40989

Restaurant Markant

€ 90.000  |  7,0% rente  |  64 maanden  Investeerders: 171
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 171 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Restaurant Markant
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-11-2021

Leendoel

De ondernemers Martijn Struijk en Demi Hendriks nemen Bistro Formidable te Breda over en zullen onder de nieuwe handelsnaam Restaurant Markant (V.O.F.) de horecazaak exploiteren. Waarbij Bistro Formidable de focus lag op klassieke Franse gerechten en wijnen zal Restaurant Markant een bredere keuken aanhouden. Zo willen ze zich onder andere richten op (zakelijke) lunches, borrels en culinaire vijf á zes gangen diners met bijpassende wijnen. De financiering is benodigd voor de overname van de horecaonderneming.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 64 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname (goodwill) € 120.000
Inventaris € 38.000
Voorraad € 7.000
Werkkapitaal € 15.000
Totaal € 180.000
Eigen inbreng € 52.000
Lening familie € 38.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw D. Hendriks en de heer M.A.W.M. Struijk handelend onder de naam Restaurant Markant. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op het moment beperkt de hoofdelijkheid zich tot de overwaarde in het woonhuis en is materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Restaurant Markant worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het woonhuis aan de Lavendelhof 111, 4907 AT Oosterhout (kadastraal bekend als sectie R nummer 8982 te Oosterhout) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 260.000,- en openstaande schuld van € 245.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 15-10-2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 342.500,-.
  • De heer M.A.W.M. Struijk geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Lavendelhof 111, 4907 AT te Oosterhout (kadastraal bekend als sectie R nummer 8982 te Oosterhout) wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Restaurant Markant is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Restaurant Markant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemers verwachten dat corona enige invloed zal hebben op de exploitatie. Dit door de huidige beperking in openingstijden. 

Toelichting jaarcijfers
De opgestelde prognose ligt in lijn met de historische cijfers van de over te nemen exploitatie.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 158.000
Vlottende activa € 17.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 180.000

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € 52.000
Langlopende schulden € 110.000
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 180.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 375.000  
Bruto winst € 263.000  
Kosten € 166.000  
Resultaat € 97.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-189733 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-11-2021 om 11:03
investeerder-17611 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-11-2021 om 11:03
investeerder-195169 heeft € 600 geïnvesteerd.
18-11-2021 om 11:03
investeerder-30365 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-11-2021 om 11:03
investeerder-14608 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-11-2021 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders