40900

Redmar Vrieling Box III financiering

€ 130.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 229
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 229 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Redmar Vrieling
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Redmar Vrieling is vastgoedbelegger in Friesland. Momenteel heeft de heer Vrieling meerdere panden in bezit en heeft hij de mogelijkheid gekregen om een recreatiewoning aan te kopen. Er is een financiering van €130.000,- benodigd voor de aankoop van een recreatiewoning aan de Paviljoenwei 10-34 te Offingawier.

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van €100.000,- en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop recreatiewoning € 150.500
Aanvullende kosten € 9.500
Totaal € 160.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Vrieling, hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel grotendeels materieel, op basis van de overwaarde op de panden in bezit.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op de recreatiewoning aan de Paviljoenwei 10-34 (kadastraal bekend als sectie F nummer 1693 A27 te Sneek) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor €150.500,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen recreatiewoning worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in afwijking op de algemene voorwaarden gedurende de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Aangezien het een Box III financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige en toekomstige huurstromen van de heer Vrieling. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De invloed van corona is betrekkelijk, aangezien de activiteiten gericht zijn op vastgoed. 

Toelichting jaarcijfers
De in de prognose opgenomen huuropbrengsten, exploitatiekosten, rentelasten en aflossing hebben betrekking op het aan te kopen object en de financiering middels Collin Crowdfund.

Jaarcijfers

Prognose 2022

Huuropbrengsten € 30.000
Exploitatiekosten € 10.000
Rentelasten € 8.000
Aflossing € 6.000
Netto cashflow € 6.000

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108657 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-10-2021 om 10:08
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-10-2021 om 10:07
investeerder-5464 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-10-2021 om 10:07
investeerder-35241 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-10-2021 om 10:07
investeerder-12384 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-10-2021 om 10:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders