37657

ReMote Advies en Ingenieursbureau

€ 100.000  |  8,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 233
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 233 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ReMote Advies en Ingenieursbureau
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 11-03-2011

Leendoel

Ondernemer Ritesh Mohan, eigenaar van ReMote Advies en Ingenieursbureau, begeleidt het proces van aanbrengen en verleggen van kabels en leidingen bij grote infrastructurele projecten voor overheidsinstanties. Daarnaast heeft de ondernemer met zijn eenmanszaak meerdere bedrijfspanden die hij verhuurt. Met behulp van deze financiering kan de ondernemer twee nieuwe bedrijfspanden aankopen welke ook in de verhuur zullen worden geplaatst.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspanden € 340.000
Kosten overdracht € 24.000
Totaal € 364.000
Financiering Briqwise € 210.000
Eigen inbreng € 54.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R. Mohan handelend onder de naam ReMote Advies en Ingenieursbureau. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de aan te kopen bedrijfspanden aan de Watervoort 12 en Watervoort 14 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De bedrijfspanden worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 220.000,-. De totale aankoopsom van de twee bedrijfspanden bedraagt € 340.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ReMote Advies en Ingenieursbureau is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van ReMote Advies en Ingenieursbureau. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan ondanks de coronacrisis voldoende werk te hebben. Zo heeft hij bij de provincie Zuid-Holland een opdracht lopen tot eind 2023 en heeft hij drie weken geleden een aanvullende opdracht binnengehaald voor extra uren. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 647.000
Vlottende activa € 30.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 679.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 170.000
Langlopende schulden € 416.000
Kortlopende schulden € 93.000
Totaal € 679.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 306.000  
Bruto winst € 306.000  
Kosten € 166.000  
Resultaat € 140.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110317 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-09-2020 om 10:29
investeerder-53272 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-09-2020 om 10:29
investeerder-111755 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-09-2020 om 10:28
investeerder-118979 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2020 om 10:26
investeerder-44328 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-09-2020 om 10:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders