34423

Restaurant Hotel het Torenzicht B.V.

€ 550.000  |  7,5% rente  |  66 maanden  Investeerders: 568
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2020 in 2 dagen volgeschreven door 568 investeerders

Samenvatting

Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. ligt slechts 500 meter van de ingang van de Efteling en heeft een perfecte locatie om met het gehele gezin, na een bezoek aan de Efteling, te overnachten. Het hotel beschikt over acht kamers, waaronder vier tweepersoonskamers, twee driepersoonskamers en twee zespersoonskamers. Deze zijn allen ingericht naar 3-sterren standaard. In de eetzaal bevindt zich een pannenkoekenrestaurant. 

De ondernemers kennen Kaatsheuvel goed en krijgen nu de gelegenheid het hotel met restaurant te kopen. Vanuit vrienden en familie wordt een aanzienlijk bedrag ingelegd en de investeerders van Collin krijgen een volwaardige eerste hypothecaire inschrijving op het hotel.

Financieringsbehoefte
De aankoop en opstart van het hotel vergt een totale investering van € 775.000,-. Naast de eigen inbreng van € 165.000,- wordt er door de verkoper nog € 60.000,- verstrekt middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Na de eerste zes maanden geldt er een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden met een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. de kwalificatie Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 620.000,- op het hotel gevestigd aan de Van Heeswijkstraat 1-1a te Kaatsheuvel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 620.000,- op basis van een taxatierapport, met een waardepeildatum van 12 augustus 2019.
 • N.N. Eloise geeft, samen met zijn partner P. Maasland, een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste drie jaar zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Na drie jaar zal het bedrag lineair afgelost worden in 72 maanden. De rente mag wel gedurende de looptijd betaald worden.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van N.N. Eloise en P. Maasland voor een bedrag van minimaal € 200.000,- met een minimale looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Met deze lening wordt het hotel met de huidige inventaris aangekocht.

Ondernemer

De ondernemers kennen Kaatsheuvel goed en krijgen nu de gelegenheid het hotel met restaurant te kopen. Junior Eloise (1989) heeft in het verleden ervaring opgedaan in het hotelwezen. Zijn opleiding “horeca ondernemer manager” heeft gezorgd voor de nodige kennis. Op dit moment is hij werkzaam als privéchauffeur om alle vrije tijd te kunnen gebruiken aan de uitwerking van deze nieuwe stap. Dit alles in nauwe samenwerking met zijn levenspartner Pearl Maasland, die vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het opzetten van dit bedrijf. Zij zullen samen met hun gezin boven het hotel gaan wonen om op die manier optimaal aanwezig te zijn in het bedrijf.

Pearl heeft ruime ervaring in de horeca en catering en is momenteel werkzaam bij de Efteling. Het partnerschap met de Efteling sluit goed aan bij de plannen van het hotel. Daarnaast is haar moeder in het verleden bedrijfsleider geweest in het hotel, zij zal nauw betrokken worden bij de bedrijfsvoering.

Onderneming

Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. heeft een perfecte locatie om met het gehele gezin, na een bezoek aan de Efteling, te overnachten. Het hotel beschikt over acht kamers, waaronder vier tweepersoonskamers, twee driepersoonskamers en twee zespersoonskamers. Deze zijn allen ingericht naar 3-sterren standaard.

Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. is gevestigd aan de van Heeswijkstraat 1 te Kaatsheuvel. Het eerste opvallende aan deze locatie is het mooie terras met afscheiding naar de straatzijde. Gasten kunnen aan straat gratis parkeren. Het hotel zal een familiehotel worden dat zich richt op Eftelingbezoekers. Gezien de kleine afstand (500 m) tot dit pretpark verwacht men een makkelijke keuze te zijn voor hun gasten. Dit zal mede worden ondersteund door een krachtige prijs-kwaliteit verhouding. Het restaurant gaat naast bezoekers van de Efteling ook gasten uit de korte omgeving bedienen door de goede prijs-kwaliteit verhouding en het aanbod als pannenkoekenrestaurant wat perfect op de doelgroep aansluit. 

Restaurant
In de eetzaal bevindt zich het pannenkoekenrestaurant. Deze is huiselijk en sfeervol ingericht met een maximaal aantal zitplaatsen van 40 personen, bij mooi weer uit te breiden met het terras van 35 personen. Het restaurant heeft een eenvoudige menukaart, geschikt voor jong en oud.

Kinderentertainment
In het restaurant zal ook een afgesloten speelruimte worden gecreëerd, dit om voor ouders en kinderen een optimale beleving te creëren. Deze ruimte zal worden voorzien van speel-, teken- en knutselmogelijkheden en een kleine TV met spelcomputer. Dit alles in het zicht van de ouders. 

Huidige status pand
Het hotel/restaurant is instapklaar, met een aantal kleine aanpassingen kan het geheel gemoderniseerd worden. De keuken is voorzien van alle nodige gemakken, zo ook de spoelkeuken. Het restaurant zal door middel van kleine aanpassingen in indeling en interieur direct klaar zijn voor gebruik.
Ook de hotelkamers zijn direct inzetbaar, echter zal er met kleine aanpassingen zoals het afwerken met steigerhouten elementen, nieuwe gordijnen en zwart wit foto’s van het vroegere Kaatsheuvel/Efteling meer sfeer aan de kamers worden gegeven.

Personeelsbeleid
Middels het reeds behaalde leermeesterdiploma is het hotel tevens een aangewezen locatie als leerbedrijf. Dit is een locatie waar jonge mensen het vak in diverse disciplines kunnen ontdekken en ervaren. Dit biedt veel mogelijkheden in zowel maatschappelijk als economisch oogpunt. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met de gemeente om een deel van het personeel te werven door middel van re-integratie. 

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 600.000,-
Inventaris (overname) € 40.000,-
Verbouwingen € 30.000,-
(Aanloop)kosten en werkkapitaal  € 105.000,-
Totale investering € 775.000,-
Eigen middelen € 15.000,-
Eigen inbreng vanuit familielening in privé € 150.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 350.000,-.

Lening verkoper:
Een lening van € 60.000,-, met een looptijd van 72 maanden en een rente van 8%. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost na 3 jaar. Na drie jaar zal het bedrag lineair afgelost worden in 72 maanden. De rente mag wel de gehele looptijd betaald worden.

Familielening in privé:
Een aflossingsvrije lening van € 150.000,- met een rente van 4%, met als zekerheid een tweede hypotheek op het hotel gevestigd aan de Van Heeswijkstraat 1-1a te Kaatsheuvel.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 620.000,-  op het hotel gevestigd aan de Van Heeswijkstraat 1-1a te Kaatsheuvel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 620.000,- op basis van een taxatierapport, met een waardepeildatum van 12 augustus 2019.
 • N.N. Eloise geeft, samen met zijn partner P. Maasland, een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste drie jaar zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Na drie jaar zal het bedrag lineair afgelost worden in 72 maanden. De rente mag wel de gehele looptijd betaald worden.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van N.N. Eloise en P. Maasland voor een bedrag van minimaal € 200.000,- met een minimale looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor N.N. Eloise Holding B.V. is Laag risico. We hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses over de eerste twee jaar na de overname. De overall score is Ruim voldoende

Afloscapaciteit 
In de prognoses zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. We zijn voor het eerste jaar uitgegaan van een behouden prognose waarbij is gerekend met een bezettingsgraad van 80% en een opbrengst per kamer die 25% onder de geplande marktprijs ligt. Gezien de prijsstelling en ligging nabij de Efteling wordt dit plausibel geacht. De kameromzet voor het eerste jaar wordt volgens prognose daarmee € 194.000,-. Daarnaast is er gerekend met een omzet van € 267.000,- uit het restaurant inclusief het ontbijt. De genormaliseerde (gecorrigeerd voor de aanloopkosten die zijn meegefinancierd) operationele cashflow wordt daarmee geprognosticeerd op € 102.000,-. Deze prognose is voldoende voor de aflosverplichtingen van deze lening. Voor het tweede jaar wordt uitgegaan van dezelfde kamerbezetting met daarnaast een hogere omzet uit het restaurant, waardoor de totale operationele cashflow naar verwachting verder verbetert. De ondernemers gaan boven het hotel wonen waardoor de privé benodigdheden beperkt zijn wat een verdere remweg geeft. De afloscapaciteit is gebaseerd op prognoses waardoor we de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende kwalificeren.

Solvabiliteit
De eigen middelen bedragen € 15.000,-. In privé krijgen ze van aantal bevriende (horeca-) ondernemers en familie uit Kaatsheuvel in totaal € 150.000 aflossingsvrij geleend. Dit bedrag wordt als agio in de B.V. gestort. Daarnaast verstrekt de verkoper van het pand een achtergestelde lening van € 60.000,-. Hierdoor starten we met een solvabiliteit van 29% op een balans van € 770.000,- wat Ruim voldoende is, zeker voor een startend bedrijf.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • N.N. Eloise geeft, samen met zijn partner P. Maasland, een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Restaurant Hotel het Torenzicht B.V. en N.N. Eloise Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 620.000,-  op het hotel gevestigd aan de Van Heeswijkstraat 1-1a te Kaatsheuvel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 620.000,- op basis van het taxatierapport, met een waardepeildatum van 12 augustus 2019.

Door met name de hypothecaire inschrijving en de verpanding van roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een waardebon welke gebruikt kan worden voor ofwel een tweede overnachting gratis op maandag tot en met donderdag, ofwel een 3-gangen menu voor 2 personen.
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66016 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2020 om 12:06
investeerder-110040 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2020 om 12:00
investeerder-136048 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2020 om 10:25
investeerder-111383 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2020 om 10:22
investeerder-133975 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2020 om 10:07

Reacties

Investeerder – 102522
30-01-2020 12:21
“Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 620.000,- op het hotel gevestigd aan de Van Heeswijkstraat 1-1a te Kaatsheuvel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.” Waarom 620.000 als het leen bedrag via Collin Crowdfund minder is (550.000)?

Investeerder – 114697
03-02-2020 13:36
misschiens iets met kosten voor eventuele afwikkeling
Collin Crowdfund
30-01-2020 15:00
Geachte investeerder,
Aangezien de waarde van het pand recent getaxeerd is op € 620.000,- hebben we de maximale zekerheid voor de investeerders willen realiseren.
Tevens is er met de verhoogde inschrijving beoogd al vooruit te lopen op mogelijke vervolginvesteringen waardoor men dan niet opnieuw naar de notaris hoeft.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Investeerder – 57762
31-01-2020 12:23
Er zijn veel negatieve reacties over ‘De Lakei’. Wat gaat u eraan doen, dat deze historie uw toekomstige bedrijfsvoering niet in de weg staat?

Collin Crowdfund
31-01-2020 12:49
Beste investeerder,
De nieuwe ondernemer is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering door de vorige eigenaar. Het is bekend dat recensies niet goed waren.
Het is aan de nieuwe ondernemer om een nieuw imago neer te zetten. Daar is al een start mee gemaakt door voor een nieuwe naam te kiezen.

Een andere investeerder stelt een soortgelijke vraag. Deze vraag en het antwoord daarop volgen nog.
Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Investeerder – 130778
03-02-2020 13:36
Hallo, Ik lees op internet slechte recencies (Zoover, Google) van vooral de staat van de hotelkamers bij de vorige eigenaar (de Lakei): Slechte geluidsisolatie, verouderde kamers etc. Er staat in de tekst, met een paar “kleine aanpassingen” het hotel gereed is. Dit lijkt mij niet het geval als ik de eerdere ervaringen van bezoekers lees. Dan is er een verbouwing van 30k erg weinig om dit te optimaliseren. Wat gaan jullie doen om de kamers te verbeteren en de klachten op de lossen? En vooral voor dit budget? Dank. Groet, T.

Restaurant Hotel het Torenzicht B.V.
03-02-2020 13:44
Geachte investeerder,

Het budget is inderdaad niet toereikend om grote bouwkundige aanpassingen te doen.
De gehorigheid is een punt van aandacht. We hebben al wel laten berekenen wat het kost om dit aan te pakken maar gaan dit pas doen nadat we een tijdje operationeel zijn.
De verouderde kamers gaan we zoals beschreven wel aanpakken en moderniseren.
Met vriendelijke groet

Investeerder – 33773
03-02-2020 13:37
Er wordt gesproken over een partnerschap met De Efteling. “Het partnerschap met de Efteling sluit goed aan bij de plannen van het hotel”. Ik zie in de zekerheden en in de prognoses niets hiervan terug. Wat staat er in de tekst van dit partnerschap met De Efteling? Kunnen we een tekstsamenvatting krijgen? De Efteling is een grote naam dus dit partnerschap is erg relevant.

Collin Crowdfund
03-02-2020 13:46
Geachte investeerder,

Dit partnership is niet meer dan afspraken over ticketafname en de goede relatie die er is omdat de partner van de ondernemer daar gewerkt heeft en heeft dus geen effect op de zekerheden en de prognoses.

Met vriendelijke groet,

Investeerder – 33773
11-02-2020 15:19
Wat zijn de afspraken over ticketafname dan?

Collin Crowdfund
11-02-2020 17:47
Geachte investeerder,

Wij zijn niet op de hoogte van de details van de afspraken. In zijn algemeenheid is de Efteling niet bereid om vergaande afspraken daarover te maken. Deze afspraken zullen dus een beperkte of geen positief effect hebben voor de bezettingsgraad van het hotel.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Junior Eloise

Crowdfund Coach


Marc Kogels