42294

Resonandina Holanda B.V. 2

€ 950.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 740
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

58 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-08-2022 in 18 dagen volgeschreven door 740 investeerders

Samenvatting

Resonandina Holanda B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap, met als aandeelhouders Dr. Floriaan van Bemmelen en familie. Deze vennootschap heeft als holding een actieve controle over de lokale vennootschappen in Latijns-Amerika. De missie is om een positieve impact op de gezondheid en het welbevinden te realiseren van inwoners in grootstedelijke en afgelegen gebieden in Latijns-Amerika. Dit wordt gedaan door ziekenhuizen toegang te geven tot hoogwaardige diagnostische en interventietechnieken; ‘gereedschappen’ zoals MRI, CT, PET-CT en Catheterisatie-Lab. Resonandina verhuurt deze technologie in ‘turn-key’ mobiele units; een innovatieve, toegankelijke en flexibele oplossing, echter beschouwt men zichzelf eerder als partner in de gezondheidszorg dan als verhuurder van apparatuur. De start vormde een project van economische ondersteuning van de Nederlandse overheid aan Bolivia: het stimuleren van duurzame gezondheidszorg met een gezonde ‘financiële’ basis. Resonandina is daar nu al enige jaren succesvol actief. Na Bolivia is al eerder via de investeerders van Collin Crowdfund een project opgestart in Brazilie en vervolgens via andere partijen in Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek en Ecuador.
De huidige financieringsaanvraag is voor de aanschaf van een te verhuren modulaire MRI-unit op Grenada, waarvoor eerst, zoals te doen gebruikelijk, een uitgebreid marktonderzoek naar de haalbaarheid is gedaan.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.500.000,-. Vanuit eigen middelen wordt € 550.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente en aflossing wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Risico

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Qmed B.V. en Resonandina Holanda B.V.
 • De heer F.M. van Bemmelen en mevrouw P.A. van Bemmelen – van Eijsden geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Dr. F.M. van Bemmelen aan Qmed B.V. ter hoogte van € 1.100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De GE MRI Signa Prime 1,5 Tesla (GE Healthcare) en de modulaire MRI Box (JMP Medical Polen) worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De MRI GE Explorer en trailer (in Brazilië) worden in tweede verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund .
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Video Pitch

Leendoel

St. Augustine’s Medical Services is het belangrijkste private ziekenhuis op het eiland Grenada. Er is geen MRI beschikbaar waardoor de bewoners (ca. 150.000) zijn aangewezen op (dure) dienstverlening overzee die niet voor allen ‘bereikbaar’ is. De medische specialisten van het eiland hebben de MRI-diagnostiek nodig om adequate zorg te kunnen verlenen. Resonandina zal gedurende 15 jaar MRI inclusief onderhoud in een ‘pre-fab ‘modulaire “box” oplossing verhuren met een vast '’pay- per-view'’ model. Daarnaast zal men het ziekenhuis operationeel adviseren. De vijfjarige lening via Collin Crowdfund heeft tot doel de modulaire MRI aan te schaffen.

Ondernemer

Floriaan van Bemmelen (1960) is voormalig huisarts en was directielid in ziekenhuizen, een MRI-centrum en bij zorgverzekeraars. Floriaan ontwikkelde een gezondheidscentrum en werkte ruim 10 jaar als huisarts. Na 2000 maakte hij de overstap naar de zorgverzekeraar: de inkoop van zorg. In 2004 trad hij toe tot de directie van Zuwe Hofpoort ziekenhuis met als aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg, medische staf en ondernemingsplan. Aansluitend was hij interim-directeur van het MRI Centrum Amsterdam. 
In 2008 bundelde hij zijn krachten met de ondernemers van ‘De Praktijk’ van waaruit hij actief was in verschillende projecten op het gebied van strategieontwikkeling, financiering van zorg en interim-management in de gezondheidszorg. Sinds 2012 richt hij zich op internationale business development in Latijns-Amerika en werkt daarnaast nog incidenteel als interim-manager.
Floriaan heeft opgeteld ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Floriaan is thuis in het complexe krachtenveld van de zorg, is mensgericht, met oog voor kwaliteit en rendement. Hij is een creatief, oplossingsgericht en een toegankelijk persoon.
Gedreven om positieve impact in de gezondheidszorg te bewerkstelligen, met grote fascinatie voor de kansen en groeimogelijkheden in Zuid-Amerika, startte hij Resonandina Holanda. Het doel is om “state-of-the-art” diagnostiek voor iedereen beschikbaar te maken

Naast Floriaan zitten de volgende gekwalificeerde personen in het management, waarmee de continuiteit is gewaarborgd:
Dennis Korthouwer (COO) is een ‘serial entrepreneur’ met brede internationale ervaring. Sales & financing hebben voor Dennis de focus.
Radboud Hortshuis (CFO) heeft een accountancy achtergrond en ervaring in MedTech industrie.

Onderneming

Resonandina Holanda B.V. is gestart in 2015 en exploiteert mobiele medische -projecten. Ze verhuurt hoogwaardige mobiele en modulaire oplossingen voor diagnostische beeldvorming en interventieprocedures (MRI, CT, PET-CT, CATH-lab) in Latijns-Amerika. 
De huren worden geïndexeerd resp. gekoppeld aan de US Dollar. 

Resonandina biedt innovatieve, toegankelijke en flexibele oplossingen in grootstedelijke en landelijke gebieden in Latijns-Amerika. Naast ontwikkeling van het concept, investering en opstart worden flexibele financiële oplossingen geboden met een ‘pay-per-view’ karakter.

Er lopen op dit moment projecten in Bolivia (2 MRI sinds 2015/2017), Brazilië (1 MRI sinds 2019), Sint-Maarten (1 MRI sinds 2021), Dominicaanse Republiek (3 MRI implementaties 2022), Ecuador (1 MRI implementatie begin 2023), Jamaica (MRI-box 2022), St Vincent & Grenadines (MRI-implementatie 2022/23). Er is een substantiële pijplijn aan nieuwe projecten voor implementatie 2023 en verder.

Organisatiestructuur

* de overige percentages zijn overige aandeelhouders

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop GE MRI Signa Prime 1,5 Tesla € 1.025.000,-
Modulaire MRI BOX € 275.000,-
Transport, installatie en opstart  € 200.000,-
Totaal  € 1.500.000,-
Eigen inbreng €550.000.-
Lening via Collin Crowdfund €950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing

Overige financiers
Collin Crowdfund heeft eerder in 2019 voor een bedrag van € 515.000,- gezamenlijk met het platform Westfries Kapitaal (voor € 717.000,-) MRI-apparatuur in Brazilie gefinancierd, waarbij de voorwaarden en zekerheden naar rato van de financiering zijn verdeeld. Op dit moment dient op de lening van Collin Crowdfund nog een bedrag van € 238.425,- conform betaalschema te worden afgelost; op de separate lening van Westfries Kapitaal staat een bedrag van € 268.875,- open.

De onderneming heeft voorts de volgende leningen afgesloten: 

 • Een bedrag van € 939.000,- via Westfries Kapitaal voor de financiering van MRI-apparatuur voor het Sint Maarten Medical Center in combinatie met een lening van € 350.000,- van Alphatron Medical Systems; huidige openstaande saldi bedraagt € 704.250,- respectievelijk € 350.000,-
 • Een bedrag van € 1.364.000,- voor de financiering van MRI-apparatuur voor CEDISA de Leon in de Dominicaanse Republiek door een gecombineerde financiering van informals uit de privésfeer, leden van Westfries Kapitaal en leden van Kaasstad Kapitaal.

Als zekerheid voor de leningen is de respectievelijke apparatuur verpand alsmede de achterstelling van de lening van Qmed B.V. aan Resonandina Holanda B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Resonandina Holanda B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Qmed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2021 van Qmed B.V. en Resonandina Holanda B.V., alsmede op de meerjarenprognose 2022-2028. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet aan verhuurde MRI-apparatuur bedroeg in 2020 € 1.131.966,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 57.000,-. Over 2021 bedroeg de omzet € 2.136.624,- met een bijbehorende netto winst van € 124.000,-. Met de aanschaf en inzet van nieuwe appratuur is voor het lopende jaar 2022 een omzet van € 4.461.879,- met een bijbehorende netto winst van € 573.000,- geprognosticeerd. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 5% op een balanstotaal van € 11.741.000,-. Voorts is er een stamrechtvoorziening van 420K, die niet in de solvabiliteitsberekening is meegenomen. Verder is relevant dat het appartuur (fiscaal) wordt afgeschreven in 10 jaar maar de daadwerkelijke economische levensduur naar verwachting 15 jaar bedraagt. Met de stille reserves is in deze voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden. We kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Qmed B.V. en Resonandina Holanda B.V.
 • De heer F.M. van Bemmelen en mevrouw P.A. van Bemmelen – van Eijsden geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Dr. F.M. van Bemmelen aan Qmed B.V. ter hoogte van € 1.100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De GE MRI Signa Prime 1,5 Tesla (GE Healthcare) en de modulaire MRI Box (JMP Medical Polen) worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De MRI GE Explorer en trailer (in Brazilië) worden in tweede verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de borgstelling, die op dit moment van materiele waarde is, als de verpanding van de GE MRI Signa Prime 1,5 Tesla (GE Healthcare) en de modulaire MRI Box kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-337576 heeft € 47.500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 12:10
investeerder-337567 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 11:49
investeerder-244134 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 11:06
investeerder-68563 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 11:04
investeerder-194191 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 10:56

Ondernemer

Floriaan van Bemmelen

Crowdfund Coach


Fred Bouwman