26939

Rhythmsports

€ 225.000  |  8,0% rente  |  54 maanden  |  Investeerders: 272  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
72%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-06-2017 in 23 dagen volgeschreven door 272 investeerders

Samenvatting

Nadat hij 9 jaar geleden het goed lopende bedrijf Rhythmsports heeft opgestart, wil ondernemer Radjesh Doelam graag een nieuwe stap vooruit maken door het openen van een nieuwe vestiging in de Haagse stadsdeel Ypenburg. Op dit moment verzorgd Radjesh in Ypenburg al groepslessen in gehuurde zalen. De financiering zal er voor zorgen dat er een vaste locatie komt voor Rhythmsports in deze wijk.
Rhythmsports is een modern dans- en fitnessconcept, dat is gevestigd op een locatie in hartje Den Haag. De sportschool is 24 uur per dag open en heeft meer dan 2.000 leden. Er is een uitgebreid lesaanbod (met meer dan 50 groepslessen per week, variërend van Zumba tot Rhythm Boxing), de mogelijkheid om je te laten begeleiden door een personal trainer en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse Small Group Workouts. Rhythmsports is opgericht door Radjesh Doelam (1971). Radjesh heeft na zijn studie Chemische Technologie aan de Technische Universiteit van Delft meerdere managementfuncties in het bedrijfsleven vervuld, hoofdzakelijk bij Oracle. Radjesh heeft 10 jaar ervaring als ondernemer en sportdocent. Dansen en sporten is voor hem een 'way of life'. Hij houdt zich op dit moment fulltime bezig als managing director van Rhythmsports. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt hij verschillende sportlessen. Radjesh is voor 100% eigenaar van de Rhythmsports-groep, waar een holding en twee werkmaatschappijen toe behoren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 54 maanden, waarbij er de eerste 6 maanden een aflossingsvrije periode geldt. Vanaf de 7e maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Rhythmsports B.V. en Rhythmsports Ypenburg B.V. als Verhoogd risico. Rhythmsports Holding B.V. noteert een Laag risico. De overall Collin Credit score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Rhythmsports B.V., Rhythmsports Ypenburg B.V. en Rhythmsports Holding B.V. De ondernemer, Radjesh Doelam, geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 225.000,-. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Rhythmsports Holding B.V., zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 35% is. Tevens wordt de huidige en toekomstige inventaris (inclusief fitnessapparatuur) en voorraden van Rhythmsports B.V., Rhythmsports Ypenburg B.V. en Rhythmsports Holding B.V. in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Na het opstarten van het goed lopende bedrijf Rhythmsports, wil ondernemer Radjesh Doelam graag een nieuwe stap maken door het openen van een nieuwe vestiging in de Haagse wijk Ypenburg. De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund zal enerzijds benut worden ten behoeve van het opstarten van de nieuwe vestiging van Rhythmsports in de wijk Ypenburg, terwijl anderzijds een bestaande lening geherfinancierd zal worden. 

Ondernemer

Rhythmsports is opgericht door Radjesh Doelam (1971). Radjesh heeft na zijn studie Chemische Technologie aan de Technische Universiteit van Delft meerdere managementfuncties in het bedrijfsleven vervuld, hoofdzakelijk bij Oracle. Tussen 2007 en 2016 heeft Radjesh diploma’s behaald in een groot aantal fitness cursussen en opleidingen. In 2011 heeft Radjesh tevens een MBA afgerond. Radjesh heeft 10 jaar ervaring als ondernemer en sportdocent. Dansen en sporten is voor hem een 'way of life'. Hij houdt zich op dit moment fulltime bezig als managing director van Rhythmsports. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt hij verschillende sportlessen. Radjesh woont samen met zijn vriendin en twee kinderen in Den Haag. In zijn vrije tijd houdt hij van squashen, fietsen, dansen, reizen en uiteraard fitness.

Onderneming

Rhythmsports is een modern dans- en fitnessconcept dat bijdraagt aan een gezond (lichamelijk en geestelijk) en energiek leven. De onderneming zorgt ervoor dat haar leden plezier hebben en kunnen bewegen voor een betaalbare prijs. Rhythmsports is gevestigd op een inspirerende sportlocatie in hartje Den Haag (naast station Hollands Spoor), waar buurtbewoners en bedrijven met verschillende interesses en achtergronden kunnen sporten en elkaar treffen. De sportschool is 24 uur per dag open. Het aanbod van Rhythmsports omvat voor elk wat wils. Er is een uitgebreid lesaanbod (met meer dan 50 groepslessen per week, variërend van Zumba tot Rhythm Boxing), de mogelijkheid om je te laten begeleiden door een personal trainer en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse Small Group Workouts. 

Historie
Rhythmsports is in februari 2008 opgericht en is destijds gestart met het aanbieden van kwalitatief goede en leuke groepslessen in gehuurde zalen in Den Haag Centrum, Laak en Ypenburg. Door het grote succes heeft Rhythmsports medio 2011 haar eerste vaste vestiging geopend aan de Van Maanenkade Den Haag. In vijf jaar tijd is Rhythmsports enorm gegroeid. Met ruim 1.700 actieve leden is Rhythmsports inmiddels een gevestigde naam in het centrum van Den Haag.

Rhythmsports Ypenburg 
Rhythmsports Ypenburg is een nieuw te realiseren locatie voor sporters en dansers in Den Haag, waar veelbelovende dans- en sportinitiatieven worden ontplooid. De keuze is op de wijk Ypenburg gevallen, aangezien Radjesh zeer bekend is met deze wijk en al lange tijd lessen in Ypenburg lessen verzorgt. Het pand ligt op een handige locatie, precies tussen de wijk Ypenburg en een bedrijventerrein. De bedrijfsruimte die Rhythmsports gaat huren bevindt zich op de begane grond, eerste etage en de tweede etage en ligt op uitstekende zichtlocatie aan een drukke doorgaande weg naar het centrum van Den Haag. Op deze locatie zal Rhythmsports soortgelijke verschillende dans- en fitness(groep)lessen aanbieden en een fitnessruimte faciliteren als op de locatie aan de Van Maanenkade.

Marktinformatie
De doelgroep van Rhythmsports varieert van jongeren, ouderen, scholieren, studenten, wijkbewoners, expats tot werknemers van omliggende bedrijven. De leeftijdsopbouw in het verzorgingsgebied is belangrijk voor Rhythmsports, vooral de vertegenwoordiging van de belangrijkste doelgroep (15 tot 65 jaar) is gunstig in het verzorgingsgebied.

Concurrentiepositie
Rhythmsports onderscheidt zich ten opzichte van zijn concurrentie door differentiatie naar doelgroepen, toegankelijkheid, sfeer, bereikbaarheid en een goede kwaliteit/prijs verhouding. Bij Rhythmsports wordt het volgende sport- en dansaanbod verenigd: groepslessen (o.a. Zumba, Bkick/Kick Fun, Body Pump), danslessen (o.a. Salsa, Bachata en danslessen voor kinderen), zelfverdediging- en weerbaarheidcursussen, circuit trainingen, body-mindcursussen en krachttraining. De analyse van de concurrenten wijst uit dat de prijs, doelgroep, aanbod en kwaliteit bij de verschillende concurrenten nogal verschilt. De prijs echter is bij alle 4 de directe concurrenten aan de hoge kant. Rhythmsports is van plan een lager tarief te hanteren, waardoor ze tussen low-budget segment en directe concurrentie in zit. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inrichting en verbouwing € 145.000,-
Inventaris (fitnessapparatuur) € 250.000,-
Herfinanciering lening Funding Circle € 70.000,-
Onvoorzien € 15.000,-
Totale financieringsbehoefte € 480.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lease* € 225.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 54 maanden, waarvan er de eerste 6 maanden een aflossingsvrije periode geldt. Vanaf de 7e maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing.

* Het totale leasecontract is € 250.000,-, waarvan 10% als aanbetaling verlangd wordt. Deze € 25.000,- wordt meegefinancierd in de lening die Collin Crowdfund verstrekt.. 

Op dit moment is Rhythmsports gefinancierd door ABN AMRO, Byloth en Funding Circle. De financiering bij ABN AMRO zal medio 2018 in zijn totaliteit zijn afgelost. Als zekerheid voor deze financiering heeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 57.000,- afgegeven en heeft ABN AMRO een pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen van Rhythmsports B.V. De totale financiering van ABN AMRO per ultimo 2016 is ongeveer € 70.000,- groot. De aflossingsverplichting in 2017 is € 47.000,-.
Per ultimo 2016 was er sprake van twee lopende (financial) leaseverplichting bij Byloth ten behoeve van fitnessapparatuur. Een van de financieringen is volledig afgelost aan het begin van 2018 en de andere medio 2017. Oorspronkelijk waren er drie leasecontracten aangegaan, waarvan er een volledig is afbetaald. De onderliggende fitnessapparatuur van het afbetaalde leasecontract is nu in het bezit van Rhythmsports. De financiering van Funding Circle wordt geherfinancierd met de lening van Collin. Deze lening is per 1 mei 2017 ongeveer € 70.000,- groot. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Rhythmsports B.V., Rhythmsports Ypenburg B.V. en Rhythmsports Holding B.V.
  • Radjesh Doelam geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De huidige en toekomstige inventaris (inclusief fitnessapparatuur) en voorraden van Rhythmsports B.V., Rhythmsports Ypenburg B.V. en Rhythmsports Holding B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De inventaris en voorraden zijn voorbelast met een verpanding van ABN AMRO. De financiering bij ABN AMRO is medio 2018 volledig afgelost. Een gedeelte van de aanwezige fitnessapparatuur is geleased (financial lease), waarbij de looptijd van de financiering nog niet is verstreken. Totdat de looptijd van het leasecontract is verstreken, is de apparatuur nog eigendom van de leasemaatschappij. Na afloop van het leasecontract wordt de apparatuur eigendom van Rhythmsports. Voor de apparatuur die voor Rhythmsports B.V. geleased is, lopen de contracten medio 2017 en januari 2018 af. Voor een derde deel van de geleasede apparatuur is het leasecontract in 2016 afgelopen. Voor de apparatuur die geleased wordt voor Rhythmsports Ypenburg B.V., is de looptijd van de leasecontracten langer dan de looptijd van de financiering van Collin Crowdfund. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Rhythmsports Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Rhythmsports B.V. en Rhythmsports Ypenburg B.V. als Verhoogd risico. Rhythmsports Holding B.V. scoort bij Dun & Bradstreet een Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit score is gebaseerd op de definitieve geconsolideerde jaarcijfers van Rhythmsports Holding B.V. van de jaren 2015 en 2016, alsmede de geconsolideerde prognose voor 2017, waarvan de realisatie tot en met maart 2017 in bezit is van Collin Crowdfund. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Qua rentabiliteit laat Rhythmsports geconsolideerd een mooie ontwikkeling zien. In 2015 was er een omzet van ruim € 440.000,-, waarna een netto winst van € 48.000,- resteerde. De vrije kasstroom was in dat jaar € 60.000,-, bij een genormaliseerde kasstroom van € 112.000,- (score Goed). In 2016 groeide de omzet naar € 510.000, waarna een netto winst van € 97.000,- gerealiseerd is. Er resteerde een netto cashflow overschot van € 43.000,- bij een genormaliseerde kasstroom van € 137.000,- (score Goed). Het netto cashflow overschot is in 2016 beïnvloed door de aflossingsdruk van ruim € 70.000,-, het doen van vervangingsinvesteringen à € 29.000,-, het eenmalig laten oplopen van de rekening-courant verhouding met privé en het aantrekken van de financiering via Funding Circle. De mutatie in de rekening-courant is het gevolg van de toestemming die men heeft ontvangen om geen salaris uit te keren in de jaren 2015 en 2016. Vanaf april 2017 wordt er wederom salaris uitgekeerd aan de ondernemer. De rekening-courant verhouding met privé zal niet verder oplopen in de toekomst en zo snel als mogelijk worden ingelopen. Voor 2017 wordt er een netto winst van € 102.000,- geprognosticeerd, bij een omzet van € 686.000,- (score Goed). In deze prognose is een zeer voorzichtige inschatting gemaakt van de exploitatie van de nieuw op te starten onderneming Rhythmsports Ypenburg B.V., welke gebaseerd is op de haalbaarheidsstudie van Kentrium. Men heeft de in het verleden geschetste verwachtingen uit het haalbaarheidsonderzoek bij oprichting van Rhythmsports overtroffen. Wij kwalificeren de geconsolideerde rentabiliteit van Rhythmsports als Goed. 

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit van Rhythmsports is per ultimo 2016 gelijk aan ruim 19% (score Voldoende). Het eigen vermogen is namelijk € 61.000,- op een balanstotaal van € 319.000,-. Op het moment van financieren daalt de solvabiliteit licht naar 17% (score Voldoende), aangezien er zowel vreemd vermogen wordt aangetrokken als ook toename van het eigen vermogen door winsttoevoeging plaats vindt. Per ultimo 2017 wordt er een solvabiliteit van ruim 30% geprognosticeerd op een balanstotaal van € 534.000,- (score Ruim voldoende). Op dit moment achten wij het passend om de score Voldoende voor de geconsolideerde solvabiliteit van Rhythmsports te hanteren.

Liquiditeit
De geconsolideerde current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Rhythmsports is per ultimo 2016 gelijk aan 1,0 (score Voldoende). Na realisatie van de prognose voor het jaar 2017 blijft de current ratio ongeveer gelijk: 1,1 (score Voldoende). Het vlottend passief op de balans bestaat per ultimo 2017 voor het grootste gedeelte aan aflossingsdruk voor de lening van Collin. Wij kwalificeren de liquiditeit van Rhythmsports op dit moment als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31521 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
07-06-2017 om 11:30
investeerder-29093 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2017 om 11:21
investeerder-24105 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2017 om 11:17
investeerder-35399 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-06-2017 om 11:05
investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-06-2017 om 11:01

Reacties

Investeerder – 8457
15-05-2017 15:18
Hallo Collin, hoe hoog is de rekening-courant tussen de BV en privé? Is het eigen vermogen van € 61.000 gecorrigeerd met deze vordering?

R Doelam
15-05-2017 16:34
Dank voor uw vraag
Per 31-12-2016 is de vordering van Rhythmsports Holding B.V. op privé eenmalig opgelopen van € 13.147,- (2015) naar € 85.047,- (2016). De mutatie in de rekening-courant was het gevolg van de toestemming die ik had om geen salaris uit te keren in de jaren 2015 en 2016.
Vanaf april 2017 wordt er wederom DGA- salaris uitgekeerd aan mij. Middels de niet-onttrekkingsverklaring is overeengekomen dat, zolang de geconsolideerde solvabiliteit 35% of lager is, deze RC-verhouding niet verder zal oplopen. De vordering van de B.V. is door Collin Crowdfund als volwaardig beschouwd en is derhalve niet gecorrigeerd op het eigen vermogen.

Met vriendelijke groet,
Radjesh Doelam

Investeerder – 12860
15-05-2017 15:19
1. Hoe denkt u te voorkomen dat privé ontrekkingen dmv oplopen van rekening courant nu niet meer zullen voorkomen?
2. Zijn er vermogensbestanddelen in privé ( onroerend zaken) , en kunnen die worden zekergesteld door Collin door op z’n minst een positieve/negatieve hypotheekverklaring te vragen?

R Doelam
15-05-2017 16:29
Dank voor uw vraag.
1. Enerzijds wordt het oplopen van de rekening courant voorkomen middels de overeengekomen niet-onttrekkingsverklaring. Deze stelt onder andere dat de RC-verhouding niet verder zal oplopen zolang de geconsolideerde solvabiliteit 35% of lager is. Anderzijds is mijn salaris en dat van mijn partner voldoende om te voorzien in de verplichtingen in privé. De mutatie in de rekening-courant was het gevolg van de toestemming die ik had om geen salaris uit te keren in de jaren 2015 en 2016. Vanaf april 2017 wordt er wederom DGA- salaris uitgekeerd aan mij. De rekening-courant verhouding met privé zal niet verder oplopen in de toekomst en zo snel als mogelijk worden ingelopen.
2. Ik heb vermogensbestanddelen in privé in de vorm van onder andere een eigen woning en een woning ten behoeve van de verhuur. Mijn verwachting is dat de vrije verkoopwaarde minimaal gelijk is aan de schulden.

Met vriendelijke groet,
Radjesh Doelam

Toelichting Collin Crowdfund:
Omdat de WOZ-waarde van de genoemde objecten in privé tezamen lager zijn dan de gekoppelde schulden, hebben wij geen negatieve hypotheekverklaring gevraagd aan de ondernemer.

Ondernemer
Radjesh Doelam

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans


Arnaud Satter