30560

Resonandina Holanda B.V.

€ 515.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 432
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 432 investeerders

Samenvatting

Resonandina

 • De missie is om een positieve impact op de gezondheid en het welbevinden te realiseren van inwoners in grootstedelijke en afgelegen gebieden in Latijns-Amerika.
 • Dit wordt gedaan door ziekenhuizen toegang te geven tot hoogwaardige diagnostische en interventietechnieken; ‘gereedschappen’ zoals MRI, CT, PET-CT en Catheterisatie-Lab. 
 • Resonandina verhuurt deze technologie in ‘turn-key’ mobiele units; een innovatieve, toegankelijke en flexibele oplossing.

De start vormde een project van economische ondersteuning van de Nederlandse overheid aan Bolivia: het stimuleren van duurzame gezondheidszorg met een gezonde ‘financiële’ basis. Resonandina is daar nu al enige jaren succesvol actief.
Resonandina Holanda B.V. is een ’reguliere’ Nederlandse besloten vennootschap, met als aandeelhouders Dr. Floriaan van Bemmelen en familie. Deze vennootschap heeft als holding een actieve controle over de lokale vennootschappen in Latijns-Amerika
Naast de bestaande business in Bolivia lopen er aanvragen in meerdere landen. 
De huidige financieringsaanvraag is voor de verhuur van een mobiele MRI-unit in Brazilië. Het betreft het plaatsen van een MRI-unit in Itaguaí, een industriële stad met ruim 100.000 inwoners en beperkte medische diensten. In de nabijheid van twee uur reizen is er vooralsnog geen enkele MRI beschikbaar. 

Financieringsbehoefte
De investering in de mobiele MRI-scan bedraagt € 1.450.000,-. Van de totale financieringsbehoefte wordt € 717.000 aangetrokken via investeerders van het Westfries Kapitaal en een bedrag van € 218.000,- uit de personal holding Qmed B.V. van Dr. Van Bemmelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 515.000,- zijnde 35% van de investering. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Qmed B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn Resonandina Holanda B.V. en Qmed B.V. Dr. Floriaan van Bemmelen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De lening van € 1.500.000,- door Qmed B.V., wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Resonandina Holanda B.V. en Qmed B.V mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
Gezamenlijk met de investeerders van het Westfries Kapitaal wordt er een pandrecht op de mobiele MRI-scan gevestigd, waarvan de rechten pro-rata het leenbedrag zijn verdeeld.
Terbeschikkingstelling geschiedt overigens uitsluitend in combinatie met die van de investeerders van het Westfries Kapitaal.

Video Pitch

Leendoel

De investering is voor de aanschaf van een mobiele MRI-scan, die vervolgens voor vijf jaar verhuurd gaat worden aan de kliniek Kenko Saude in de plaats Itaguaí, Brazilië.

Ondernemer

Dr. Floriaan van Bemmelen (1960), voormalig ziekenhuisbestuurder, medicus, manager MRI-centrum en manager bij zorgverzekeraars, werkte als vrijwillig consultant en raakte gefascineerd door de kansen en groeimogelijkheden in Latijns-Amerika. Zijn persoonlijke website is www.bemmelen.nl
Floriaan is thuis in het complexe krachtenveld van de zorg, is mensgericht, met oog voor kwaliteit en rendement. Hij is een creatief, oplossingsgericht en toegankelijk persoon.
Gedreven om positieve impact in de gezondheidszorg te bewerkstelligen, met grote belangstelling voor de kansen en groeimogelijkheden in Zuid-Amerika.
Hij ontwikkelde een gezondheidscentrum en werkte ruim tien jaar als huisarts. Na 2000 maakte hij de overstap naar de zorgverzekeraar: de inkoop van zorg. In 2004 trad hij toe tot de directie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis met als aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg, medische staf en ondernemingsplan. Aansluitend was hij interim-directeur van het MRI Centrum Amsterdam.
In 2008 bundelde hij zijn krachten met de ondernemers van ‘De Praktijk’ (www.vandepraktijk.nl) van waaruit hij actief was in verschillende projecten op het gebied van strategieontwikkeling, financiering van zorg en interim-management in de gezondheidszorg. Sinds 2012 richt hij zich op internationale business development in Latijns-Amerika en werkt daarnaast als interim-manager.

Onderneming

Missie
Resonandina is een bedrijf met een gezonde ambitie: (www.resonandina.com)

 • De missie is een om positieve impact op gezondheid en welbevinden te realiseren in grootstedelijke en afgelegen gebieden in Latijns-Amerika.
 • Dit wordt gedaan door ziekenhuizen toegang te geven tot hoogwaardige diagnostische en interventietechnieken; ‘gereedschappen’ zoals MRI, CT, PET-CT en Catheterisatie-Lab. 
 • Resonandina verhuurt deze technologie in ‘turn-key’ mobiele units; een innovatieve, toegankelijke en flexibele oplossing. De ziekenhuizen kunnen zich daardoor geheel op de patiëntenzorg richten.

Markt
De markt is groot: in Latijns-Amerika wonen ruim 500 miljoen inwoner. Er is een dichtheid van circa 1 MRI per een miljoen inwoners, in Europa is dat 1 MRI voor per 100.000 inwoners. 
Er zijn OECD-rapporten die aangeven dat er in geheel Latijns-Amerika ondergebruik is van hoogwaardige medische apparatuur en interventie behandelingen. Voor Brazilië is een uitgebreid marktonderzoek gedaan. 
Indien slechts 10% van de benodigde units een verhuur oplossing zou accepteren is er ruimte voor een ‘vloot’ van 250-500 mobiele units. De ambitie van Resonandina in de huidige fase is uiteindelijk een groei naar circa 25 stuks in Latijns-Amerika in minimaal zes landen (Brazilië, Bolivia, Chili, Mexico, Colombia en Dominicaanse republiek). 
In de doelgroep zitten lokale ziekenhuizen, diagnostische centra, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars. Resonandina positioneert zich als lokale samenwerkingspartner. De behoefte aan diagnostiek neemt toe door veroudering en de toename van kanker, vaatziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Ziekenhuizen hebben vaak beperkte toegang tot financiering en daarnaast zoekt men mogelijkheden om apparatuur te delen. In samenwerking met lokale partners kunnen eventueel aanvullende diensten als ‘telemedicine’, medisch personeel, radiologische verslaglegging en logistieke ondersteuning geboden worden.

Concurrerentie
Op dit moment is er geen concurrerend aanbod van verhuur van mobiele units. De keuze die ziekenhuizen hebben is om een eigen MRI te kopen en deze te financieren via een lease, wat uiteindelijk als minder flexibel gezien wordt. Itaguaí is een industriële stad met meer dan 100.000 inwoners en met beperkte medische diensten. Binnen twee uur reizen is er geen MRI beschikbaar. Kenko draait zwarte cijfers en heeft een groep jonge enthousiaste medici met een ‘trackrecord’ van ruim tien jaar.

Productie
De start vormde een project van economische ondersteuning van de Nederlandse overheid aan Bolivia: een businessplan voor het stimuleren van duurzame gezondheidszorg met een gezonde ‘financiële’ basis. Na het ‘winnen’ van een subsidie is het project vervolgens uitgevoerd in een ‘joint-venture’ met ziekenhuis Arco Iris (www.cdi-hai.com). Het diagnostisch centrum CDI-HAI is groeiende qua omzet (2017 € 764.000, 2018 € 870.000) en heeft inmiddels meer dan 10.000 mensen gescand.
Naast de bestaande business in Bolivia lopen er aanvragen in meerdere landen. 
In elk land zijn door lokale juridische experts de contracten aangepast. Belangrijke reden om lokaal een juridische entiteit en een eigen juridische vertegenwoordiging te hebben is om binnen het lokale recht eigendom en vorderingen goed te kunnen managen.
Met de huidige financiering wordt de Braziliaanse markt betreden; de grootste van Latijns-Amerika voor een langdurig contract van een mobiele MRI-unit met de diagnostische kliniek Kenko Saude in Itaguaí, Brazilië (www.kenkosaude.com.br). Er is sinds 2015 flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het businessmodel. Er zijn op dit momenttwee MRI-units in Bolivia actief. 

Structuur
Resonandina Holanda B.V. is een ’reguliere’ Nederlandse besloten vennootschap, met als aandeelhouders Dr. Floriaan van Bemmelen (70%) en een STAK (30%) waarin de familie vertegenwoordigd is. Resonandina Holanda B.V. heeft een 99% aandeel in de lokale vennootschappen in de verschillende landen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Trailer van Lamboo Zoetermeer € 465.000,-
MRI van GE Healthcare in Brazilië € 745.000,-
Transportkosten, installatie en overige kosten € 240.000,-
Financieringsbehoefte € 1.450.000,-
Aanvullend achtergesteld eigen inbreng Qmed € 218.000,-
Inbreng investeerders Westfries Kapitaal € 717.000,-
Lening Collin Crowdfund € 515.000,-

Leenbedrag: € 515.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Resonandina Holanda B.V. en Qmed B.V.
 • Dr. F.M. van Bemmelen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Qmed B.V. ter hoogte van € 1.500.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Resonandina Holanda B.V. en Qmed B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
 • Het onderpand, bestaande uit een trailer van het merk Lamboo met daarin gemonteerd een MRI van het merk General Electric, welke op naam zal worden gesteld van dochteronderneming Resonandina Brasil Locacao de Equipamentos Ltda, zoals vermeld in de bijbehorende pandakte wordt analoog aan Nederlands recht pro rato verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de investeerders van het Westfries Kapitaal B.V. Terbeschikkingstelling geschiedt uitsluitend in combinatie met die van de investeerders van het Westfries Kapitaal.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Qmed B.V. is Laag risico.
De kwalificatie van Resonandina Holanda B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de definitieve met de buitenlandse entiteiten geconsolideerde (en door Deloitte gecheckte) jaarcijfers 2017, tussentijdse cijfers tot oktober 2018, prognose van de rest van 2018 alsmede die van 2019. 
De overall score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
Het overgrote deel van de omzet wordt momenteel behaald in het ziekenhuis CDI HAI in Bolivia. Op dit moment is de cashflow al positief, maar na ingebruikname van de tweede scan in Brazilie zal deze naar verwachting verder verbeteren. Het inkomen van de heer Van Bemmelen wordt gegenereerd uit Qmed B.V., zijn van Resonandina Holanda losstaande personal holding (zie organogram).
Het netto cashflow overschot bedroeg over 2018 € 355.000,- bij een omzet van € 871.000,-. Voor 2019 is een netto cashflow overschot geprognotiseerd van € 470.000,- bij een omzet van € 1.359.000,- De Collin Credit Score voor Rentabiliteit is vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit wordt in overgrote mate bepaald door de achtergestelde leningen van Qmed BV, de personal holding van Dr. Van Bemmelen. Deze berekent geen rente en aflossing aan de leningnemer. 
Inclusief de achtergestelde leningen ontwikkelt het aansprakelijk vermogen zich van 43% per ultimo 2017, naar 33% per ultimo 2018 en naar 37% per ultimo 2019.
Deze rating wordt vastgesteld op het huidige niveau van Ruim Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio ontwikkelt zich van eind 2017 met 0,9 via ultimo 2018 met 1,4 naar ultimo 2019 met 1,5.
Voor nu hanteren wij de rating Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33960 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
04-02-2019 om 12:19
investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2019 om 12:19
investeerder-12495 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2019 om 12:19
investeerder-58105 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2019 om 12:19
investeerder-7050 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
04-02-2019 om 12:19

Reacties

Investeerder – 49393
04-02-2019 12:10
@ Solvabiliteit: “37% per ultimo”: ultimo 2019 ? @ lening Qmed: vormt de extra 218k een onderdeel van de overall 1,5 miljoen ? @ wordt het valutarisico (BRL-EUR; USD-EUR ?) afgedekt ? zo ja, hoe ? @ Resonandina Brasil Locacao de Equipamentos Ltda: 1. van welke vennootschap is dit een directe dochtervennootschap ? 2. waarom wordt de MRI niet aangekocht door Resonandina Brasil Ltda ? @ pandrecht, “analoog naar Nederlands recht”: wordt hier bedoeld dat het pandrecht wordt gevestigd onder Braziliaans recht ? Krijgen beleggers ook de beschikking over een Nederlandse vertaling van de in het Portugees opgemaakte akte ?

Collin Crowdfund
04-02-2019 12:12
Beste investeerder,

Dank voor uw opmerkingen, die wij hieronder beantwoorden.

@ Solvabiliteit: “37% per ultimo”: ultimo 2019 ?
Inderdaad heeft het percentage van 37 betrekking op de prognose voor ultimo 2019; bedankt voor de opmerkzaamheid, het is inmiddels aangepast.

@ lening Qmed: vormt de extra 218k een onderdeel van de overall 1,5 miljoen ?
De extra 218K staat los van de achter te stellen 1,5 mio door QMed.

@ wordt het valutarisico (BRL-EUR; USD-EUR ?) afgedekt ? zo ja, hoe ?
Er is contractueel een jaarlijkse indexatie van de huur in Brazilië conform de officiële standaard IGPM de la Fundacion Getulio Vargas.

@ Resonandina Brasil Locacao de Equipamentos Ltda: 1. van welke vennootschap is dit een directe dochtervennootschap ? 2. waarom wordt de MRI niet aangekocht door Resonandina Brasil Ltda ?
Er is maar één dochteronderneming: Resonandina Brasil Locacao de Equipamientos is de statutaire naam van de ‘merknaam’ Resonandina Brasil Ltda en dat is een dochtervennootschap van Resonandina Holanda BV. De mobiele MRI wordt op naam gesteld van de dochteronderneming van Resonandina Holanda BV in Brazilië.

@ pandrecht, “analoog naar Nederlands recht”: wordt hier bedoeld dat het pandrecht wordt gevestigd onder Braziliaans recht ? Krijgen beleggers ook de beschikking over een Nederlandse vertaling van de in het Portugees opgemaakte akte ?
Op de leningsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing verklaard. Dit betekent dat het verschaffen en uitwinnen van het pandrecht naar Nederlands recht beoordeeld wordt.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Floriaan van Bemmelen

Crowdfund Coach


Fred Bouwman