fbpx
33755

Releaz Footwear

€ 25.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 43
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 43 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Releaz Footwear
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 26-10-2015
Website www.releazfootwear.nl

Leendoel

Afgelopen maart heeft de onderneemster uit eigen middelen de winkel verbouwd. Hierdoor is de oppervlakte van de winkel gegroeid en daarmee ook de voorraad. De kosten van de verbouwing en het inkopen van de nieuwe voorraad heeft de onderneemster betaald uit eigen middelen. Dit heeft invloed gehad op haar werkkapitaal en daarom is M.Z.B. Roelofsen – Schut op zoek naar een financiering. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Mevrouw M.Z.B. Roelofsen – Schut handelend onder de naam Releaz Footwear. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Releaz Footwear worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Releaz Footwear is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Releaz Footwear. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 6.000 € 23.000
Vlottende activa € 87.000 € 72.000
Overige vlottende activa € 4.000 € 4.000
Totaal € 97.000 € 99.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 37.000 € 38.000
Langlopende schulden € 30.000 € 17.000
Kortlopende schulden € 30.000 € 44.000
Totaal € 97.000 € 99.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 325.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 92.000  
Resultaat € 29.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-87862 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-10-2019 om 16:04
investeerder-99957 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-10-2019 om 16:04
investeerder-95458 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-10-2019 om 16:03
investeerder-90793 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2019 om 16:03
investeerder-68243 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
31-10-2019 om 16:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders