40894

Rijschool Paul Bogers t.h.o.d. Look

€ 75.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 108
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 108 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rijschool Paul Bogers
Sector Onderwijs
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-10-2019

Leendoel

De eenmanszaak Rijschool Paul Bogers wordt geëxploiteerd door Paul Bogers. Hij heeft de kans gekregen om de rijschool van zijn franchisegever per 1 november 2021 over te nemen (Rijschool LOOK). Paul gaat het huurpand, 3 auto’s, 4 brommers en 1 motor overnemen. Deze vervoersmiddelen zijn in eigendom van de rijschool. Voor de toekomstige vervoermiddelen is de ondernemer voornemens deze operationeel te leasen.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 59.000
Vervoersmiddelen € 16.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer P.C. Bogers handelend onder de naam Rijschool Paul Bogers. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rijschool Paul Bogers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het woonhuis aan de Sterrebos 60, 4817 SH te Breda (kadastraal bekend als sectie A nummer 5084) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 195.625,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 279.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rijschool Paul Bogers is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Rijschool Paul Bogers en Rijschool LOOK. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Namens de ondernemer: “In de huidige situatie kunnen we onder voorwaarden de rijlessen uitvoeren. Daartegenover staat dat het CBR nog steeds te maken heeft met een grote achterstand, welke resulteert in lange wachttijden bij praktijk- en theorie-examens. Het is daarom aan ons als rijschool de zaak om zo goed mogelijk te plannen met leerlingen, dit doen wij via de Plango App. 
Indien de overheid besluit een harde lockdown in te voeren dan moeten we er rekening mee houden dat er geen praktijklessen meer gegeven mogen worden. Wij hopen dan een beroep te kunnen doen op de NOW maatregel. We kunnen in het geval van een harde lockdown wel doorgaan met het aanbieden van online theorie cursussen welke wij geven in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, en Turks.”

Toelichting jaarcijfers
Ondanks het coronajaar hebben beide rijscholen in 2020 een positief resultaat behaald. Rijschool Paul Bogers heeft in 2020 een netto omzet van € 60.000,- en een resultaat van € 27.000,- behaald. Rijschool LOOK heeft een netto omzet van € 319.000,- en een resultaat van € 58.000,- behaald. De prognose 2022 is gebaseerd op de jaarcijfers van Rijschool Paul Bogers en de jaarcijfers van de over te nemen rijschool LOOK.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2021 (na financiering)

Activa

  2021
Vaste activa € 75.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 22.000
Totaal € 97.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 2.000
Langlopende schulden € 75.000
Kortlopende schulden € 20.000
Totaal € 97.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 563.000  
Bruto winst € 497.000  
Kosten € 398.000  
Resultaat € 99.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2021 om 11:00
investeerder-272822 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-11-2021 om 11:00
investeerder-12071 heeft € 300 geïnvesteerd.
24-11-2021 om 11:00
investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-11-2021 om 11:00
investeerder-127483 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-11-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders