerking met de inmiddels goedgekeurde banklening bij Rabobank Oosterschelde.

Het aan te kopen object bestaat uit een winkelpand van 487 m² groot. Het winkelpand is verdeeld in winkel 325 m², magazijn 152m² en kantoor 10m². Daarnaast zit er bij het aan te kopen winkelpand een parkeerplaats van 2.000m²; een unicum in Renesse. 

Ondernemer

Vanaf zijn 16de levensjaar is Gerco Leeflang werkzaam in de levensmiddelen branche en in loondienst werkzaam geweest bij verschillende formules. Hij is in 2002 als zelfstandig ondernemer begonnen als uitbater van de supermarkt op recreatiepark Kruiningergors te Oostvoorne.

Gerco Leeflang heeft een levenspartner en samen hebben zij twee jonge kinderen. Zijn specifieke supermarktstudie/opleiding heeft hij genoten bij Pro Food na zijn MBO opleiding succesvol te hebben afgerond. Vele interne cursussen bij de supermarktketens waar hij gewerkt heeft, hebben hem op het niveau gebracht van een zelfstandig supermarktondernemer.

Gerco Leeflang over zijn motivatie: “Sinds mijn start in de levensmiddelen branche heb ik dit altijd met veel plezier gedaan. De interactie met gasten is heel bijzonder en mooi en maakt naar mijn idee het werken in deze branche elke dag weer uitdagend. Sinds 2000 ben ik werkzaam in recreatiesupermarkten, eerst in loondienst en later voor eigen rekening. Want wat is er nu mooier om iemand die aan het genieten is van een welverdiende vakantie of weekendje weg nog meer in de watten te leggen en zijn tijd nog mooier/beter te maken. Een goed gevoel geven of nog meer laten genieten van de vakantie. Mijn drive is om elke dag die glimlach door te geven aan onze gasten. De expansie naar meerdere winkels geeft mij de mogelijkheid om deze glimlach verder te verspreiden over Nederland.

Ik zelf werk dagelijks mee op de winkelvloer en ik werk met gemotiveerd personeel die stuk voor stuk deze gedachte delen en er elke dag met veel plezier voor onze gasten zijn. Daarnaast geven de werkinstructies en checklisten waar we mee werken het personeel houvast om elke dag een goede prestatie neer te zetten.”

Onderneming

Tijdspad groei onderneming
In 2009 is de supermarkt op recreatiepark de Droomgaard te Kaatsheuvel overgenomen. Deze camping is onderdeel van de Oostappengroep die 15 campings hebben in Nederland en België. Tot op de dag van vandaag wordt deze winkel nog steeds geëxploiteerd. Aankomend seizoen zal op dit park de verhuurcapaciteit met 150 units worden verhoogd. In de nabije toekomst zijn op dit park nog meer uitbreidingen te verwachten. Er is 10 hectare (nog te ontwikkelen) grond aangekocht. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling op dit park de verruimde openstelling: van seizoensopening naar het gehele jaar open. Dit betekent dat de supermarkt ook meer omzetpotentie in de weekenden en vakantieperioden buiten de hoogseizoenen om gaat krijgen. Dit levert ook synergie voordeel m.b.t. restvoorraden van de andere winkels.

In 2012 is de winkel op recreatiepark Arnhem aangekocht. Deze is in verband met de aankoop van de Recra supermarkt in Renesse succesvol verkocht. In 2014 werd de vakantiesupermarkt in Renesse reeds gehuurd met een optie tot koop wat inmiddels dus een feit wordt.

Enkele weken terug werd een supermarktwinkel toegevoegd op een van de meest bekende jongerencampings van Zeeland. Qua logistiek vormt dit een goede combinatie met de aan de kopen winkel in Renesse waarbij aanzienlijke synergievoordelen behaald kunnen worden.

Gerco Leeflang stuurt zijn totale organisatie niet alleen op afstand aan maar werkt ook mee om voeling met de vloer te houden. Het sturen op afstand wordt mogelijk gemaakt door goed gekwalificeerd personeel. Een speciaal ontwikkeld trainingsprogramma maakt onderdeel uit voor de selectie van goed winkelpersoneel. De meest moderne communicatiemiddelen en automatisering doen de rest. Uiteraard is er dagelijks contact met alle managers.

Doelgroep
De winkels richten zich op de recreërende gast van de campings waar de winkels nabij of op zijn gevestigd. In het geval van de winkel in Renesse richt die zich op gasten van omliggende campings, wandelaars en dagjesmensen.

Missie
De missie van Gerco Leeflang is om elke twee jaar een recreatiesupermarkt op een unieke locatie toe te voegen in Nederland of België.

Positionering in markt
De verkoopprijzen van het standaardassortiment liggen over het algemeen wat hoger dan bij de reguliere supermarkten. Uit onderzoek blijkt dat de gast dit ook verwacht/ accepteert. De winkels spelen in op de behoefte “gemak”.

De recreërende gast winkelt tijdens zijn vakantie compleet anders dan tijdens zijn dagelijkse boodschappen. Zij zijn veel gevoeliger voor impuls en sfeer en zoeken ook andere dingen dan normaal. Het assortiment in de supermarkten van de heer Leeflang wordt daar ook volledig op afgestemd. Hij heeft een ruim aanbod: uniek non-food, speelgoed en sfeerartikelen, veel vers brood en food impuls artikelen.

Concurrentiepositie
De concurrentie betreft met name de reguliere supermarkten hoewel het aanbod unieker is en afgestemd wordt op de locatie. Door de gasten meer gemak en een uniek assortiment te bieden, gecombineerd met sfeerbeleving (muziek, beeld etc.) is de noodzaak om een eind te rijden naar een grotere plaats voor een grotere landelijke supermarkt minder aanwezig. Vooral de grote parkeerplaats in Renesse is een mooie troef om het gemak nog groter te maken voor de bezoekers.

Structuur
De debiteur van de lening is de eenmanszaak van Gerco Leeflang, Just-A, die exploitant is van alle drie de winkels. 

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte voor de overname van het onroerend goed, inventaris en exploitatie van de Recra supermarkt in Renesse bedraagt  € 546.250,- (inclusief overname van bestaande kredietfaciliteiten bij een andere bank van de groep Leeflang).

De financieringsbehoefte wordt als volgt ingevuld:

  • Eigen inbreng bedraagt € 121.250,- middels aanwezige eigen middelen.
  • Rabobank financiert € 325.000,-.
  • Het resterende bedrag zal via Collin Crowdfund geschieden.

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing

Risico

Slecht weer kan een negatieve invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Hier tegenover staat dat Renesse een zeer bekende badplaats is dat grote aantallen bezoekers per jaar trekt. Afstemming met de lokale Rabobank leert dat zij door de jaren heen nauwelijks significante verschillen hebben gezien bij verschillende seizoenen. Wij nemen dat ter kennisgeving aan.

Indien Gerco Leeflang langdurig ziek zou worden, zijn risico’s financieel afgedekt middels een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bovendien is het bedrijf thans zo georganiseerd dat het personeel zelfstandig de campingwinkels kan exploiteren, ervan uitgaande dat de heer Leeflang en/of zijn betrokken adviseurs van op afstand de processen kunnen besturen.

De omzet is seizoensgebonden en vergt derhalve discipline in beheer van en sturen op liquiditeiten. Uit de aangereikte cijfers blijkt dat de heer Leeflang over deze belangrijke vaardigheid beschikt.

D&B Score
D& B Score noteert “laag risico” vanwege het feit dat de ondernemer zijn bedrijf als eenmanszaak voert. Dit houdt in dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor alle aangegane financiële verplichtingen.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is op basis van historische cijfers en prognoses Ruim voldoende en kan als volgt worden gespecificeerd:

Rentabiliteit
De rentabiliteit is op basis van de gerealiseerde cijfers 2013, voorlopige cijfers 2014 en prognose 2015 ruim voldoende. Met betrekking tot de rentabiliteit kan gemeld worden dat de prognosecijfers na overname ook gebaseerd zijn op ervaringscijfers van de overlatende partij.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is berekend op basis van de gerealiseerde cijfers 2013, voorlopige cijfers 2014 en prognose 2015. De solvabiliteit kan als voldoende worden gekwalificeerd en zal verder toenemen conform de verwachtingen voor de toekomst. 

Liquiditeit
De liquiditeit van het bedrijf is excellent. Het werkkapitaal vertegenwoordigt een ruim positief saldo. Daarnaast is uit bij Collin bekende financiële informatie duidelijk gebleken dat de ondernemer goed kan sturen op liquiditeiten. 

Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Excellent
Samenvattend: Ruim Voldoende

We zijn bij de berekening uitgegaan van de definitieve cijfers 2013, de voorlopige cijfers 2014 en de prognose die wij van de betrokken adviseur hebben ontvangen. Wij achten het goede trackrecord en bewezen ondernemersvaardigheden van Gerco Leeflang in de specifieke branche meer dan bewezen. Daarnaast beschikt Collin over gedetailleerde cijfers in privé middels IB/VB aangiften en wordt als goed gekwalificeerd. Gezien de totale performance past de kwalificatie “Ruim Voldoende” thans goed bij deze onderneming.

Extra beloning

De eerste 10 investeerders die € 2.500,- of meer investeren krijgen een mooi pakket van typisch Zeeuwse kwaliteitsproducten. Zodat u op meerdere momenten kan genieten van uw investering en wie weet geeft het elke keer weer een nieuwe glimlach. Collin Crowdfund zal zorgdragen voor de verzending van de manden, zodat de investeerders anoniem blijven.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-02-2015 om 15:29
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-02-2015 om 15:27
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-02-2015 om 15:26
Anonieme investeerder heeft € 4.000 geïnvesteerd.
26-02-2015 om 15:24
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
26-02-2015 om 15:24

Reacties

Investeerder – 2949
26-02-2015 14:36
Mooi voorbeeld van co-financiering tussen Crowdfunding en in dit geval Rabobank Oosterschelde! Geeft een goed gevoel. Hopelijk doet goed voorbeeld, goed volgen.. Goed bezig Collin! Aan de heer Leeflang: ik zie uit naar die Zeeuwse lekkernijen en wens u veel succes in het mooie Zeeland.

Investeerder – 3017
26-02-2015 15:02
Mooie aanvraag in een interessante branche. Prima locatie in een populaire badplaats.
Ondernemen met een glimlach, mooi! Op dit soort aanvragen zitten investeerders te wachten.

Investeerder – 2429
26-02-2015 15:09
Vraag.
Is de lening aan de crowdfund achtergesteld aan de bank. Ik ken namelijk de Rabo, die wil niks als zekerheid voor een financiering.

Collin Crowdfund
26-02-2015 15:12
De lening via Collin is niet achtergesteld ten opzichte van de bank. Wel heeft de bank hypotheekrecht voor haar vastgoedfinanciering.

Ondernemer
Gerco Leeflang

Crowdfund Coach


Tom Willaert