33563

RG Industry BV

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 81
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 81 investeerders

Samenvatting

Het betreft een mode productie bedrijf in dames en tienermeidenmode en is actief in consulting, design en productie van kleding. Men werkt met Private label productie voor o.a. Wehkamp, Costes, Open 32, The Sting en Shoeby. USP (Unique Selling Point) is de samenhang tussen vraag van de klant en de daarop geënte productie.

Het bedrijf bestaat uit een holding (Reehal Style Holding B.V.) en drie werkmaatschappijen, te weten RG Industry B.V., JND Brands B.V. en Singh Consulting B.V., en is eigendom van vader D.S. Rana en zoon N. Rana. Het is een echt familiebedrijf waarin vader, zoons, dochter en partners werkzaam zijn.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 150.000,- ten behoeve van werkkapitaal. Er is reeds via Mogelijk.nl een bedrag van € 80.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft RG Industry B.V. de kwalificatie Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn R.G. Industry B.V. , JND Brands B.V., Singh Consulting B.V. en Reehal Style Holding B.V.
 • De heer D.S. Rana geeft een persoonlijke borgstelling af voor €25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de New Yorkstraat 25 en 27, 1175 RD te Lijnden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.000,- door Mogelijk.nl. Het onroerend goed heeft een WOZ waarde d.d. 1-1-2019 van € 375.000,-.

Leendoel

De gevraagde financiering (werkkapitaal) wordt gebruikt om de snelheid van de inkoopkracht te verhogen, om strategische voorraden voor (en in samenspraak met) klanten aan te leggen, makkelijker nieuwe klanten te kunnen accepteren en geen ”nee” te hoeven verkopen. Men kan zo scherper inkopen, sneller over de ruwe grondstoffen beschikken en daardoor sneller laten produceren.

Ondernemer

Founder en grootaandeelhouder is de heer D.S. Rana (1958). De heer Rana heeft meer dan 30 jaar ervaring in de mode productie branche. Hij begon in 1986 zijn carrière als een productie medewerker en groeide snel door naar een managing positie. In 1994 startte hij met veel passie zijn eigen lokale productiebedrijf op. Door marktomstandigheden werd hij gedwongen om zijn lokale productie stop te zetten en deze te transformeren naar een handelsonderneming; een onderneming die gespecialiseerd is in import en export van mode. Succes volgde snel. In 2011 zag hij een kans en startte hij zijn eigen productie onderneming op in India (PNG Industries). Interesses liggen in het ontwikkelen van productie processen en in het ontwikkelen van de business. Leiderschap en het verenigen van teams zijn kenmerkend voor de heer Rana.

De tweede aandeelhouder is de heer N. Rana (1990), zoon van de heer D.S. Rana. Nick is sinds 2018 bestuurder van JND Brands. Na zijn studie in de Retail-handel ging hij aan de slag bij REEHAL STYLE als vertegenwoordiger. Hij hield zich bezig met het verkopen van productie overschotten. In 2018 is er besloten om hiervan een volwaardig merk te maken. Hij bezit kennis in het opbouwen van een merk, ook heeft Nick een flink netwerk opgebouwd van diverse detaillisten en vertegenwoordigers in de fashion industry. Daarnaast houdt hij zich graag bezig met de marketing & sales van een merk. 

Business development director is de heer P. Singh (1982) ook een zoon van de heer D.S. Rana. Paul startte zijn carrière op een hele vroege leeftijd. Hij hielp zijn vader, de heer Rana, met zijn onderneming. Hij startte zijn carrière vanaf het magazijn en werkte zich langzaam op tot manager en specialiseerde zich op het gebied van business development. Genoten opleidingen: Bedrijfskunde, coaching en leiderschap. Zijn passie ligt dan ook in Business development and Leadership. De visie van de heer Singh is dan ook: “Be a big part of the chain and not a middle man”. Interesses liggen op het gebied van netwerken, sales, constante vernieuwing en leiderschap.

De afdeling Product development and production wordt geleidt door Mevrouw N. Rana (1990), dochter van de heer D.S. Rana. Neeha is sinds 2010 werkzaam in de textiel industrie. Nadat ze haar studie bedrijfseconomie had afgerond wilde ze graag aan de slag in het familie bedrijf. Doordat ze onderaan de ladder begon heeft ze het bedrijf van alle kanten goed leren kennen en heeft zich daarna gespecialiseerd in productie en product development. Ook leidt ze haar eigen merchant/sample team in India. Haar kracht ligt in het in kaart brengen van processen en flowcharts van diverse afdelingen. Haar interesses liggen bij communicatie en proces management. Daarnaast houdt ze zich graag bezig met de technische haalbaarheid van een product.

Onderneming

Het betreft een familie bedrijf dat sinds 2007 actief is in de mode branche met als aandachtsgebied:
Productie en Design. Het bedrijf bestaat uit een holding en drie werkmaatschappijen. 
 
Reehal Style Holding B.V. is actief in het beheren van de werkmaatschappijen en het vastgoed. RG Industry B.V. is een werkmaatschappij die opgericht is in december 2016. Deze B.V. is actief in consulten, design en productie van kleding. Zij zijn gespecialiseerd in dames en tienermeiden mode. Het werkgebied is private label productie. JND Brands B.V. is ook een werkmaatschappij en is opgericht op 11 januari 2018. Zij zijn actief in het beheren van een eigen tienerlijn door middel van B2B (Busines-to-Business) distributie. En tot slot Singh Consulting B.V. welke opgericht is op 21 augustus 2019 en is actief op het gebied van advisering van management en bedrijfsvoering. Totaal aantal werknemers inclusief directie betreft vijf vast in dienst en twee parttime medewerkers. Gezamenlijk te noemen: REEHAL STYLE.
 
REEHAL STYLE richtte zich in het verleden voornamelijk op het importeren van mode artikelen uit diverse windstreken. De rol lag voornamelijk op de inkoop en verkoop van kant en klare producties. REEHAL STYLE had een groothandels positie in Nederland. Medio 2009 werd er strategisch besloten om meer te richten op het rechtstreeks importeren van kledingstukken vanuit India. In medio 2011 werd de beslissing genomen om zelf een eigen productie faciliteit op te bouwen in India. REEHAL STYLE wilde hiermee meer voorsprong creëren op de concurrenten en een positie verwerven in een productieland. Er werd direct een partnership gesloten met Vroom & Dreesmann. REEHAL STYLE verzorgde de productie vanuit India. In medio 2015 kwam er een einde aan deze samenwerking door het faillissement van Vroom & Dreesmann. Daarna braken er uitdagende tijden uit voor REEHAL STYLE. Door het verlies van vele klanten door faillissementen of bedrijfsbeëindigingen. De grootste oorzaken waren de veranderende marktomstandigheden, waar de klanten, maar ook zijzelf niet of te laat op hebben gereageerd. 

Anno 2018 en heden: De uitdagende retailmarkt is volop in beweging. REEHAL STYLE heeft haar lessen getrokken vanuit het verleden en er zijn al diverse strategische beslissingen genomen om de groei en continuïteit te waarborgen. Zo wordt er veel acquisitie gepleegd ook in het buitenland.

Missie
 ‘’To be a preferred supplier and partner in light woven fashion and to be a challenging supplier in jersey’’
 
Visie
‘’We are the bridge who is connecting European fashion companies with India’’  
REEHAL STYLE heeft een positie in de markt die fungeert als een brug, waarbij vraag en aanbod constant worden gematcht. Men wil partnerships met hun klanten creëren. Het bestaansrecht van REEHAL STYLE is de vraag van mode productie vanuit India met het aanbod en diversiteit dat het productieland India kan bieden.  

Werkzaamheden

 • Het adviseren en begeleiden van onze klanten
 • Het produceren van hun inkooporders
 • Het verzorgen van de logistiek van deze orders 

 Toegevoegde waarden  

 • Wij bezitten over kennis van de Europese en de Indiase markt 
 • Specialist in het produceren van kleding in productieland India  
 • Kwaliteit en delivery control is in eigen beheer
 • Transparantie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
 • Snelle productie doorlooptijd

Doelgroepen

 • Mode ketens Retail 
 • Web Stores Retail 
 • Fashion Brands and importeurs 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 150.000,-
Hypotheek ING pro resto € 150.000,-
Totaal € 300.000,-
Mogelijk.nl herfinanciering € 230.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
De zekerheden en voorwaarden gesteld door Mogelijk.nl voor de herfinanciering zijn een rente van 5,75% met een rentevaste periode van 60 maanden, looptijd 240 maanden met een restschuld na looptijd van € 187.500,- en een aflossing per maand van € 177,08. Mogelijk.nl heeft een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed te New Yorkstraat 25 en 27, 1175 RD te Lijnden. Daarnaast heeft mogelijk ook de huurvorderingen verpand en is de heer D.S. Rana privé aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.  

Daarnaast is er nog een geldlening en rekening-courant verstrekt door ABN AMRO. De zekerheden en voorwaarden hiervan zijn voor de geldlening van € 128.976,- een aflossing van € 2.687,- per kwartaal, met een rente van 4,1% welke vast is tot 01-11-2027. Voor de rekening-courant faciliteit van € 250.000,- geldt dat deze per kwartaal in te perken is met € 5.000,-, thans pro resto € 225.000,-. De rente bedraagt 4,95% per jaar met een kredietprovisie van 1,5% per jaar en bereidstellingsprovisie van 1% per jaar. De ABN AMRO heeft een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van € 265.000,- op de New Yorkstraat 29 en 31 met 4 parkeerplaatsen te 1175 RD Lijnden. Verder hebben zij de bedrijfsinventaris, de voorraden en vorderingen verpand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn RG Industry B.V., JND Brands B.V., Singh Consulting B.V. en Reehal Style Holding B.V.
 • De heer D.S. Rana geeft een persoonlijke borgstelling af voor €25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de New Yorkstraat 25 en 27, 1175 RD te Lijnden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.000,- door Mogelijk.nl. Het onroerend goed heeft een WOZ waarde d.d. 1-1-2019 van € 375.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor RG Industry B.V. en JND Brands B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Reehal Style Holding B.V. en Singh Consulting B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van de aflossingscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers van Reehal Style Holding B.V. over 2018 alsmede de halfjaarcijfers 2019 en prognose 2020. De overall score kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Aflossingscapaciteit
In 2018 bedroeg de netto omzet € 1.843.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 51.000,-. De verwachting voor 2019 is een omzet van € 1.477.000,- met een bijbehorend geprognosticeerde genormaliseerde cashflow van € 88.000,-. De prognose voor 2020 geeft naar verwachting een omzet van € 1.812.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 125.000,-. Hiermee kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit 
Einde 2018 kwam de solvabiliteit uit op 26% bij een balanstotaal van € 912.000,- en eind 2019 prognosticeert men 28% bij een balanstotaal van € 1.029.000,-. Voor eind 2020 verwacht men een solvabiliteit van 34% bij een balanstotaal van € 1.151.000,-. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden

 • De heer D.S. Rana geeft een persoonlijke borgstelling af voor €25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de New Yorkstraat 25 en 27, 1175 RD te Lijnden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Door zowel de persoonlijke borg afgegeven door de heer D.S. Rana als de tweede hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheden op Goed.

Samenvattend
Aflossingscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-104608 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2020 om 11:10
investeerder-116528 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2020 om 11:10
investeerder-64672 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2020 om 11:10
investeerder-51416 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2020 om 11:10
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2020 om 11:10

Ondernemer

familie Rana

Crowdfund Coach


Ies Bos