31265

Restaurant China

€ 85.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 98 investeerders

Samenvatting

Restaurant China Vlaardingen is reeds vele jaren gevestigd op dezelfde locatie. Het was altijd een traditioneel Chinees restaurant met veel afhaal, maar met de toetreding van de volgende generatie in het bedrijf is ook de kaart aangepast. Het all-you-can-eat concept en sushi zijn toegevoegd, wat een omzetstijging met zich mee heeft gebracht. Nu gaat men verbouwen en wordt ook het pand aangepast aan de modernere tijd en het verbrede assortiment.

Financieringsbehoefte
De investering in de verbouwing van het restaurant bedraagt € 145.000,-. De ondernemers brengen zelf € 60.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof Restaurant China Vlaardingen als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer Y.C. Yuen, mevrouw H.M. Zhang-Yuen en hun zoon H.-W. Yuen, handelend als vennoten van vof Restaurant China Vlaardingen. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 85.000,-  op het bedrijfspand gevestigd, welke op dit moment volledig materieel is.

Leendoel

Het restaurant, dat is gevestigd in een eigen pand in Vlaardingen, krijgt een volledige restyling en verbouwing.

Ondernemer

Het echtpaar Yuen is al ruim 25 jaar de drijvende kracht achter Restaurant China in Vlaardingen. Sinds 2016 is ook zoon Ho-Wing als vennoot toegetreden tot de vof. De heer Yuen en mevrouw Yuen hebben het restaurant toen overgenomen van de broer van de heer Yuen. Met de toetreding van hun zoon in de vof is er ook gezorgd voor een stabiel toekomstperspectief. 

Meneer Yuk Choi Yuen (63) is geboren in Hongkong en mevrouw Huo Mei Yuen (53) in China. Zij hebben zich altijd volledig ingezet voor hun bedrijf. Mevrouw Yuen is de gastvrouw en meneer Yuen heeft zich vooral toegelegd dat alles goed loopt in de keuken. Hun zoon Ho-wing Yuen (25) draagt op zijn beurt zijn steentje bij met het onderhoud van de social media kanalen, de ontwikkeling van het concept en het inzicht in de cijfers. Ook draait Ho-Wing in de weekenden mee in het bedrijf.
Ho-wing heeft na zijn afgeronde opleiding aan de Hogeschool Rotterdam eerst zijn geluk in het bedrijfsleven beproefd. Echter geeft de dynamiek van de horeca meer voldoening.  

Daarnaast helpen een broer en zus ook met regelmaat in de keuken of het restaurant. Zo is de familie Yuen een echte ondernemersfamilie. 

Onderneming

Voor de mensen uit de omgeving is Restaurant China (www.chinavlaardingen.nl) een vaste waarde. Nu staat er een vernieuwing van het concept op de planning. Het traditionele interieur gaat plaats maken voor een meer eigentijdse en moderne inrichting. Sinds eind vorig jaar zijn er al wijzigingen gemaakt in de kaart. Het is nu ook mogelijk om op locatie een all-you-can-eat arrangement te bestellen of sushi mee te nemen. 
Het interieur gaat straks ook recht doen aan de veranderingen die zijn ingezet. Traditionele ramen worden vervangen door een grote glaspui met veel lichtinval. Daarnaast ondergaat het gehele interieur een moderne make-over. 

Met deze verbouwing wil men recht doen aan het nieuwe concept, waarbij de bestaande kwaliteiten niet uit het oog worden verloren. Zo blijft het mogelijk om in een separaat gedeelte bijvoorbeeld een maaltijd af te halen. Het zal straks wel een stuk aantrekkelijker zijn om te gaan dineren in het vernieuwde restaurant. 

Locatie
Het restaurant is gelegen aan de Van Baerlestraat 103 in Vlaardingen in de nabijheid van veel woningen. Ook worden er nieuwe woningen gebouwd en wordt de buurt gerevitaliseerd. Een supermarkt nabij gelegen zorgt voor behoorlijk wat voorbijgangers. Echter moet het restaurant het vooral hebben van de mensen die gericht komen afhalen of dineren. 

Doelgroep
Het restaurant heeft een buurtfunctie in Vlaardingen. De doelgroep is breed; zowel mensen die afhalen als mensen die op locatie komen eten bij het restaurant. Veel mensen kennen dit restaurant al jaren en blijven hier terugkomen. Het is belangrijk dat het restaurant toegankelijk blijft voor alle lagen in de samenleving. In Vlaardingen zijn meer Aziatische restaurants, echter neemt het aantal wel af. Hierdoor zoekt de doelgroep weer een alternatief, waarop Restaurant China probeert in te spelen. 

Visie
Het horecaconcept van restaurant China heeft een periode van stabiliteit gekend. De markt vraagt echter wel om een restaurant dat meegaat met de tijd. Door de komst van Ho-Wing zijn die veranderingen ingezet en wordt er verder gekeken naar waar men naartoe wil. Ook wil men het restaurant klaarmaken voor de volgende generatie. De wijze van financiering met behulp van Collin Crowdfund past ook goed in de tijdsgeest. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 110.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totaal € 145.000,- 
Inbreng eigen middelen € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 85.000,-

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer Y.C. Yuen, mevrouw H.M. Zhang-Yuen en hun zoon H.-W. Yuen, handelend als vennoten van vof Restaurant China Vlaardingen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim toereikend.
  • Er wordt een  tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 85.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Van Baerlestraat 103 te Vlaardingen  verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 120.000,- van de ING Bank en een openstaande schuld van € 89.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 236.000,-, waardoor de tweede inschrijving volledig materieel is.

Dun & Bradstreet
Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof Restaurant China Vlaardingen is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de tussentijdse cijfers van 2018 en de prognoses voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet was de afgelopen jaren redelijk stabiel. In 2017 bedroeg de omzet € 277.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames van € 18.000,-. De privé opnames zijn beperkt doordat de zoon een fulltime loondienstfunctie heeft en de woonlasten van de ouders beperkt zijn. Door de toevoeging van sushi en het all-you-can-eat concept aan het assortiment in oktober 2017 is de omzet in de eerste helft van 2018 gegroeid tot € 153.000,-, waardoor ook de winstgevendheid is toegenomen. Voor heel 2018 wordt een omzet verwacht van € 320.000,- en een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames van € 40.000,-. Voor 2019 wordt na de verbouwing een verdere groei van de omzet en het resultaat verwacht. De Rentabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 bedroeg 35% op een balans van € 202.000,-. Dit is exclusief de stille reserve van € 75.000,- in het bedrijfsmatige onroerend goed. Door het verwachte resultaat in 2018 zal ook de eigen vermogenspositie in de nabije toekomst conform prognose gaan verbeteren. De Solvabiliteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Binnen het bedrijf zijn continu voldoende liquide middelen aanwezig om de kortlopende verplichtingen te voldoen. Ultimo 2017 was de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 1,2. De liquide middelen worden ingezet voor de verbouwing waardoor de liquide positie tijdelijk minder zal zijn. Daarom zal ultimo 2018 naar verwachting de current ratio lager zijn dan 1,0. Derhalve hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45058 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2018 om 13:46
investeerder-11118 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2018 om 13:44
investeerder-22916 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2018 om 13:40
investeerder-34179 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2018 om 13:39
investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2018 om 13:39

Reacties

Investeerder – 33773
06-11-2018 11:32
Het restaurant blijkt al sinds 15 oktober te zijn gesloten ivm verbouwing en verwacht medio november weer open te gaan. Voor de verbouwing is 60k uit eigen middelen beschikbaar, de resterende 50k komen uit de Collin-financiering. De Collin-lening wordt echter pas op zijn vroegst medio november verstrekt, ongeveer gelijk met de heropening. Hoe wordt de tweede helft van de verbouwing dan gefinancierd? Lopen we niet het risico dat de verbouwing uitloopt en de lucratieve decembermaand gemist wordt?

Howing Yuen
06-11-2018 17:31
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

We hebben geen risico op vertraging, omdat wij een afgesproken betaalschema hanteren. Verder hebben wij dit gecommuniceerd met de aannemer en die ondervindt geen problemen als wij in die tussenperiode niet op tijd kunnen betalen.

Met vriendelijke groet,

Howing Yuen

Investeerder – 33773
26-11-2018 9:20
Opening op 28 november! :-). Ziet er goed uit!: http://chinavlaardingen.nl/

Ondernemer

Yuk Choi Yuen, Huo Mei Yuen en Ho-Wing Yuen

Crowdfund Coach


Marc Kogels