48688

Roar BBQ

€ 225.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 532
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

21 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-07-2024 in 7 dagen volgeschreven door 532 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Roar BBQ
Sector Retail
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 01-05-2024
Website www.barbecue-exclusiefstore.nl

Leendoel

Het leendoel betreft de overname van barbecue winkel Barbecue-ExclusiefSTORE te Delft als ook de overname van de webshop en de handelsnaam.

Bas heeft in het verleden een opleiding gedaan voor constructie bankwerken/lassen en heeft na deze opleiding de transport opleiding gevolgd. Afgelopen 12 jaar heeft Bas bij een tweetal bedrijven gewerkt die als activiteit rioolreiniging uitvoeren. 

6 jaar geleden kocht Bas zijn eerste bbq in de winkel die hij nu gaat overnemen. Het bbq-en is uitgegroeid tot een ware passie en ieder vrij moment die hij heeft maakt hij de lekkerste gerechten op zijn bbq.

Een jaar geleden heeft Bas samen met een compagnon een klein bedrijf genaamd Seaside BBQ – Barbecue, Catering & Workshops opgezet voor het verzorgen van cateringen voor kleine partijen tot max 50 personen. Bas wil dit combineren met de overname en ziet hier een meerwaarde in de combinatie.

Begin 2024 raakte Bas in gesprek met de huidige eigenaar van Barbecue-ExclusiefSTORE en zo is de overname tot stand gekomen.

De overall Collin Credit Score is Voldoende. De Dun & Bradstreet score is Gemiddeld risico.

Er wordt een lineaire lening van € 225.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden waarvan zes maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar en een slottermijn ter hoogte van € 112.500,-.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 15.000
Goodwill € 65.000
Voorraad € 130.000
Bedrijfswagen € 15.000
Totaal € 225.000
Collin Direct € 225.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Roar BBQ. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 225.000,- op het woonhuis aan de Rijnweg 212, 2681SW Monster, kadastraal bekend als sectie F nummer 1587 te Monster verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 244.483,- per d.d. 22-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-06-2024.
  • De heer B. Ravenschot en mevrouw M.C.A. Kattenberg geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Rijnweg 212, 2681SW Monster, kadastraal bekend als sectie F nummer 1587 te Monster. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Rijnweg 212, 2681SW Monster mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Roar BBQ is Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van historische jaarcijfers 2021-2023 van de verkopende partij en de prognosecijfers 2024-2025 van geldnemer. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Betreft een prima draaiende onderneming waarbij op basis van de historische jaarcijfers 2021-2023 alsmede de prognosecijfers 2024-2025 de rente en aflossingsverplichtingen die aangegaan worden bij Collin goed betaald kunnen worden. De geldnemer is wel een startende ondernemer echter neemt hij wel een bedrijf over die hij verder gaat voortzetten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022-2023

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 45.000 € 31.000
Vlottende activa € 169.000 € 140.000
Totaal € 205.000 € 171.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen € 109.000 € 102.000
Langlopende schulden € 38.000 € 28.000
Kortlopende schulden € 58.000 € 41.000
Totaal € 205.000 € 171.000

Winst- en verliesrekening 2022-2023

  2022 2023
Omzet € 525.000 € 494.000
Bruto winst € 160.000 € 155.000
Kosten € 96.000 € 113.000
Resultaat € 64.000 € 42.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2024-2025

  2024 2025
Omzet € 205.000 € 544.000
Bruto winst € 68.000 € 180.000
Kosten € 60.000 € 121.000
Resultaat € 8.000 € 59.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 18.200 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 23:18
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 22:53
investeerder-451615 heeft € 600 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 22:47
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 22:47
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 22:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders