38426

Renovita Realty B.V.

€ 200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 221
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 221 investeerders

Samenvatting

De heren Akhabekyan en Galstian zijn ervaren vastgoedondernemers met een huidige vastgoedportefeuille van vier woonhuizen/appartementen, waarvan er twee verhuurd zijn en twee panden na een turn-key renovatie bestemd zijn voor de verkoop. Na de oprichting van hun bedrijf zijn er ruim 30 vastgoedprojecten succesvol afgerond. De onderneming is vooral actief in Rotterdam en Den Haag. 

De aanvraag betreft de herfinanciering van een bestaande lening, waardoor er extra werkkapitaal wordt vrijgemaakt voor nieuwe projecten. De LTV (Loan To Value) is 93% bij aanvang van de financiering en bij de slottermijn 65%.

Invloed coronavirus
Er is tot nu toe geen sprake van negatieve effecten van de Covid-19 pandemie. De vraag naar kwalitatief goede woningen blijft groter dan het aanbod. De prijzen zijn de voorbije maanden verder gestegen. Er wordt door de ondernemers voor volgend jaar ook geen verslechtering van de marktsituatie voor woningen in het segment waar zij zich op richten verwacht. Tijdens bezichtigingen worden uiteraard de RIVM richtlijnen gevolgd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 200.000,-, hiervan is € 147.000,- bestemd voor de aflossing van een bestaande financiering bij een andere financier en € 53.000,- ten behoeve van uitbreiding van het beschikbare werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 140.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De kwalificatie van Dun & Bradstreet is Laag risico.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-03-2020.
 • De debiteuren zijn Renovita Realty B.V., Renovita Holding B.V. en Renovita Holland B.V..
 • De lening van de heer E. Akhabekyan ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer A. Galstian ter hoogte van € 309.446,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen inzake het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam van Renovita Realty B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er mogen geen gelden worden onttrokken t.b.v. MAAS Travel V.O.F.. De bestaande lening mag niet worden verhoogd. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt ter aflossing van een lopende financiering, alsmede ter uitbreiding van het werkkapitaal.

Ondernemer

De beide aandeelhouders van Renovita Realty B.V. zijn Erik Akhabekyan en Aren Galstian.

Erik Akhabekyan (1982) heeft de HBO-opleiding “Commerciële economie” afgerond. Tevens heeft hij een Master in de Telecom sector. Erik is in loondienst o.a. werkzaam geweest als storemanager bij een vestiging van BelCompany in Rotterdam. In 2012 is Erik zijn zelfstandig ondernemerschap gestart met de oprichting van Renovita Realty B.V.. Binnen de onderneming is het takenpakket van Erik veelzijdig. Inkoop- en verkoop, zoeken naar financiers, kiezen van de geschikte partijen voor de renovaties/verbouwingen en opbouwen en onderhouden van het netwerk met o.a. makelaars.

Zijn compagnon Aren Galstian (1976) is MBO/HBO opgeleid (o.a. NIMA A/B) en heeft, net als Erik, als storemanager gewerkt bij BelCompany. Daarna is hij werkzaam als teamleider bij Ikea in Barendrecht. Dit doet hij naast zijn werk als DGA/directeur bij zijn bedrijf Renovita Realty B.V.. Hij is hier actief met een breed takenpakket, waarbij beide ondernemers elkaar prima aanvullen en kunnen vervangen. Aren geeft aan dat hij een “onderhandelaar pur sang” is.

Onderneming

De vastgoedonderneming van Erik Akhabekyan en Aren Galstian is in 2012 opgericht en richt zich op de verhuur van vastgoed (woningen) en op de aankoop, volledige renovatie en verkoop van bestaande woningen. 

Verhuur vastgoedportefeuille
Er zijn op dit moment twee panden in de verhuur. Het betreft een woning aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam en een woning aan de Veenendaalkade 419, 2547 AL Den Haag. Beide woningen zijn verhuurd, met een probleemloos betaalgedrag van de huurders.

Aankoop, renovatie en verkoop van woningen (handel/projectontwikkeling)
Vanaf de start van de onderneming zijn er een 30-tal vastgoedprojecten gerealiseerd, waarbij met name woningen op goede locaties zijn aangekocht, gerenoveerd en weer verkocht. Luxe turn-key gerenoveerde woningen behoren tot het segment waarnaar gestreefd wordt. De hoogwaardig afgewerkte renovaties van de woningen, met eigentijds design, geeft de kopers van deze gerenoveerde woningen de mogelijkheid om comfortabel te wonen.

Jarenlange ervaring heeft gezorgd voor een breed netwerk van goede aannemers, architecten, designers en makelaars. Dit is ook nodig om de projecten succesvol uit te voeren en tijdig af te ronden. Het streven is om te voldoen aan alle hedendaagse eisen op het gebied van wonen met luxe en comfort. Alle aspecten zijn hierbij belangrijk zoals: materiaalgebruik, kleurgebruik, functionaliteit, aantal vierkante meters van de woning en aanwezigheid van buitenruimte.

Het is de doelstelling om jaarlijks minimaal zes tot zeven projecten te realiseren. De voorbije jaren is de focus verlegd naar een hoger segment woningen in met name Den Haag. Op dit moment zijn er twee woningen in portefeuille die worden verbouwd tot hoogwaardig residentieel vastgoed en vervolgens zullen worden verkocht. Er is bovendien recent weer een woning (onder voorbehoud van financiering) verkocht.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening NLInvesteert € 146.000,-
Uitbreiding werkkapitaal € 54.000.-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn van € 140.000

Overige financiers:
De beide woonhuizen die zijn aangekocht om na renovatie verkocht te worden, zijn in twee separate campagnes gefinancierd door NLInvesteert. De rente is 7,5% en aflossing dient bij verkoop van de woonhuizen plaats re vinden. Het verhuurde woonhuis aan de Veenendaalkade 419 in Den Haag is gefinancierd door RNHB tegen 3,65% rente. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-03-2020.
 • De debiteuren zijn Renovita Realty B.V., Renovita Holding B.V. en Renovita Holland B.V..
 • De lening van de heer E. Akhabekyan ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer A. Galstian ter hoogte van € 309.446,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen inzake het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam van Renovita Realty B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er mogen geen gelden worden onttrokken t.b.v. MAAS Travel V.O.F.. De bestaande lening mag niet worden verhoogd. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Renovita Realty B.V., Renovita Holland B.V. en Renovita Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019 en prognoses voor de boekjaren 2020 en 2021. De Collin Credit Score voor Renovita Realty B.V. is bepaald op Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
In 2019 werd een netto winst na belasting gerealiseerd van € 128.000,-. Dit genereerde een cashflow van € 130.000,-, waaruit een dividend uitkering naar beide aandeelhouders is gedaan van € 98.000,-, waardoor er een netto-cashflow van € 32.000,- resteerde. Op basis van de dit jaar reeds gerealiseerde projecten en de nog te verwachten transacties, wordt er voor 2020 een nettowinst na belasting geprognosticeerd van € 104.000,-. Dit genereert een cashflow van € 105.000,-. De overige (eenmalige) aflossingen op de projectfinancieringen kunnen plaatsvinden uit de verkoop van de diverse panden. In 2021 neemt de omvang van de portefeuille vastgoed verder toe en hiermee ook de benutting van de vrije kasstroom. Gezien deze ontwikkeling kwalificeren wij de Afloscapaciteit op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De onderneming is er in geslaagd om de voorbije jaren positieve resultaten te boeken, waardoor er jaarlijks aan het eigen vermogen kon worden toegevoegd. Behalve het opgebouwde eigen vermogen per ultimo 2019 van € 224.000,-, is er ook sprake van achtergestelde leningen van de beide aandeelhouders voor in totaliteit € 459.000,-. Beide bedragen zorgen voor een risicodragend vermogen van € 683.000,-, hetgeen een solvabiliteit van 46% betekent bij een balanstotaal van € 1.463.000,-. In 2020 is er door de behoorlijke balansverlenging, ondanks het met € 104.000,- toegenomen risicodragend vermogen, sprake van een solvabiliteit van 38% bij een balanstotaal van € 2.060.000,-. In 2021 is dit volgens prognose 37% bij een balanstotaal van € 3.059.000,-. In de onderneming zijn ook nog twee vorderingen op de beide holdings zichtbaar voor in totaliteit € 294.000,-. Wanneer we deze vorderingen corrigeren komen we op een solvabiliteit van 28% in 2020. Wij kwalificeren hiermee de score voor solvabiliteit op Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-03-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen inzake het woonhuis aan de Groene Hilledijk 374A, 3075 EC te Rotterdam van Renovita Realty B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het verhuurde woonhuis, als de verpanding van huurpenningen, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33745 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-11-2020 om 11:08
investeerder-45644 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2020 om 11:08
investeerder-84182 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2020 om 11:08
investeerder-19776 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-11-2020 om 11:08
investeerder-110009 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2020 om 11:08

Ondernemer

A. Galstian

E. Akhabekyan

Crowdfund Coach


Peter Stout