37556

Ride It indoor cycling

€ 60.000  |  8,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 121
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 121 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ride It indoor cycling
Sector Sport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 08-08-2020
Website https://ride-it.nl/

Leendoel

Ondernemer Rick Heijmans heeft onlangs zijn eenmanszaak Ride It indoor cycling opgezet. Met deze onderneming gaat de ondernemer een sportschool exploiteren die gericht is op indoor cycling. Sporters hebben de mogelijkheid om te trainen en indoor races te rijden. De fietsen waar gebruik van wordt gemaakt zijn te koppelen aan sociale apps waardoor het gehele jaar door routes gereden kunnen worden, hetgeen deze sportschool uniek maakt.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwen huurpand € 31.200
Inventaris en inrichting € 61.050
Overig werkkapitaal € 39.750
Totaal € 132.000
Eigen middelen € 11.000
Financiering Technogym € 61.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Meneer H.J.M. Heijmans handelend onder de naam Ride It indoor cycling. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Mevrouw L.C.M. Heijmans – Hoeven (partner).
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ride It indoor cycling worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.C.H. Heijmans (vader) en mevrouw J.M.K. Heijmans – Lambrechts (moeder) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 60.000,-.
 • Ter securering van de borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis van de ouders van de ondernemer aan de Potterstraat 29 te Bergen op Zoom verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 91.250,-. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 199.000,- en de huidige openstaande schuld bedraagt € 88.485,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ride It indoor cycling is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose van Ride It indoor cycling. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer heeft rekening gehouden met de afstand tussen sporters. Zo staat alle apparatuur minimaal 1,5 m uit elkaar. Verder zijn er maatregelen getroffen zoals het reinigen van apparaten na gebruik, het eventueel kunnen sluiten van kleed- en doucheruimten en éénrichtingsverkeer zodat sporters elkaar niet kruisen. Tijdens een volledige bezetting zijn er maximaal 20 personen tegelijkertijd binnen. Hier is voldoende ruimte voor en ook niet in strijd met het maximum aantal bezoekers van 30 welke op dit moment geldt. De ondernemer ziet tevens een kans meer sporters te trekken, omdat tijdens de lockdown 25% van de sportschoolabonnementen is opgezegd. Deze sporters kunnen wellicht worden getrokken met dit nieuwe concept.

Toelichting jaarcijfers
De partner van de ondernemer heeft een vast dienstverband en zorgt daarmee voor extra inkomsten. Zoals bovenstaand beschreven is in de bezetting in de prognose rekening gehouden met de coronacrisis.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  2020
Vaste activa € 103.000
Vlottende activa € 23.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 132.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 11.000
Langlopende schulden € 121.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 132.000

Winst- en verliesrekening Jaar 1

Omzet € 92.000  
Bruto winst € 89.000  
Kosten € 65.000  
Resultaat € 24.000  

 

Winst- en verliesrekening Jaar 2

Omzet € 109.000  
Bruto winst € 106.000  
Kosten € 63.000  
Resultaat € 43.000  

 

Winst- en verliesrekening Jaar 3

Omzet

€ 120.000  
Bruto winst € 106.000  
Kosten € 62.000  
Resultaat € 54.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-205470 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-10-2020 om 11:06
investeerder-37899 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2020 om 11:06
investeerder-68385 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2020 om 11:05
investeerder-63151 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-10-2020 om 11:05
investeerder-125281 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2020 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders