18824

Reus Online

€ 90.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 90
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-11-2015 in 1 uur volgeschreven door 90 investeerders

Samenvatting

Reus Online.nl B.V. is een modern aannemingsbedrijf dat zich volledig toelegt op de verbouwing van badkamers en keukens voor particulieren. De opdrachten worden o.a. via werkspot.nl geacquireerd, een snelle en vertrouwde werkwijze. Bij Reus Online staan professionaliteit en prijs centraal. De ondernemer bezoekt iedere opdrachtgever zelf en inventariseert en modelleert samen met de klant het gewenste eindproduct. Ter ondersteuning gebruikt de ondernemer een iPad met visualisatiesoftware en worden producten uit de eigen webshop gebruikt als vergelijk of om een badkamer of keuken te complementeren. Deze werkwijze blijkt zeer succesvol, getuige een slagingspercentage van ruim 80% op iedere ingeschreven opdracht. 

Reus Online.nl B.V is niet alleen professioneel in haar uitgevoerde werkzaamheden, ook de randvoorwaarden voor goed ondernemerschap zijn ingevuld. Zo is er een Track en Trace systeem op de bedrijfswagens gekoppeld aan de facturering, is er een professionele administrateur en werkt men met eigen mensen, of bekende ZZP’ers. 

Financieringsbehoefte

De snelle groei vraagt nu om een financiële impuls in de organisatie, waarbij de ondernemer begeleid wordt vanuit Claassen, Moolenbeek & Partners. Reus Online.nl B.V. (debiteur) vraagt een financiering van € 90.000,- voor de groei van de onderneming en wil deze lening lineair in 36 maanden afbetalen met een rente van 8%.

Structuur

De structuur staat onderin de pitch weergegeven in een organogram.

Risico

De Dun & Bradstreet score is 'verhoogd risico'. De Collin Credit Score is 'ruim voldoende' en de ondernemer staat persoonlijk borg voor het volledige bedrag. 

Video Pitch

Leendoel

Reus Online.nl B.V. heeft een bedrag nodig van € 90.000,- ter financiering van de verdere groei van de onderneming. De middelen worden aangewend om het personeel met een goede uitrusting op pad te sturen en om inkoopvoordelen te realiseren door sneller te betalen bij crediteuren (inkoopvoordelen lopen op tot 3% bij betaling binnen 8 werkdagen).

Ondernemer

Remko Dijkman (1972) heeft een opleiding genoten in de hospitality en is daarna enkele jaren werkzaam als manager van een sterrenrestaurant in St. Petersburg (Rusland). Na een terugkeer eind 2001 naar Nederland heeft hij na nog een jaar horeca de overstap gemaakt richting de keukens en wordt hij manager van het Zutphens filiaal van de Mandemakers Keukengroep. Remko’s kennis van hospitality, zijn ervaring met het bouwen van teams en zijn commerciële scherpte maken de vestiging binnen twee jaar tot het beste verkooppunt van de keten. 

In 2005 gaat Remko de Raab Kärcher vestiging in Nijmegen leiden. Naast keukens breidt hij zijn kennis uit met sanitair, badkamers en bouwmaterialen. Erbi, trendsetter in keukenbladen, meldt zich in 2008 omdat zij ook een badkamerlijn wil opzetten. Remko wordt hier salesmanager Midden Nederland en ontwikkelt kennis van de Business-to-Business verkoop en het opzetten en ontwikkelen van een nieuwe productlijn.

De combinatie van ervaringen komt Remko uitstekend van pas om de lang sluimerende jongensdroom van een eigen zaak gestalte te geven. Het uitwerken van het eigen idee, waarbij het leveren van hoogwaardige diensten en service centraal staan, vormen de basis voor zijn ondernemersmotivatie.  

Onderneming

Remko Dijkman richt in april 2013 Reus Online.nl B.V. op. Voor hem is het op dat moment duidelijk: economisch zit Nederland nog in een dal, waarbij vooral de bouw gerelateerde partijen het buitengewoon moeilijk hebben. Anderzijds ziet Remko ook dat het consumentengedrag structureel gewijzigd is. Consumenten kopen in toenemende mate via internet, ook voor verbouwingen thuis. Steeds meer mensen bestellen de componenten van keuken of badkamer via internet zelf en zoeken vervolgens (ook via internet) een installateur die de installatie of verbouwing uitvoert. Een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling wordt geleverd door websites als werkspot.nl en marktplaats.nl die deze zoektocht voor de consument sterk vereenvoudigen. In totaal worden naar verwachting in 2015 500.000 klussen in Nederland via deze sites aan de man gebracht. 

Reus Online.nl speelt volledig in op deze nieuwe werkelijkheid. Reus Online.nl is een aannemingsbedrijf dat volledig toegerust is op verbouwingen van badkamers en keukens. Daarnaast voert Reus Online.nl een website, waar alle benodigdheden voor keukens en badkamers worden aangeboden (www.reusonline.nl). Beide diensten zijn complementair aan elkaar. Dat merkt Reus Online.nl bij praktisch iedere klus weer. 

Doelgroepen
Reus Online.nl richt zich volledig op de consumentenmarkt door sites als werkspot.nl en marktplaats.nl te monitoren en vraagstellingen voor installatie van badkamers of keukens te beantwoorden. De scherpe prijsstelling in combinatie met een volledig productenpallet, dat wordt aangeboden via internet, maakt dat Reus Online.nl momenteel een unieke positie in de markt heeft. 

Missie, visie en doelstellingen 
Reus Online.nl heeft als missie de consument een badkamer- of keukenbeleving te laten krijgen. Iedere dag weer, in je eigen huis. De visie is gericht op kwaliteit tegen de juiste prijs en installatie door een vakman. Reus Online.nl heeft daarom in 2014 grotendeels met ZZP’ers gewerkt en is pas eind 2014 begonnen met het aannemen van diezelfde ZZP’ers als medewerkers. De juiste man met de juiste specialiteit op de juiste plaats. De doelstelling is om van ieder project een aanbeveling te krijgen, gewoon omdat het werk goed uitgevoerd is, met respect voor de bewoner en de rest van zijn woning. 

Positionering in de markt 
Reus Online.nl is gericht op ontzorgen, het onderscheidt zich op prijs en kwaliteit en hanteert drie kernbegrippen in haar dienstverlening. Snelheid, professionaliteit en prijs. 

Snelheid vult Reus Online.nl in door iedere passende klus binnen één uur na plaatsing een volledige offerte aan te bieden (Reus heeft hiervoor eigen software ontwikkeld), telefonisch contact te leggen met de opdrachtgever en een afspraak te maken om de opdracht ter plaatse te inspecteren en te bespreken. 

Professionaliteit wordt ingevuld doordat Remko Dijkman als eigenaar de klus inventariseert en samen met de opdrachtgever de definitieve invulling geeft. Remko’s verkoopkennis op gebied van keukens en sanitair komt hem daarbij goed van pas, net als de visualisatiesoftware die hij meebrengt om de nieuwe badkamer of keuken zichtbaar te maken voor de opdrachtgevers. In de praktijk blijkt de opdrachtgever verre van volledig te zijn bij de aanschaf van zijn apparatuur. Daar speelt Remko, met het gebruik van de eigen webshop, handig op in. Het inventarisatiegesprek genereert daarmee in vrijwel alle gevallen extra marge door aanschaf van enkele of meerdere producten op (www.reusonline.nl). 

De prijs wordt vooral bepaald door het gehanteerde uurtarief. Reus Online.nl houdt het uurtarief rond de € 40,-, waarmee het tot de scherpst opererende professionele partijen in de markt behoort. De combinatie van installatie en verkoop via de webshop maakt het iedere keer weer mogelijk om een klus rendabel te realiseren. 

Reus Online.nl is met deze manier van werken in staat om in 80% van de gevallen waarop men interesse kenbaar maakt de opdracht te verwerven. Dat Reus Online.nl bovendien goed werk levert, blijkt uit de waarderingen op werkspot (8.2) en de vele herhalingsopdrachten en aanbevelingen. Reus Online.nl ontzorgt haar klanten dus echt. 

Concurrentiepositie
De markt voor (woning)verbouwingen kent veel spelers, maar weinig specialisaties of gerichte marketing. De combinatie van specialisatie (badkamer en keuken), een volledig ingerichte webshop en een business model volledig ingericht op de acquisitie via internet en aanbevelingen is in Nederland uniek. Deze unieke positie kan echter alleen benut worden als de prijsstelling scherp is. De vooruitzichten voor Reus Online.nl zijn zonder meer positief. Het economisch bureau van de Rabobank geeft groeicijfers oplopend tot 3-4% per jaar tot 2019, met de opmerking dat zichtbaarheid en oriëntatie in het online kanaal voorwaarden zijn voor succes. De groei zal met andere woorden niet evenredig over de beschikbare partijen verdeeld worden. Reus Online.nl heeft met haar bedrijfsmodel haar naam inmiddels gevestigd. Ze beschikt bovendien over een goed ingespeeld koppel van installateurs, tegelzetters en loodgieters waarmee vooral ook de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Wat wordt bereikt met de financiering 
Reus Online.nl is de afgelopen twee jaar hard gegroeid en heeft door deze groei altijd gewerkt met een strak liquiditeitsbeheer. De onderneming heeft concessies gedaan in het gereedschap waarmee gewerkt wordt, inkoopkortingen door vroeg te betalen moeten laten schieten en opdrachten laten lopen omdat de voorfinanciering van het project niet binnen de liquiditeitssituatie paste. Met de gevraagde financiering wordt een deel van het gereedschap vervangen en crediteuren eerder betaald waardoor inkoopbonussen tot 3% te verwachten zijn en de liquiditeit niet langer een belemmering voor de groei vormt.

Structuur

 

Reus Online.nl B.V. (debiteur) vraagt een financiering van € 90.000,- voor de groei van de onderneming en wil deze lening lineair in 36 maanden afbetalen met een rente van 8%. 

Financieringsbehoefte

Reus Online.nl B.V. vraagt € 90.000,- ter financiering van:  

Aanschaf gereedschap en herinrichting bedrijfswagens € 40.000,-  
Herfinanciering Track & Trace     € 5.000,-  
Groeifinanciering (voorfinanciering debiteuren) € 10.000,-  
Groeifinanciering (verminderen leverancierskrediet) € 35.000,- +
Totaal € 90.000,-  

De onderneming wil de lening in 36 maanden lineair aflossen, waarbij de rente en aflossingsverplichtingen zijn op te brengen binnen de in 2015 gerealiseerde kasstroom. De onderneming behoeft dus geen verdere groei te realiseren om de investeerders te kunnen aflossen. Eigenaar Remko Dijkman zal een borgstelling tekenen ter hoogte van de verstrekte financiering.  

Naast de gevraagde financiering vanuit Collin is er nog sprake van een bevriende financier die de opstart van de onderneming heeft gefinancierd (€ 10.000,-). Er lopen in totaal 6 lease overeenkomsten op de bedrijfsauto’s. Reus Online.nl kan op basis van de cijfers van 2015 ook deze verplichtingen opbrengen uit de bestaande kasstroom. De auto’s dienen als onderpand voor de leases. Reus Online.nl heeft geen andere financiers. 

Risico

Zekerheden 
Voor deze leningaanvraag zijn de volgende zekerheden van toepassing: 

  • Remko Dijkman zal als eigenaar een persoonlijke borgtocht afgeven ter hoogte van de lening. In privé zijn geen noemenswaardige activa beschikbaar. De borgtocht moet gezien worden als een morele verklaring. 
  • Er wordt een solvabiliteitsverklaring afgegeven van 30%, waarbij geen gelden mogen worden onttrokken zolang de solvabiliteit lager dan 30% is. Op basis van de prognoses bedraagt de solvabiliteit eind 2015 al 29%. 

Het risicoprofiel is daarnaast laag gegeven de opzet van de onderneming. Naast Remko Dijkman is een sterke en loyale tweede man aan boord die de onderneming draait bij afwezigheid van Remko. De structuur waarbij medewerkers eerst als ZZP’er aan de slag gaan om kwaliteit en inzet te bepalen zorgt bovendien voor een goed koppel medewerkers. Tenslotte is de onderneming gebouwd op transparantie. Er is een dame in dienst die financieel goed  onderlegd is. De administratie wordt gevoerd in Exact. De bedrijfswagens zijn via Track & Trace gekoppeld zijn aan de werkopdrachten en financiële administratie. 

Dun & Bradstreet score
De Dun & Bradstreet score is 'verhoogd risico' en heeft in het geval van Reus Online.nl te maken met een bedrijfsleider die in het verleden ook aandelen heeft gehad. Dit is teruggedraaid, waardoor Remko sinds kort weer volledig eigenaar is. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose voor 2015. De Collin Credit Score is 'ruim voldoende'.

Rentabiliteit
De rentabiliteit van de onderneming is 'goed'. Na een klein verlies in het opstartjaar 2013 schrijft Reus Online.nl sinds 2014 zwarte cijfers. In 2015 wordt een cashflow van € 50.000,- verwacht op een omzet van € 450.000,-. Dit is ruimschoots toereikend om aan de aflosverplichting te voldoen. In 2016 wordt een omzetstijging van circa 50% verwacht. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt eind 2015 29%, maar zakt door de uitboeking van de lening en de voorgenomen investeringen naar 19%. De gezonde rentabiliteit maakt een snel herstel van de solvabiliteit mogelijk (eind 2016 boven de 40%). De onderneming zal geen dividend uitkeren zolang de solvabiliteit onder de 30% ligt. De Collin Credit Score op solvabiliteit is 'voldoende'. 

Liquiditeit 
Met deze funding zal de ondernemer zijn de liquiditeit sterk verbeteren. Dit is nodig om te kunnen groeien. Na financiering resteert een current ratio van 9 (vlottende activa/kortlopende schuld). Dit resulteert in een score 'goed'.

Samenvattend
Rentabiliteit: goed 
Solvabiliteit: voldoende
Liquiditeit: goed
Overall: ruim voldoende

Extra beloning

Reus Online.nl B.V. biedt de investeerders gedurende de looptijd van de financiering:

  • 25% korting op de aanschaf van producten in de sanitair webshop; en
  • gratis montage en aansluiten van een nieuwe keuken (www.reusonline.nl). 

Investeren in Reus Online.nl is daarmee extra aantrekkelijk voor wie bouw of verbouwplannen heeft de komende 3 jaar! 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-11-2015 om 11:17
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-11-2015 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-11-2015 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-11-2015 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-11-2015 om 11:15

Ondernemer
Remko Dijkman

Crowdfund Coach


Mark van Dijk