44147

Rogier Dam Vastgoedfinanciering (box 3) 3

€ 200.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 180 investeerders

Samenvatting

In december 2020  (aankoop pand Dorpsweg 25) en augustus 2022 (herfinanciering lening aankoop Dorpsweg 25  en aanvang afbouw pand Dorpsweg 31) zijn via de investeerders van Collin Crowdfund  leningen verstrekt ten behoeve van de vastgoedprojecten van Rogier Dam. Rogier voert deze projecten uit samen met zijn vader Rob Dam en zijn zakelijk compagnon (en zwager) Angelo van Gemen. 
De drie heren zijn gezamenlijk eigenaar van het pand aan de Dorpsweg 25 en Rob Dam is eigenaar van het pand aan de Dorpsweg 31.

Rogier en Angelo hebben ervaring in de bouw/aannemerij en vader Rob heeft met zijn bedrijf Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. jarenlange ervaring in de handel van (o.a.) bedrukte (sport)helmen. Eind 2021 hebben Rogier en Angelo hun bouw activiteiten ondergebracht in hun gezamenlijke onderneming Gedam Bouw B.V.

Na de aankoop van het pand aan de Dorpsweg 25 in Rockanje (voormalige vestiging van een bakker in het centrum van Rockanje), had men aanvankelijk het voornemen om het pand te verbouwen en er arbeidsmigranten in te huisvesten. Later werden deze plannen in samenspraak met de Gemeente aangepast naar totale sloop van het bestaande pand en bouw van 6 startersappartementen. De ontwikkeling van het bouwtraject heeft de volgende fase bereikt en de vergunningaanvraag bij de gemeente is naar verwachting binnenkort definitief. Daarna zal eerst het bestaande pand gesloopt worden om vervolgens met de bouw van de appartementen te kunnen starten. 

Het pand aan de Dorpsweg 31 in Rockanje wordt omgebouwd tot 3 zelfstandige appartementen. De bouw van de eerste 2 appartementen is al ver gevorderd en binnenkort wordt gestart met de afbouw van het derde appartement. De appartementen komen binnenkort in de verkoop.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 200.000, -. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt 
€ 200.000, -. De looptijd is 18 maanden, volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de laatste termijn. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is niet van toepassing, aangezien het een Box 3 financiering betreft. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn:
  • Gedam Bouw B.V.;
  • Expo Verkoop- en financieringsmaatschappij B.V.;
  • A.J. van Gemen Beheer B.V.;
  • R.R.H. Dam Beheer B.V.;
  • De heer A.J. van Gemen, welke momenteel moreel van aard is;
  • De heer R.R.H. Dam, welke momenteel moreel van aard is;
  • De heer R.H.N. Dam, welke momenteel grotendeels materieel van aard is;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 235.000,- op het pand aan de Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192 te Rockanje. De investeerders in deze investeringskans zullen in tweede rang komen ten opzichte van de investeerders uit de eerdere investeringskans.  Het pand is in 2020 aangekocht voor een bedrag ter hoogte van € 268.000,-.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het pand aan de Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje. De investeerders in deze investeringskans zullen in tweede rang komen ten opzichte van de investeerders uit de eerdere investeringskans . Het pand is in 2022 aangekocht met eigen middelen voor € 305.000,- door de heer R.H.N. Dam.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is het financieren van de afbouw van de drie appartementen aan de Dorpsweg 31. Het resterende bedrag wordt aangewend om de locatie aan de Dorpsweg 25 te Rockanje vergunning- en bouw gereed te maken, alsmede een start te kunnen maken met het aanbrengen van de fundering.

Ondernemer

Rogier Dam en Angelo van Gemen hebben samen bouwbedrijf Gedam Bouw B.V. en zijn met dit bedrijf actief in installatietechniek en bouw. Dit maakt het mogelijk dat zij de panden veelal zelf kunnen (ver)bouwen. 

Rob Dam is al vele jaren zelfstandig ondernemer en heeft thans een bedrijf dat helmen verkoopt voor op de fiets, tijdens het skaten of tijdens het paardrijden. Particulieren en bedrijven kunnen een eigen design samenstellen en zo een unieke helm creëren. Rob heeft altijd belangstelling gehad voor vastgoed en ontwikkelt nu samen met zijn zoon Rogier en diens zwager en compagnon Angelo bestaand vastgoed naar nieuwbouw appartementen. 
Er is in Rockanje en omliggende plaatsen grote behoefte aan nieuwe woningen, waarbij ook de 6 starters appartementen die op de locatie Dorpsweg 25 gebouwd gaan worden, goed in de markt zullen liggen.

Onderneming

A.J. Van Gemen Beheer B.V. en R.H.H. Dam Beheer B.V. zijn eigenaar van Gedam Bouw B.V. 
Angelo van Gemen is voor 100% eigenaar van A.J. van Gemen beheer B.V. 
Rogier Dam is voor 100% eigenaar van R.H.H. Dam Beheer B.V. 
Robert Dam is voor 100% eigenaar van Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. 

De panden zijn in privé bezit waardoor de ondernemers ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze financiering. Rogier en Angelo hebben ieder ¼ deel van Dorpsweg 25 in bezit, Rob heeft de andere helft bezit. Tevens is Rob 100% eigenaar van het pand aan de Dorpsweg 31. 
De 3 appartementen aan de Dorpsweg 31 zullen in de verkoop gaan voor een totaalbedrag van
€ 844.000,-. Gezien de locatie (centrum Rockanje) en behoefte aan nieuwe woningen/appartementen in deze regio, zullen de woningen goed in de markt liggen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Afbouw Dorpsweg 31 €  150.000, –
Kosten 1e fase bouw Dorpsweg 25 €    50.000, –
Totale investering €  200.000,-
Lening via Collin Crowdfund €  200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 18 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de laatste termijn.

Bestaande financiering
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,- met een looptijd van 9 maanden, een rente van 7,5% en een slottermijn van € 350.000,-. De lening zal geheel worden afgelost bij verkoop van de appartementen aan de Dorpsweg 31. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Gedam Bouw B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor A.J. van Gemen B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor R.H.H Dam Beheer B.V. is Laag risico. Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze lening niet van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is voornamelijk gebaseerd op de waarde van het onroerend goed en het kunnen voldoen aan de renteverplichtingen. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De betrokken ondernemers genereren met name cashflow uit de te realiseren verkoop van de beide nog af te ronden projecten. Tijdens de bouwfase komt de vereiste afloscapaciteit uit privé en de verdiensten van de bestaande onderneming van Robert Dam, alsmede uit Gedam Bouw B.V. 
Omdat er behalve de cashflow uit privé en de bestaande ondernemingen, ook gerekend wordt met toekomstige nog te realiseren cashflow uit de projecten, kwalificeren wij de score voor Afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van hetgeen door de ondernemers is ingebracht uit eigen-middelen bij de aankoop van beide panden en rekening houdend met de waarde van de beide lopende projecten (Dorpsweg 25 gewaardeerd op aankoopsom + kosten € 300.000,- en Dorpsweg 31 op de totale verkoopprijs ad € 844.000,-), versus de op de panden rustende totale financiering van € 550.000,-, kwalificeren wij de Solvabiliteit op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Gedam Bouw B.V.;
  • Expo Verkoop- en financieringsmaatschappij B.V.;
  • A.J. van Gemen Beheer B.V.;
  • R.R.H. Dam Beheer B.V.;
  • De heer A.J. van Gemen, welke momenteel moreel van aard is;
  • De heer R.R.H. Dam, welke momenteel moreel van aard is;
  • De heer R.H.N. Dam, welke momenteel grotendeels materieel van aard is;
 • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 235.000,- op het pand aan de Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192 te Rockanje. De investeerders in deze investeringskans zullen in tweede rang komen ten opzichte van de investeerders uit de eerdere investeringskans.  Het pand is in 2020 aangekocht voor een bedrag ter hoogte van € 268.000,-.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het pand aan de Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje. De investeerders in deze investeringskans zullen in tweede rang komen ten opzichte van de investeerders uit de eerdere investeringskans . Het pand is in 2022 aangekocht met eigen middelen voor € 305.000,- door de heer R.H.N. Dam.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de gedeelde eerste hypothecaire inschrijvingen op Dorpsweg 25 en Dorpsweg 31 en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 3 betrokken ondernemers, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24843 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 14:49
investeerder-26358 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 14:43
investeerder-361133 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 14:42
investeerder-61168 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 14:32
investeerder-186312 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 14:29

Ondernemer

Rogier Dam, Robert Dam en Angelo van Gemen

Crowdfund Coach


Peter Stout