24842

Rescop

€ 300.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 318
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-07-2016 in 3 uur volgeschreven door 318 investeerders

Samenvatting

Rescop is in 2005 opgericht door de huidige aandeelhouders en heeft twee slogans hoog in het vaandel staan: “Papierloos als middel, effectief en efficiënt kwaliteitsmanagement als doel” en “lean and green compliance”. Rescop levert consultants en een softwareoplossing aan bedrijven (veelal farmaceutische industrie) om te voldoen aan de compliance-eisen (GxP regelgeving) en om gedocumenteerd aan te kunnen tonen dat het product geproduceerd is volgens vooraf gespecificeerde (kwaliteits)eisen. Het inrichten en onderhouden van dit ‘gedocumenteerd bewijs’ is een erg administratief en intensief proces dat specifieke eisen stelt aan de personen die dit inrichten. Rescop beschikt hiervoor over 60 professionals en is gevestigd in 6 landen. Het software-systeem is volledig zelf ontwikkeld en wordt nu wereldwijd in de markt gezet. De consultancy activiteiten groeien erg snel door de hoge kwaliteit van dienstverlening en de turn-key oplossing die het bedrijf biedt.

Financieringsbehoefte

Voor verdere ontwikkeling van de software, de internationale marktintroductie en werkkapitaal voor de gestage groei is een totale investeringsbehoefte van € 500.000,-, waarvan € 200.000,- uit de eigen cashflow wordt betaald. De financieringsbehoefte via Collin Crowdfund is € 300.000,-, de looptijd bedraagt 48 maanden met maandelijkse lineaire aflossing en de rente is 7,0% voor de gehele looptijd.

Structuur

Rescop Corporate B.V. heeft als aandeelhouders de persoonlijke holdings van Piet Vervoort (60%) en Bjorn Aalbers (40%). Onder de moedermaatschappij hangen de 2 dochtermaatschappijen: Rescop International B.V. voor de business en Rescop R&D B.V voor Research & Development, met daaronder een werkmaatschappij in Polen, waar de ontwikkelaars werkzaam zijn. Onder Rescop International B.V. zijn de werkmaatschappijen in de verschillende landen over de wereld gesitueerd, zoals Rescop Nederland B.V. en de nieuwe entiteiten in Duitsland, de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië en België. Hiermee is er een bijna wereldwijde dekking.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Rescop Corporate B.V. cs. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed. De heer P. Vervoort en de heer B. Aalbers geven ieder een persoonlijke borgstelling af van respectievelijk € 90.000,- en € 60.000,-. De debiteuren zijn Rescop Corporate B.V., Rescop International B.V. en Rescop Nederland B.V. Daarbij is er een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 35%.

Video Pitch

Leendoel

De ontwikkeling van de software is de afgelopen jaren volledig uit de eigen kasstroom betaald. Om de software-oplossing nu versneld verder te introduceren in Europa, maar vooral ook in de VS is geïnvesteerd in een Business Development Director en is er budget nodig voor Marketing en Sales mede ook voor deelname aan congressen en events.

De consultancy-markt groeit hard. Er is veelal sprake van betaling achteraf. De debiteuren zijn allemaal gegoede partijen, maar de totale uitstaande vordering overschrijdt inmiddels de € 500.000,- en groeit met de toename van de activiteiten. Hiervoor is extra werkkapitaal nodig.

Naast financiering uit de eigen kasstroom is hiervoor een bedrag benodigd van € 300.000,-.

Ondernemer

Piet Vervoort (59 jaar) is medeoprichter en 60% aandeelhouder van Rescop. Hij heeft ruim 35 jaar ervaring in de IT-sector, waarvan de laatste jaren voor de oprichting van Rescop in 2005 bij Organon als directeur IT-compliance. Zijn grote uitdaging is het realiseren van een internationale onderneming die daadwerkelijk iets nieuws en innovatiefs in de markt zet. Kwaliteit dient hierbij voorop te staan, verder moet de oplossing iets bijdragen aan verbetering van het milieu. Een van zijn grote ergernissen is dat de farmaceutisch industrie massa’s papier verbruikt als het gaat om Validatie en Compliance zaken. Piet handelt weloverwogen, vasthoudend en doelgericht. Heeft veel ervaring binnen de rijksoverheid en het werken binnen een multinational, straalt senioriteit, kwaliteit en degelijkheid uit, heeft een hoge mate van pragmatische aanpak en is daarbij sterk gericht op oplossingen. Tenslotte heeft hij een goede professionele uitstraling met een groot netwerk. 

Bjorn Aalbers (36 jaar) is medeoprichter en 40% aandeelhouder van Rescop. Zijn persoonlijke drive en interesse, zowel tijdens zijn opleiding Technische Informatica (bedrijfskundige variant) aan de Technische Universiteit Eindhoven als tijdens zijn actieve loopbaan, is altijd geweest: het op een optimale wijze inzetten van gecomputeriseerde systemen bij de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Kwaliteit van gecomputeriseerde systemen speelt hierin een cruciale rol. Bjorn is jong, energiek en enthousiast, heeft doorzettingsvermogen en vasthoudendheid, heeft een sterk analytisch denkvermogen, is erg praktisch gericht met een kordate aanpak, weet goed hoofd- en bijzaken te scheiden en heeft een goed technisch inzicht.

Onderneming

RESCOP (Regulatory System Compliance Partners) (www.rescop.com) is in 2005 opgericht met als doel bedrijven te ‘ontzorgen’ bij het voldoen aan de compliance eisen en de geldende wet- en regelgeving met name in de farmaceutische industrie.

Een van de belangrijkste taken van de overheid is het beschermen van de eigen bevolking tegen invloeden die mogelijk de gezondheid van de bevolking (ernstig) kan aantasten. Dit geldt specifiek voor bedrijven die producten en diensten leveren voor de gezondheid van mens en dier. Centraal staat bij deze bedrijven de kwaliteit van het te leveren product en dat het product voldoet aan vooraf gespecificeerde eisen. Een bedrijf dat medicatie ontwikkelt en produceert moet middels gedocumenteerd bewijs aan kunnen tonen dat het product geproduceerd is volgens vooraf gespecificeerde (kwaliteits)eisen. Hiervoor is specifieke wet- en regelgeving en het is aan de inspecties (FDA, IGZ) om te toetsen of bedrijven zich hier ook aan houden.
 
Het inrichten en onderhouden van dit ’gedocumenteerd bewijs’ is een erg administratief en intensief proces dat specifieke eisen stelt aan de personen die dit inrichten. Men moet goed op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving en moet weten hoe dit vervolgens om te zetten in effectieve en efficiënte werkprocessen. Veel van deze bedrijven hebben hier geen of in beperkte mate expertise in. 
Rescop levert een totaaloplossing op het gebied van compliance en validatie activiteiten waaraan alle bedrijven moeten voldoen die onderworpen zijn aan GxP-regelgeving. Deze producten en diensten van Rescop bestaan uit hands-on ondersteuning en het adviseren van bedrijven bij het opzetten en invoeren van hun “GxP-processen” zodat men voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving. Naast het leveren van ondersteuning biedt Rescop ook een softwareoplossing, deze softwareoplossing biedt ondersteuning bij alle van toepassing zijnde compliance processen. Wereldwijd is Rescop het enige bedrijf dat zowel een softwareoplossing als consultancy diensten aanbiedt op het gebied van validatie en compliance activiteiten. 

De markt 
Rescop richt zich op het ondersteunen van bedrijven die producten en/of diensten leveren die impact kunnen hebben op de gezondheid van de mens en dier. Deze bedrijven moeten voldoen aan specifieke wet- en regelgeving. Indien zij hier niet aan voldoet dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor dat bedrijf zoals hoge boetes, imago schade, intrekking van licenties of het sluiten van het bedrijf. 
De volgende sectoren behoren tot onze markt: Farmaceutische industrie, biotechnologie, chemische industrie, medical devices, ziekenhuisapotheken met regionale bereidingen, producenten van dierengeneeskunde, tabaksindustrie en voedselindustrie.

Alle bovengenoemde bedrijven dienen te voldoen aan de geldende (GxP) wet- en regelgeving. Bedrijven die enkel werkzaam zijn en leveren binnen Europa zullen moeten voldoen aan de Europese regelgeving, bedrijven die (ook) leveren aan de Amerikaanse markt zullen (ook) moeten voldoen aan de Amerikaanse wet- en regelgeving.

Doelgroepen 
Rescop richt zich op bedrijven die moeten voldoen aan m.n. de Europese en Amerikaanse wet- en regelgeving die specifieke eisen stelt aan bedrijven die producten en diensten leveren die een mogelijke impact hebben op de gezondheid van mens en/of dier.
 
Nederland staat bekend om een wat meer liberale houding t.a.v. controle op en naleving van de wetgeving. We zullen ons daarom meer moeten gaan richten op die delen van de wereld die een meer stringent “enforcement policy” kennen. Inmiddels hebben we vestigingen opgezet in: Amerika (Californië), België, Duitsland, Engeland en Zwitserland.

De softwareontwikkeling is voor een groot deel ondergebracht in onze Poolse entiteit. Rescop is vernieuwend bezig in een discipline die tot nu toe erg conservatief en traditioneel is. Wij willen voor bedrijven een meer effectieve en efficiënte werkwijze introduceren om te kunnen voldoen aan de eisen van de overheid, “lean and green compliance” is ons credo. 
 
Producten en klanten
Rescop richt zich op een specifieke marktsector (gezondheid van mens en dier) en daarbinnen weer op een heel specifieke expertise (Validatie en compliance). Validatie en Compliance activiteiten worden door veel van deze bedrijven als zeer lastig ervaren. De werkzaamheden vereisen specifieke kennis, is erg arbeidsintensief en is een complex administratief proces. Over het algemeen is men in deze bedrijfstak nog erg conservatief en maakt men voor het overgrote gedeelte nog steeds gebruik van handmatige systemen, waarbij grote hoeveelheden documenten op papier gegenereerd worden. 
Rescop heeft een suite van producten ontwikkeld waarbij we het handmatige systeem volledig om kunnen zetten naar een geautomatiseerd systeem. Het doel hiervan is dat men op deze manier veel effectiever en efficiënter tot invulling kan komen en men dus ook eerder en beter in staat is om aan de inspectie te kunnen tonen dat men voldoet aan de geldende regelgeving. Verder draagt het systeem in belangrijke mate bij aan het verbeteren van het milieu; validatie en compliance genereert grote hoeveelheden documenten die nog steeds op papier afgedrukt worden. Indien men het Rescop systeem in volle omvang gebruikt dan is het niet meer noodzakelijk om de documenten te printen en wordt hierdoor het milieu verder ontlast. 

Het softwareproduct van Rescop is gereed voor productie en wordt op dit moment reeds door een aantal bedrijven operationeel gebruikt. De software is geschikt voor bedrijven van verschillende omvang, van multinationals tot nationaal midden- en kleinbedrijf. Een greep uit de huidige klantenportefeuille van Rescop: Smith & Nephew (UK), Will Research (NL), Johnson & Johnson (BE), Merck, Sharp & Dohme (NL), PHF-services (NL), Octoplus (NL), Pharmacell (NL), Cardialysis (NL) en Imprimes (US).

Naast de verkoop van software levert Rescop ook consultancy services aan bedrijven zoals Philips, Friesland Campina, MSD-organon, Intervet International (Nederland en Frankrijk), G Healthcare, Aspen, Boehringer Ingelheim (Nederland, Belgie en Portugal), Skyline diagnostic, TEVA, Jansen farmacie, Julius Clinical, Smith & Nephew, etc.

Concurrentie 
Voor zover bekend is er geen enkel bedrijf die eenzelfde combinatie van producten en diensten levert als Rescop. Voor verder analyse van de concurrentie zullen we de concurrentie op beide gebieden (Softwareoplossing en leveren van consultancy diensten) apart bespreken. 

Op het gebied van consultancy is Xendo de grootste concurrent binnen Nederland. Hoewel we deels in dezelfde markt zitten is de concurrentie vanuit Xendo relatief gering op ons expertise gebied. Binnen Nederland ondervinden we verder concurrentie vanuit de recruitment bureaus. Deze bureaus gaan vaak in opdracht van bedrijven shoppen op de arbeidsmarkt naar geschikte kandidaten. Hoewel deze bedrijven een concurrent zijn voor de individuele inzet van mensen zijn zij geen grote concurrent voor ons omdat zij niet in staat zijn om turn-key projecten aan te bieden. 

Voor wat betreft de software is Trackwise wereldwijd de grootste concurrent. Trackwise is al veel langer actief in deze business dan Rescop. Op een belangrijk gebied onderscheidt onze software zich van die van Trackwise, wij bieden een totaaloplossing aan voor het beheren van alle validatieactiviteiten voor de totale levenscyclus van een gegeven systeem. Dit deel wordt niet door Trackwise geleverd. Verder zijn er nog een aantal kleinere spelers die nog relatief kort bezig zijn. QMAS, KNEAT, Valgenesis en GxP-manager zijn hiervan de meest belangrijke concurrenten. 

Personeel 
Alle personele aangelegenheden worden geregeld vanuit het corporate kantoor. Momenteel zijn er binnen Nederland ongeveer 60 medewerkers werkzaam, hiervan is een klein gedeelte (ong. 5 personen) werkzaam op basis van een contract voor bepaalde tijd; de overige medewerkers hebben een contract voor onbepaalde tijd. Validatie en Compliance activiteiten vraagt om medewerkers met specifieke ervaring en kennis op dit gebied, dat is ook de reden dat wij met medewerkers zoveel mogelijk een langere termijn relatie aan willen gaan. 

Omdat de kennis en vaardigheden op het gebied van validatie en GxP compliance niet gedoceerd worden op de bestaande universiteiten of hogescholen heeft Rescop inmiddels haar eigen academie opgezet, waar nieuwe medewerkers getraind worden door de senior medewerkers die veel ervaring hebben in dit vakgebied. Tevens worden vanuit de Rescop Academy trainingen en workshops gegeven aan externe partijen, waaronder bestaande klanten op het gebied van software of consultancy. 
In het verleden is ook overwogen om te werken met freelancers of ZZP’ers, echter is dit voor de Nederlandse markt geen alternatief. De kennis is zo specifiek dat goede mensen vaak moeilijk te vinden zijn en indien ze al beschikbaar zijn, dan zijn de marges op de tarieven te gering. Verder is het zo dat het door ons behaalde ISO 9001:2008 certificaat ook voorschrijft dat we de kwaliteit van onze dienstverlening dienen te waarborgen. Dit is lastiger te realiseren met freelancers of ZZP’ers die vaak een eigen werkwijze hanteren. 

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is € 500.000,-. Het is de bedoeling dat hiervan € 300.000,- via Collin wordt gerealiseerd. De overige € 200.000,- zal uit eigen middelen worden betaald.

Exposure materiaal, beursstands en congreskosten € 50.000,-
Uitbreiding internationale business € 100.000,-
Uitbreiding business NL € 150.000,-
Uitbreiding consultants € 200.000,-
Totaal € 500.000,-
Eigen middelen € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Rescop Corporate B.V., Rescop International B.V. en Rescop Nederland B.V. 
  • De heer P. Vervoort geeft een persoonlijke borgstelling af van € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, gezien de gezonde vermogenspositie in privé. 
  • De heer B. Aalbers geeft een persoonlijke borgtocht af van € 60.000,- Deze borgstelling heeft vooralsnog een morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Rescop Corporate B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor dit bedrijf. Deze rating is nog gebaseerd op cijfers van 2014 en daarvoor. Op basis van de cijfers van 2015 verwachten wij dat de rating ten gunste zal worden aangepast naar Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2015 en de prognoses over 2016 en 2017, waarbij de prognose 2016 is gebaseerd op de feitelijke resultaten tot en met april 2016,

Rentabiliteit
De omzet in 2015 is exponentieel gegroeid tot € 7.200.000,- met een cashflowoverschot van € 370.000,-. De omzet bestond voor het overgrote deel uit de consultancy-activiteiten. De jaren ervoor werd alle winst gebruikt om in de ontwikkeling van de eigen software te stoppen. Hiervoor waren steeds meerdere mensen in dienst. Deze kosten zijn gewoon via de Winst- & Verliesrekening in de personeelskosten opgenomen. In 2015 heeft men voor het eerst een forse "overwinst" (rendement circa 4%) ondanks het negatieve resultaat van de deelnemingen van de opgestarte buitenlandse entiteiten. Ook in 2016 zal men weer fors groeien met mogelijk 25%. Dit is mede gebaseerd op de eerste 4 maanden van het jaar en de orderportefeuille. Naast de crowdfunding zitten er behoudens financieringen op auto's geen externe langlopende financieringen in het bedrijf. De kasstroom is eind 2016 naar verwachting dan ook ruimschoots genoeg voor de financieringsverplichtingen. Voor de rentabiliteit is de kwalificatie Goed van toepassing.

Solvabiliteit
Zoals gezegd ging in het verleden nagenoeg het volledige resultaat op aan R&D-kosten welke niet werden geactiveerd. Hierdoor is er tot 2015 beperkt vermogen opgebouwd. Door de winst van 2015 is de solvabiliteit direct gegroeid tot 25% van het balanstotaal van € 1.600.000,-. Er is geen sprake van een eigen pand of ander materieel actief, de balans bestaat veelal uit harde (debiteuren)vorderingen. De aanwas van het vermogen op basis van de prognoses is groot. Voor nu hanteren we voor de solvabiliteit de kwalificatie Ruim voldoende.

Liquiditeit
Per ultimo 2015 was er een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van meer dan 2. Er was sprake van een liquide positie op de balans van € 169.000,- en er werd geen gebruik gemaakt van het kleine krediet van ING. Zoals bij solvabiliteit aangegeven zijn er veel (debiteuren)vorderingen, die als inbare vorderingen kunnen worden gekwalificeerd. In de toekomst zal de goede current ratio op basis van de prognoses gehandhaafd blijven. We kennen de kwalificatie Goed toe voor de liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf een bedrag van € 3.500,- worden uitgenodigd voor een befaamd “avondje NAC” in Breda (een thuiswedstrijd van NAC) in de business club van het bedrijf.

De uitnodiging zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1691 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-07-2016 om 12:08
investeerder-14461 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2016 om 12:02
investeerder-19402 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2016 om 11:57
investeerder-5784 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-07-2016 om 11:55
investeerder-4458 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2016 om 11:54

Ondernemer

Piet Vervoort

Björn Aalbers

Crowdfund Coach


Marc Kogels