43079

Rob Jacobs Oppotbedrijf

€ 325.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 327
Reeds
geïnvesteerd

96 %

14.000 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

44 %

16 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed

Samenvatting

Rob Jacobs is al jarenlang actief als agrarisch ondernemer. Hij heeft een kwekerij in Monster en krijgt nu de kans om de aangelegen dienstwoning aan te kopen en deze daarna samen te voegen met het bedrijf om zo extra waarde te creëren. 

Rob Jacobs Oppotbedrijf is een kwekerij van cactussen en vetplanten. De kwekerij bestaat uit circa 3.600 m2 glasoppervlakte en 4.180 m2 grond. In de kas worden ongeveer 200.000 planten per jaar gekweekt in opdracht van exporteurs en handelskwekerijen.

De gevraagde financiering bedraagt € 325.000,-. De kwekerij inclusief dienstwoning is getaxeerd op € 390.000,-. De Loan To Value (LTV) bij aanvang bedraagt 83%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 70%. 

Marco-omstandigheden
De gasprijzen zijn een zorg voor de onderneming. Daarom heeft de ondernemer, samen met zijn collega kwekerijen, collectief gas ingekocht en ligt de gasprijs tot en met 2026 vast. Hetgeen rust geeft voor de komende jaren.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 350.000,-. Hiervan wordt € 25.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 275.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer R. Jacobs handelend onder de naam Rob Jacobs Oppotbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de ondernemer beperkt zich grotendeels tot de overwaarde op het onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed en dienstwoning aan de Alkemadelaan 9 en 9 a, 2681 LX te Monster, kadastraal bekend als sectie H nummers 3704 en 3782 te Monster verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 390.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 augustus 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rob Jacobs Oppotbedrijf worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

De lening wordt aangewend om de aangelegen dienstwoning aan te kopen en daarna samen te voegen met het bedrijf om zo extra waarde te creëren. 

Ondernemer

Rob Jacobs (1961) heeft al jarenlange ervaring in de potplantenkwekerij. In 1986 is de ondernemer begonnen met het agrarisch aanneembedrijf gespecialiseerd in het oppotten van sierplanten. Een jaar later (1987) werd een kwekerij gekocht, welke in 2002 werd verkocht ten behoeve van woningbouw. Met deze opbrengst werd de huidige kwekerij/kas gekocht. 

Na het kweken van verschillende potplanten is de ondernemer betrokken geraakt bij het kweken van cactussen en vetplanten. Deze teelt levert een grotere mate van zekerheid op met betrekking tot de afname en prijsvorming. De afnames zijn structureel en constant.

Naast zijn activiteiten als agrarisch aannemer is Rob ook actief in de sportbranche. Hij heeft een eigen Budoschool en is sinds 1998 karateleraar. Rob heeft de HBO opleiding tot sportleraar afgerond.

Zijn zoon Daily Jacobs (1998) is bekend met de bedrijfsvoering van het bedrijf en de mogelijkheid bestaat dat hij het bedrijf later zal gaan overnemen.

Onderneming

Rob Jacobs Oppotbedrijf is een kwekerij van cactussen en vetplanten. De kwekerij bestaat uit circa 3.600 m2 glasoppervlakte en 4.180 m2 grond. In de kas worden ongeveer 200.000 planten per jaar gekweekt in opdracht van exporteurs en handelskwekerijen. De teelt wordt vrijwel geheel op bestelling gekweekt (>90%). Alle voorzieningen voor de teelt zijn aanwezig en in goede staat. De kwekerij heeft geen mogelijkheden voor uitbreiding, daarom is de afgelopen jaren fors ingezet op optimalisatie van de kweek.

De kwekerij is aangesloten bij FloraHolland, Naktuinbouw, UO-glastuinbouw, Hoogheemraadschap Delfland. Omdat vrijwel alle planten op voorhand verkocht zijn, komen de planten niet op de veiling FloraHolland terecht, maar worden meteen van de kwekerij afgehaald. Hierdoor blijft een hogere winstmarge bestaan voor de onderneming. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering kwekerij € 85.000,-
Aankoop aangelegen dienstwoning € 250.000,-
Kosten € 15.000,-
Totaal € 350.000,-
Inbreng eigen middelen € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 275.000,-

Overige financiers:
Na de herfinanciering van de kwekerij zijn er geen andere financiers betrokken.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Rob Jacobs Oppotbedrijf is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2019, 2020, 2021, de liquiditeitsprognose van 2022 en het taxatierapport van de kwekerij incl. dienstwoning. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
Op basis van de definitieve jaarcijfers van 2021 bedroeg de omzet € 101.000,- met een netto cashflow overschot, na aflos- en renteverplichting en prive onttrekking, van € 29.000,-. Voor 2022 wordt een omzet geprognosticeerd van € 120.000,- met een cashflowoverschot, na aflos- en renteverplichting en prive onttrekking, van € 10.000,-. Op basis van de historische jaren is de verwachting dat de omzet de komende jaren eveneens redelijk stabiel zal blijven. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam eind 2021 uit op 53% op een balanstotaal van € 214.000,-. Na kredietverstrekking zal de solvabilteit dalen naar 21% op een balanstotaal van € 414.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer R. Jacobs handelend onder de naam Rob Jacobs Oppotbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de ondernemer beperkt zich grotendeels tot de overwaarde op het onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed en dienstwoning aan de Alkemadelaan 9 en 9 a, 2681 LX te Monster, kadastraal bekend als sectie H nummers 3704 en 3782 te Monster verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 390.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 augustus 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rob Jacobs Oppotbedrijf worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11760 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 18:52
investeerder-122813 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 12:00
investeerder-285515 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:52
investeerder-79873 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:48
investeerder-51178 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 11:21

Reacties

Investeerder – 45417
21-09-2022 9:13
Goede morgen! Wat een prachtige plantjes! Ik vroeg me af waarom de heer Jacobs geen financiering via de bank aangaat. De omstandigheden lijken me afdoende voor een banklening met lagere rente. Ik hoor graag, Sjoerd

Collin Crowdfund
21-09-2022 9:29
Beste heer de Groot,

Bedankt voor uw vraag.

Vooralsnog was het voor de ondernemer niet mogelijk om een financiering te verkrijgen via een bancaire instelling vanwege de terughoudendheid van de banken. Doel van de ondernemer is om dit na verloop van de looptijd alsnog te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 45417
23-09-2022 11:55
Wat is voor de bank het kritieke punt?

Collin Crowdfund
23-09-2022 12:10
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Namens de ondernemer kunnen wij u het volgende antwoorden: De bank wilde op basis van sectorbeleid niet financieren aangezien de ontwikkelingen in de markt, vanwege de oorlog in Oekraine, onzeker zijn. Daarnaast wilde de bank alleen een kortlopende lening van maximale 5 jaar verstrekken zonder slottermijn, vanwege de leeftijd van de ondernemer. Het is niet realistisch om het volledige bedrag in een dergelijke korte periode af te lossen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

R. Jacobs

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij