15374

Restaurant Le Beau

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 47
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 25-06-2015 in 2 uur volgeschreven door 47 investeerders

Samenvatting

Restaurant Le Beau geniet een goede naam en faam in de Zeeuwse regio: hoog serviceniveau, een bijzondere belevenis, regelmatig wisselende menukaart en niet onbelangrijk een zeer goede kwaliteit-prijs verhouding. In opmaak en smaak bijzonder en ‘net een tikkie anders’: er wordt gewerkt met producten van het seizoen, welke in de bereiding veelal een Mediterrane twist krijgen. Uitgangspunt is het gastgericht denken en doen: met een avondje verwennerij als het gevolg. Chef-kok, tevens eigenaar, Raymond van Gilst heet u hierbij van harte welkom.

De sfeer en stijl van het restaurant behoeven subtiele aanpassing, zodat deze gaan aansluiten bij het gebodene: het moet allemaal net iets frisser, iets netter en iets nieuwer gaan ogen na 5 jaar exploitatie. In het voorbije jaar werd al geïnvesteerd in onder andere airconditioning en keukenapparatuur. Er zijn nog meer stappen te zetten in afzuiginstallatie (aanpak geluid & geur), apparatuur, elektravoorziening en toiletgroepen. Steeds een stapje verder en beter. Ook om de gast steeds weer te laten terugkeren.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraagt € 60.000,-. De looptijd van de lening bedraagt 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. Het rentepercentage bedraagt 8%. De lening zal met name ingezet worden voor de aanschaf van nieuwe apparatuur, het restylen van de gastenruimte en overname van een bestaande financiering.

Structuur

Restaurant Le Beau wordt gerund als eenmanszaak door de heer Raymond van Gilst en is derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de gevraagde financiering.

Risico

Dun & Bradstreet rapporteert de kwalificatie verhoogd risico. De Collin Credit Score, gebaseerd op rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit, is “goed”.

Video Pitch

Leendoel

Restaurant Le Beau is toe aan “the next step”. Men wenst na een aantal openingsjaren een verbetering in uitstraling, ook om aan te sluiten bij het geboden luxe service- en verwenniveau aan de gasten. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 60.000,- en is benodigd voor het upgraden van gastenruimte, het verbeteren van de keuken, het aanpakken van de toiletten en een kleine metamorfose. Daarnaast wordt een gedeelte gebruikt voor herfinanciering.

Ondernemer

Raymond van Gilst is een gepassioneerd ondernemer die een gezonde basis gelegd heeft in de financiële dienstverlening voor particulieren en bedrijven. Deze verworven competenties in combinatie met nieuwe uitdagingen hebben steeds gezorgd voor vernieuwend denken en snel aanpassend vermogen te ontwikkelen vanwege steeds weer veranderende marktomstandigheden. Restaurant Le Beau is daarvan onder andere een resultante.

Daarnaast heeft Raymond een grote en brede maatschappelijke interesse en een referentiekader dat zich niet uitsluitend beperkt tot horeca. Zijn landelijke netwerk is indrukwekkend groot en divers. Sportiviteit is een andere passie waarin met name hardlopen een belangrijke liefde is. Met name zijn partner Paola (ook ondernemend!) is op dat vlak in Zeeland bekend als succesvol hardloper.

Onderneming

Restaurant Le Beau is een eenmanszaak, waar Raymond chef-kok en eigenaar is. Zijn vrouw Paola fungeert als belangrijk klankbord en meewerkend partner. Zij worden ondersteund door ervaren en trouw personeel. Dat borgt kwaliteit van dienstverlening en gastentrouw. Vanaf de opening in 2011 kent het restaurant stijgende omzetten en dito winst, tegen de stroom van de toen heersende tijdgeest (crisis) in.

Missie, Visie en Doelstelling
Restaurants en eetgelegenheden zijn er in grote getalen, ook in Zeeland. Waar vele restaurants “a la carte” en aanvullend ook een (voordeel)menu aanbieden, onderscheidt Restaurant Le Beau zich met het meerkeuze menuconcept. Waardoor men Le Beau vooral avondvullend bezoekt voor een vriendelijke prijs. Niveau Bib-Gourmand.

In de afgelopen vijf jaar is het door markt- en gastengericht denken gelukt een onderscheidend gastvrijheidsconcept neer te zetten, passend bij de huidige tijdgeest (kritische, shoppende consument, beleving staat centraal, value for money) en tegen de crisisstroom in. Een trouwe, nog steeds groeiende gastenstroom, veel herhaalbezoeken, hoge gastentrouw zijn elementaire resultaten voor bestaansrecht.

Het continu in beweging blijven en het blijven boeien van de (potentiële) gast moet er voor zorgen dat Restaurant Le Beau zijn reputatie gestand doet op de Goesse en regionale restaurantmarkt. Bijzonder is de elk kwartaal wisselende menukaart, die seizoenen volgt. Elk kwartaal wisselt ook de aan de muren tentoongestelde kunst door regionale kunstenaars. Ook dat schept een band met de omgeving. Tevredenheid blijft bij mate van gastentevredenheid en goed bedrijfsrendement.

Positionering
Natuurlijk zijn er in het Zeeuwse/het Goesse vele restaurants, al dan niet werkend met Zeeuwse zilte zaligheden. Restaurant Le Beau onderscheidt zich door de standaard niet teveel te volgen, bij de bereiding te kiezen voor “Mediterrane knipogen” en een oogstrelende opmaak. Daarnaast werken zij met seizoen producten (enkel vers) en zetten zij in op de eerder genoemde meergangenmenu’s. Het hele jaar is er een gelijke drukte. Restaurant Le Beau is op zon- en feestdagen gesloten. Le Beau drijft op het lokale en het vast terugkerende publiek en niet op passanten, incidentele toeristen en eendagsvliegen. Ook steeds meer Zuiderburen vinden de weg naar Goes/Le Beau door de ontsluiting met de Westerscheldetunnel. Aangezien het in het Zeeuwse/Vlaamse vanzelfsprekend is om kilometers te rijden voor een optimale culinaire beleving kan Raymond zich geen mooier compliment wensen dan het herhaalbezoek van zijn gasten. Op alle recensiesites is de score dan ook bijzonder goed.

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 60.000,- en is als volgt te specificeren:

– Restyling gastenruimte € 10.000,-
– Aanpassing afzuiginstallatie € 10.000,-
– Verbetering bereidingsapparatuur € 3.500,-
– Aanschaf vries-/koelcel € 2.500,-
– Kosten marketing/fundingaanvraag en ondersteuning € 5.000,-
– Aanpassing elektrische infrastructuur € 6.000,-
– Herfinanciering* € 20.000,-
– Onvoorzien € 3.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing
Rente: 8%

* De resterende financiering ter hoogte van € 20.000,- ten behoeve van een deel van de inventaris kent een rentevergoeding van 9%. Vanwege deze reden wordt deze lening geherfinancierd.

Risico

Aangezien de lening wordt verstrekt aan de eenmanszaak Restaurant Le Beau is de heer Raymond van Gilst hoofdelijk aansprakelijk.

Dun & Bradtsreet score
Dun & Bradstreet rapporteert de kwalificatie verhoogd risico vanwege de branche horeca.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score noteert “goed” en is een gewogen score die is berekend op basis van een mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. In dit geval is deze score berekend op basis van historische gegevens 2013, 2014 en prognose 2015 en verder. Gesteld kan worden dat er sprake is van een mooie reeks harde jaarcijfers vanaf 2011 waarin sprake is van een stabiele en gestaag groeiende omzet en winst.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is volgens de prognose en gerealiseerde cijfers goed. Op basis van historische gegevens en de reeds gerealiseerde cijfers kan de gevraagde financiering gemakkelijk gedragen worden. Er resteert een ruimschoots cashflowoverschot om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het jaar 2014 kende een omzetniveau van € 280.000,-; iets hoger dan 2013. Voor 2015 en 2016 wordt opnieuw een lichte groei verwacht.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is volgens de prognose en gerealiseerde cijfers excellent. Voorzichtigheidshalve is er voor gekozen om deze naar goed bij te stellen. De solvabiliteit voor financiering bedraagt 57% en na financiering 37% (eigen vermogen ten opzicht van het balanstotaal). De gestage winstgroei zorgt ervoor dat de solvabiliteit in het prognoseresultaat weer stijgt naar 52%.

Liquiditeit
De liquiditeit is volgens de prognose en gerealiseerde cijfers excellent. Het werkkapitaal is fors positief. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt 6. Op het balansdatum van 31-12-2014 is nauwelijks sprake van kortlopende schulden.

Samenvattend
Rentabiliteit: goed
Solvabiliteit: goed
Liquiditeit: excellent
Overall: goed

Extra beloning

– Investeerders met een inschrijving van € 500,- en € 1.000,- ontvangen een waardebon voor een gratis fles wijn bij een diner.
– Investeerders met een inschrijving van € 1.500,- tot en met € 2.000,- ontvangen een waardebon voor een gratis diner voor twee personen.
– Investeerders met een inschrijving van € 2.500,- tot en met € 4.500,- ontvangen een waardebon voor een gratis diner voor vier personen.
– Investeerders met een inschrijving vanaf € 5.000,- ontvangen een waardebon voor een gratis diner voor vier personen en gedurende de looptijd van de lening 10% korting op de rekening bij vervolgbezoeken.

De waardebonnen zullen worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2015 om 12:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2015 om 12:02
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2015 om 12:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2015 om 12:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2015 om 11:59

Reacties

Investeerder – 1726
25-06-2015 11:12
Mmmmm; lekker eten; diner voor twee “geboekt” …

Investeerder – 2949
25-06-2015 11:34
Mooie kans in de prachtigste en meest bourgondische provincie van Nederland! Succes met de verdere optimalisering van je restaurant Raymond en zet Zeeland verder op de kaart!!

Investeerder – 5702
25-06-2015 11:45
Voorheen had de vrouw van de ondernemer (Petra) ook investeringsplannen in een hardloopzaak. Is dit nog steeds van toepassing? Of zal zij zich 100% richten op het restaurant?

Investeerder – 2429
25-06-2015 11:57
Doe weer graag mee met Le Beau. !!!! Succes

Investeerder – 5702
25-06-2015 12:08
Excuus, voor het fout invoeren van uw vrouw haar naam.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Veel succes en plezier met uw restaurant, waar ik ook in heb geïnvesteerd.

Ondernemer

Raymond van Gilst

Crowdfund Coach


Tom Willaert