Robbert Loos directeur Nederland Crowdfunding

Robbert Loos is directeur van branchevereniging Nederland Crowdfunding geworden. Met zijn benoeming onderstreept de vereniging haar wens de sector verder te professionaliseren en te laten groeien. Voorzitter van de branchevereniging Jeroen ter Huurne geeft aan: “Crowdfundplatforms staan klaar om ondernemen in Nederland mogelijk te maken. MKB ondernemers én investeerders vinden steeds beter de weg naar deze vorm van financiering. De vereniging gaat zich nog nadrukkelijker inzetten om ruimte te maken voor deze
financieringsvorm.”

 

Nederland vindt steeds beter haar weg naar vormen van complementaire financiering. De crowdfundsector speelt daarin een belangrijke rol. “Robbert was al even betrokken bij onze vereniging”, aldus voorzitter Ter Huurne, “met zijn benoeming tot directeur zal de focus van Nederland Crowdfunding nog meer worden gelegd op verdere groei van de markt.”

Meer MKB ondernemen mogelijk maken

Robbert Loos (1979) heeft ruime ervaring op het gebied van belangenbehartiging, stakeholdermanagement en positionering van
organisaties en beschikt door zijn werkzaamheden voor bedrijven en verenigingen in diverse branches over een stevig netwerk in Den Haag. “Met de leden ga ik aan de slag om de positie van crowdfinance in de markt voor financiering van het MKB verder uit te bouwen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stakeholders in de markt”, aldus Robbert.

 

Ledengroei

De branchevereniging is in gesprek met mogelijke nieuwe leden. “Groei in ledenaantal is geen doel op zich”, zegt Robbert. “We staan open voor kwalitatief goede platforms die met ons verder willen bouwen aan de professionalisering van de markt”. De vereniging
werkt al enige jaren met een gedragscode waar alle leden aan dienen te voldoen en geeft hiermee richting aan de ontwikkeling van kwaliteit in de crowdfundmarkt.

Nieuwe website

Een nieuwe website vormt het uithangbord voor de vereniging. “Op onze website https://nederlandcrowdfunding.nl/ dragen wij uit waar de branchevereniging voor staat”, aldus Robbert. “Hier is onze gedragscode te vinden en nieuws over de sector”.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille