43120

Roel Boer (box 3)

€ 200.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 283
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 283 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Roel Boer (box 3)
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Roel Boer is een vastgoedbelegger die het pand aan de Korenstraat 6 te Groningen gaat aankopen. Het pand zal hij verbouwen en vervolgens verhuren als co-working ruimte. De aankoopsom bedraagt € 220.000,-. De financiering benodigd via Collin Crowdfund is € 200.000,- en wordt aangewend als overbruggingsfinanciering tot de start van de verhuur. De ondernemer is voornemens om de aanvraag te laten herfinancieren.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden met een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 200.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 220.000
Kosten koper € 17.000
Verbouwing € 60.000
Totaal € 297.000
Eigen inbreng € 97.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R. Boer. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde in de privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het aan te kopen pand aan de Korenstraat 6, 9712 LX te Groningen, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 3365, appartementsindex 1 te Groningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het aan te kopen onroerend goed kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 juli 2022. De marktwaarde na verbouwing zal € 285.000,- bedragen, op basis van ditzelfde taxatierapport.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen pand aan de Korenstraat 6, 9712 LX te Groningen, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 3365, appartementsindex 1 te Groningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 3 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de verwachte huuropbrengsten van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Vanuit het loondienstverband van Roel Boer kan hij in zijn levensbehoeften voorzien.

Jaarcijfers

Verwachte huuropbrengsten na verbouwing Korenstraat 6 te Groningen

Verwachte huuropbrengsten € 24.000
Exploitatiekosten € 4.000
Rentelasten Collin € 16.000
Netto cashflow € 4.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-210092 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 14:11
investeerder-200812 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 14:08
investeerder-57027 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 14:07
investeerder-126474 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 14:07
investeerder-44575 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 14:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders