42008

RMT Autoschade B.V.

€ 600.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 541
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

87 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-05-2022 in 26 dagen volgeschreven door 541 investeerders

Samenvatting

RMT Autoschade B.V. is in 2020 overgenomen door Jan-Roelof Buurman. Het bedrijf richt zich op totaal schadeherstel van personenauto’s, lichte bedrijfswagens, caravans, campers en losse bromfiets- en motorfietsdelen. Daarnaast verzorgt RMT industrieel spuitwerk van losse metalen- en aluminiumdelen zoals onder andere garagedeuren. Het bedrijf heeft de mogelijkheid gekregen om het huidige huurpand over te nemen. De LTV (Loan to Value) is 95% bij start en de LTV is 75% bij de slottermijn.

Invloed coronavirus
RMT heeft vanwege de coronamaatregelen steun van de overheid ontvangen. Deze zal RMT de komende jaren terugbetalen. Mede door de coronacrisis heeft het bedrijf 2021 verlieslatend afgesloten. Momenteel wordt er weinig last meer ervaren van de coronacrisis, daar er weer meer mensen onderweg zijn met de auto. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 600.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 470.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn RMT Autoschade B.V. en P.J.R. Noaber Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Steiger 27, 1351 AB Almere, kadastraal bekend als sectie G, nummer 13 te Almere, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 630.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 28 januari 2022. 
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer P.J.R. Buurman en mevrouw W.M. Buurman – Verdegaal ter hoogte van € 150.000,-. De waarde van de borgstelling is op dit moment grotendeels materieel door de overwaarde op het woonhuis.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres Meerlaan 239, 2181 BP Hillegom, kadastraal bekend als sectie E nummer 1300 te Hillegom. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag het onroerend goed niet verkocht worden zonder toestemming van Collin Crowdfund. Het woonhuis is belast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- en een openstaande schuld van € 296.096,-. De WOZ-waarde per 01-01-2021 bedraagt € 389.000,-. De desbetreffende eerste hypotheekhouder geeft nooit toestemming voor het vestigen van een tweede hypotheek, vandaar dat er is gekozen voor een negatieve hypotheekverklaring.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van RMT Autoschade B.V. en P.J.R. Noaber Holding B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de extra aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het bedrijfspand inclusief kosten koper aan De Steiger 27 te Almere, dat RMT op dit moment huurt. Daarnaast zal er een andere lening worden afgelost.

Ondernemer

Jan-Roelof Buurman (1967) heeft in 2020 RMT Autoschade B.V. overgenomen van de toenmalige eigenaar. De ondernemer heeft zijn hele werkzame leven in verschillende functies in de automotive sector gewerkt, de laatste jaren veelal in de functie van bedrijfsleider/schademanager en schade expert. Jan-Roelof heeft veel expertise opgebouwd over schadeherstel, alsook ervaring in het managen van teams. Jan-Roelof opereert als meewerkend schademanager binnen zijn team, naast de klantencontacten die hij onderhoudt. Hij is begonnen als werknemer bij RMT, waarna hij per juli 2020 100% van de aandelen heeft overgenomen. Jan-Roelof is een betrokken ondernemer, die duidelijke doelen voor ogen heeft en personeel en klanten mee weet te krijgen bij het bereiken van deze doelen.

Onderneming

RMT Autoschade B.V. richt zich op totaal schadeherstel van personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Hieronder vallen ook activiteiten als spotrepair en restylen (uitdeuken zonder spuiten). Daarnaast verzorgt RMT industrieel spuitwerk zoals losse metalen- en aluminiumdelen zoals onder andere garagedeuren. Tevens verzorgt RMT het herstel- en spuitwerk van caravans, campers, losse bromfiets- en motorfietsdelen. Het werkgebied van RMT is 50 kilometer rond Almere. Van 2018 tot en met 2021 is RMT een Autoschade Herstel vestiging geweest, nu is RMT een FOCWA-Garantie bedrijf. De ambitie is om in 2023 door te groeien naar een FOCWA Plus erkend bedrijf.

RMT onderscheidt zich in de markt door meer aandacht en service met optimale kwaliteit te leveren. Jan-Roelof is gericht op het creëren van het ‘Wow-gevoel’ bij aflevering van het voertuig. Daarnaast is RMT onderscheidend door economisch Total Loss zijnde voertuigen met zoveel mogelijk gebruikte delen te herstellen die bij andere schadebedrijven niet hersteld worden. RMT is werkzaam voor het schadeplatform van Fixico. Op de site van Fixico, de vergelijkingssite voor autoschade, heeft RMT de kwalificatie ‘9,5 Perfect’ op basis van 171 beoordelingen.

RMT is in 2003 gestart door de vorige eigenaar. In 2020 is het bedrijf, inclusief het huidige personeel, overgenomen door Jan-Roelof. RMT heeft in totaal zes werknemers in loondienst in de werkplaats. De plaatwerkerij en de voorbewerking/spuiterij staan ieder onder leiding van een meewerkend chef. Jan-Roelof is tevens meewerkend schademanager. Hij vindt het belangrijk dat zijn personeel zich verbonden voelt met RMT.

In de afgelopen twee jaar, met Jan-Roelof als directeur, laat de omzet van RMT een duidelijke stijging zien. Deze omzetstijging heeft hij bewerkstelligd door bestaande klanten beter te managen, waardoor zij meer werk bij hem onderbrengen en door nieuwe klanten aan zich te binden. In 2022 en 2023 verwacht Jan-Roelof de omzet nog verder te kunnen laten stijgen. Ook is RMT efficiënter gaan opereren wat terug te zien is een lager percentage dat de kosten uitmaken van de omzet. Door de aankoop van het bedrijfspand zullen de jaarlijkse huurkosten van € 48.000,- wegvallen uit de exploitatiekosten en heeft Jan-Roelof de mogelijkheid om in het pand te gaan investeren.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop huidige bedrijfspand incl. kosten koper € 550.000,-
Overige kosten € 10.000,-
Herfinanciering lening € 22.000,-
Werkkapitaal € 18.000,-
Totaal € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing gevolgd door een slottermijn van € 470.000,-

Overige financiers:
Na kredietverstrekking bedraagt het overige lange vreemd vermogen van RMT € 108.492,-. Deze bestaat voor € 3.278,- uit een leaseverplichting met een jaarlijkse aflossingsverplichting van € 2.767,-. RMT heeft per 31 december 2021 een schuld van € 53.971,- met een lineaire aflossing en een resterende looptijd van 3 jaar aan de vorige eigenaar. Daarnaast heeft een leverancier RMT in 2020 een lening verstrekt in de vorm van een vooruitbetaalde bonus. De uitstaande schuld aan deze leverancier bedraagt € 30.000,- met een resterende looptijd van 3 jaar. Verder zijn onder de kortlopende schulden de in het kader van Covid uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen die vanaf oktober 2022 met € 1.700,- per maand dienen af te nemen. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor RMT Autoschade B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor P.J.R. Noaber Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op jaarcijfers 2021 en prognosecijfers 2022 van RMT Autoschade B.V. en P.J.R. Noaber Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Sinds de overname van de aandelen van RMT per 17 juli 2020 heeft Jan-Roelof de omzet laten stijgen van € 457.000,- in 2020 naar € 545.000,- in 2021. Het netto cash flowoverschot bedroeg in 2021 € 0,-. In 2022 bedraagt de verwachte omzet van RMT Autoschadebedrijf B.V. € 685.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 32.000,-. Voor 2023 wordt er een omzet geprognosticeerd van € 720.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 46.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen na financiering bedraagt -7% op een balanstotaal van € 936.000,-. Deze is deels gebaseerd op de getaxeerde marktwaarde van het aan te kopen bedrijfspand Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door verliezen in de jaren dat de vorige eigenaar het bedrijf exploiteerde. Vanaf de overname van de aandelen door de huidige eigenaar is een duidelijke stijging van het eigen vermogen te zien. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig. 

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn RMT Autoschade B.V. en P.J.R. Noaber Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Steiger 27, 1351 AB Almere, kadastraal bekend als sectie G, nummer 13 te Almere, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 630.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 28 januari 2022. 
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer P.J.R. Buurman en mevrouw W.M. Buurman – Verdegaal ter hoogte van € 150.000,-. De waarde van de borgstelling is op dit moment grotendeels materieel door de overwaarde op het woonhuis.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres Meerlaan 239, 2181 BP Hillegom, kadastraal bekend als sectie E nummer 1300 te Hillegom. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag het onroerend goed niet verkocht worden zonder toestemming van Collin Crowdfund. Het woonhuis is belast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- en een openstaande schuld van € 296.096,-. De WOZ-waarde per 01-01-2021 bedraagt € 389.000,-. De desbetreffende eerste hypotheekhouder geeft nooit toestemming voor het vestigen van een tweede hypotheek, vandaar dat er is gekozen voor een negatieve hypotheekverklaring.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van RMT Autoschade B.V. en P.J.R. Noaber Holding B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de extra aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen bedrijfspand als de gezamenlijke persoonlijke borgstellingstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53544 heeft € 8.000 geïnvesteerd.
11-05-2022 om 11:38
investeerder-56301 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2022 om 11:24
investeerder-32560 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2022 om 11:21
investeerder-228044 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2022 om 11:20
investeerder-142348 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2022 om 11:18

Reacties

Investeerder – 2595
19-04-2022 13:12
Kloppen de kosten koper? Bedragen kosten koper € 10.000? Overdrachtsbelasting is toch 8% plus kosten notaris en kosten voor financiering. Dan bedragen KK wellicht ca. € 40.000 meer?

Collin Crowdfund
19-04-2022 13:28
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
De aankoopprijs van het bedrijfspand incl kosten koper is Eur 550/m. We hebben dit inmiddels verduidelijkt in de pitch.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 2595
22-04-2022 9:10
Het pand wordt incl. kosten gekocht voor € 550k, dus indicatief voor € 500.000 kosten koper. Welke taxateur taxeert dat dan op € 630.000? Als een transactie plaatsvindt op € 500k is DAT de beste weerspiegeling van de marktwaarde. De LTV bedraagt derhalve 120%. Jullie geven aan dat de solvabiliteit -7% bedraagt, mede op basis van het aan te koen pand. Hoeveel meerwaarde is meegenomen? € 630 -/- € 500? Of € 630 -/- € 550?. In beide situaties geeft dat aan dat de feitelijke eigen vermogenspositie zwaar negatief is. Klopt dat? Kunnen jullie het bedrag van het negatieve vermogen vóór transactie expliciet noemen? Waarom wordt zo’n sterke negatieve solvabiliteit als matig aangeduid? Het is toch héél slecht?

Collin Crowdfund
22-04-2022 9:25
Beste investeerder,

De taxatie van het bedrijfspand van RMT is gedaan door een onafhankelijke NRVT-geregistreerde taxateur, wij hebben als Collin zijnde geen invloed op de taxatiewaarde. De waarde van het eigen vermogen per 31 december 2021 bedroeg -/- € 147.000,-. Deze is ontstaan vanuit het verlieslatende verleden van de vorige eigenaar. De huidige ondernemer heeft hierop besloten zichzelf geen managementvergoeding uit te keren tot aan juli 2023, om zo de solvabiliteit op een acceptabel niveau te krijgen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Jan-Roelof Buurman

Crowdfund Coach


Audrey Franssen