40459

ROBBEN Horeca B.V.

€ 250.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 409
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-08-2021 in 1 dag volgeschreven door 409 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ROBBEN Horeca B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname
Datum van oprichting 27-06-2016
Website www.willierobben.nl

Leendoel

FOOX | Willie Robben B.V., na overname ROBBEN Horeca B.V., is een horecagroothandel. Ze zijn leverancier van food & non food producten voor café’s, cafetaria’s, bedrijfskantines, sportverenigingen, etc. De ondernemer, de heer Robben, is in het verleden betrokken geweest bij het faillissement van Horeca Groothandel Willie B.V. als aandeelhouder. Er heeft toen een doorstart plaatsgevonden met de huidige aandeelhouders. De heer Robben is altijd in dienst gebleven bij de onderneming en heeft nu de mogelijkheid gekregen om weer als aandeelhouder toe te treden. Het faillissementsverslag is tijdens de beoordeling bestudeerd en meegenomen in onze positieve besluitvorming. Voor de overname wordt verlangd dat de schuld aan de huidige aandeelhouders en het krediet bij de bank wordt ingelost. Hiervoor is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Aflossing lening huidige aandeelhouders € 270.000
Aflossing krediet Rabobank € 80.000
Totaal € 400.000
Lening ondernemer (de heer Robben) € 150.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • ROBBEN Horeca B.V.
  • Rocwil B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ROBBEN Horeca B.V. en Rocwil B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Loverensestraat 24 te Cromvoirt (kadastraal bekend als sectie H, nummer 2104 te Vught) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 365.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 20 april 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 980.000,-.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer W.J.C. Robben afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ROBBEN Horeca B.V. (FOOX | Willie Robben B.V.) is Verhoogd risico. De score voor Rocwil B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van ROBBEN Horeca Focus B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het boekjaar 2020 is sterk beïnvloed door de pandemie. De omzet daalde van ca. 6 miljoen euro in 2019 tot ca. 3.7 miljoen euro in 2020. Door de uitkering NOW en TVL (ook nog begin 2021) is het verlies beperkt gebleven. Inmiddels blijkt uit de tussentijdse cijfers 2021 dat er weer winst wordt gemaakt. De resultaten worden tevens positief beïnvloed door diverse kostenbesparingen.

Toelichting jaarcijfers
Komende jaren hoeft er geen vennootschapsbelasting betaald te worden vanwege de aanwezige compensabele verliezen in het verleden. In 2022 is de verwachting dat men qua omzet weer op hetzelfde niveau zit als in 2019 voor de coronapandemie.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 164.000
Vlottende activa € 512.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 678.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € 400.000
Kortlopende schulden € 253.000
Totaal € 678.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 4.224.000  
Bruto winst € 674.000  
Kosten

€ 549.000

 
Belasting € –
Resultaat € 125.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 5.568.000  
Bruto winst € 876.000  
Kosten

€ 733.000

 
Belasting € –
Resultaat € 143.000  

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-206917 heeft € 800 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 11:46
investeerder-158025 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 11:23
investeerder-16619 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 11:09
investeerder-122766 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 11:04
investeerder-186920 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2021 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders