45907

Reset Spa Floating en Massage

€ 360.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 345
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2023 in 2 uur volgeschreven door 345 investeerders

Samenvatting

Jennifer El Mehjari – Visee is samen met haar partner eigenaar van Reset Spa te Naaldwijk. Reset Spa vindt je in hartje Naaldwijk in de gemeente Westland. In november 2019 werd Reset Spa geopend. In amper een half jaar tijd werd het pand compleet verbouwd tot een luxe spa met wellnessfaciliteiten: een Finse sauna, een infraroodsauna, een stoomcabine en een whirlpool. Er zijn twee wellnessruimtes met exact dezelfde voorzieningen, maar met een andere inrichting. Door de kleinschaligheid ben je bij Reset Spa verzekerd van een persoonlijke en professionele behandeling. Het interieur en de faciliteiten zijn van hoogwaardige kwaliteit en de gastvrouw zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je verblijf onvergetelijk wordt. Door de diverse arrangementen die Reset Spa biedt is het voor een breed publiek toegankelijk. Een uurtje floaten of een complete dag wellness, het is allemaal mogelijk.

De ondernemers zien een toenemende vraag naar wellness en floating in het bijzonder. In Naaldwijk zijn de twee float-cabines vaak volgeboekt en moet er regelmatig nee worden verkocht. Daarnaast krijgt men vaak de vraag of een floatsessie gecombineerd kan worden met een massage. Hier is in Naaldwijk op dit moment geen ruimte voor. Dit heeft geleid tot het idee om een tweede vestiging te gaan openen in Den Haag, waar ze zich puur gaan richten op het aanbieden van floaten en massages. De tweede vestiging wordt geopend in het centrum (Brouwersgracht 4) in Den Haag, waar de potentiële doelgroep ook nog een stuk groter is.

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de verbouwing, inrichting en aanschaf van 5 floatbaden. De leningaanvraag is grotendeels hypothecair gedekt middels een 2e hypotheek op het woonhuis van de ondernemers en aanvullende verpanding van de floatbaden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 525.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 165.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn van € 180.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

  • De geldnemer(s) zijn mevrouw J.J. El Mehjari – Visee en de heer I. El Mehjari handelend onder de naam Reset Spa Floating en Massage VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 360.000,- op het woonhuis aan de Sutoriusstraat 10, 2685 VS, Poeldijk, kadastraal bekend als sectie K nummer 5930 te Monster, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ING Bank ter hoogte van € 300.000,- en een openstaande restschuld van € 218.000,- per 31-12-2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 510.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 juli 2023. Daarnaast is er voor € 49.000,- aan spaarhypotheek opgebouwd.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Reset Spa Floating en Massage VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De floatingbaden vallen onder deze verpanding en kennen een aankoopsom van € 150.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Reset Spa Floating en Massage VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de verbouwing, inrichting en aanschaf van de benodigde floatbaden.

Ondernemer

Jennifer El Mehjari – Visee (1985) is samen met haar partner eigenaar van Reset Spa Naaldwijk. Jennifer heeft een grote passie voor wellness en sauna en is in het verleden werkzaam geweest bij Thermen Holiday. Tevens heeft ze een eigen schoonheidssalon aan huis gehad. 

Haar man heeft een eigen agrarisch aanneembedrijf. Dit bedrijf loopt goed en groeit nog steeds. Als gezin kunnen de ondernemers hier goed van leven. Omdat het agrarisch aanneembedrijf al jaren stabiel draaide kreeg Jennifer de ruimte om opnieuw wat met haar passie te gaan doen en een nieuw bedrijf te starten. Dit is Reset Spa in Naaldwijk geworden, geopend in november 2019. 

Onderneming

Reset Spa Naaldwijk
Jennifer El Mehjari – Visee is samen met haar partner eigenaar van Reset Spa te Naaldwijk. Reset Spa vind je in hartje Naaldwijk in de gemeente Westland. In november 2019 werd Reset Spa geopend. In amper een half jaar tijd werd het pand compleet verbouwd tot een luxe spa met wellnessfaciliteiten: een Finse sauna, een infraroodsauna, een stoomcabine en een whirlpool. Er zijn twee wellnessruimtes met exact dezelfde voorzieningen, maar met een andere inrichting. Door de kleinschaligheid ben je bij Reset Spa verzekerd van een persoonlijke en professionele behandeling. Het interieur en de faciliteiten zijn van hoogwaardige kwaliteit en de gastvrouw zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je verblijf onvergetelijk wordt. Door de diverse arrangementen die Reset Spa biedt is het voor een breed publiek toegankelijk. Een uurtje floaten of een complete dag wellness, het is allemaal mogelijk.

Reset Spa Floating en Massage (Den Haag)
De ondernemers zien een toenemende vraag naar wellness en floating in het bijzonder. In Naaldwijk zijn de twee float-cabines vaak volgeboekt en moet er regelmatig nee worden verkocht. Daarnaast krijgt men vaak de vraag of een floatsessie gecombineerd kan worden met een massage. Hier is in Naaldwijk op dit moment geen ruimte voor. Dit heeft geleid tot het idee om een tweede vestiging te gaan openen in Den Haag, waar ze zich puur gaan richten op het aanbieden van floaten en massages. De tweede vestiging wordt geopend in het centrum (Brouwersgracht 4) in Den Haag, waar de potentiële doelgroep ook nog een stuk groter is.

Floating
Eigenlijk is floaten niets nieuws. Heb je weleens gehoord van de Dode Zee, met het water waarop je kunt drijven? Dat komt door de hoeveelheid zout in het water. Een floatcabine bootst dat principe na. Het bad is gevuld met een zoutwateroplossing. Geen gewoon zout, maar magnesiumchloride: zout met een heel hoog gehalte aan magnesium, een essentieel mineraal voor ons lichaam. Door regelmatig floaten wordt het mineraal aangevuld en op peil gehouden. Vanuit diverse wetenschappelijke onderzoeken is de werking van floating op de gezondheid aangetoond. De populariteit van floating groeit de laatste jaren dan ook sterk.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing en inrichting €245.000,-
Floatbaden €150.000,-
Voorfinanciering BTW €90.000,-
Werkkapitaal €40.000,-
Totale investeringsbehoefte €525.000,-
Eigen middelen €165.000,-
Lening via Collin Crowdfund  €360.000,-

Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn ter hoogte van € 180.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Reset Spa Floating en Massage VOF is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2021 en 2022 van Reset Spa (Naaldwijk), de prognosecijfers van Reset Spa (Naaldwijk) over 2023 en 2024, de prognosecijfers van Reset Spa Floating en Massage (Den Haag) over 2023 en 2024, en het taxatierapport van de woning. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Reset Spa (Naaldwijk) heeft een omzet behaald over 2022 van € 267.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 70.000,- en een netto cashflowoverschot van € 24.000,-. Over 2023 wordt conform begroting nagenoeg dezelfde omzet en cashflow verwacht. Voor Reset Spa Floating en Massage (Den Haag) wordt een omzet verwacht over 2024 (eerste hele jaar) van € 346.000,- met een verwachte genormaliseerde cashflow ter hoogte van € 85.000,- en een netto cashflowoverschot verwachting van € 52.000,-. Aangezien de ondernemers grotendeels in privé kunnen voorzien uit de inkomsten vanuit het agrarisch aanneembedrijf, hoeft er maar beperkt onttrokken te worden uit de huidige exploitatie van Reset Spa (Naaldwijk) en hoeft er niet onttrokken te worden uit de nieuwe vestiging in Den Haag, wat een positieve invloed heeft op het te verwachte netto cashflowoverschot. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Reset Spa Floating en Massage (Den Haag) bedraagt na investering 31% op een balanstotaal ter hoogte van € 525.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer(s) zijn mevrouw J.J. El Mehjari – Visee en de heer I. El Mehjari handelend onder de naam Reset Spa Floating en Massage VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 360.000,- op het woonhuis aan de Sutoriusstraat 10, 2685 VS, Poeldijk, kadastraal bekend als sectie K nummer 5930 te Monster, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ING Bank ter hoogte van € 300.000,- en een openstaande restschuld van € 218.000,- per 31-12-2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 510.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 juli 2023. Daarnaast is er voor € 49.000,- aan spaarhypotheek opgebouwd.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Reset Spa Floating en Massage VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De floatingbaden vallen onder deze verpanding en kennen een aankoopsom van € 150.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Reset Spa Floating en Massage VOF worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving op het woonhuis als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-111345 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 12:33
investeerder-374825 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 12:32
investeerder-51178 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 12:31
investeerder-389942 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 12:30
investeerder-44625 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 12:29

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven