39881

Rollings Provast B.V.

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 253
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 253 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rollings Provast B.V.
Sector Sport
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 31-07-2013
Website www.sportscentertimeout.nl

Leendoel

Rollings Provast B.V. exploiteert onder de handelsnaam Time Out Sportscenter een fitnesscentrum gevestigd in Capelle aan den IJssel. De heer H.S. Anand (bekend van een eerdere financiering bij Collin Crowdfund) en zijn twee zussen S.K. Anand en S. Anand hebben de mogelijkheid gekregen om een sportschool in Hoogvliet over te nemen. Voor de overname en bijkomende kosten zijn zij op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 50.000
Verbouwingskosten/inventaris € 125.000
Aanschaf fitnessapparatuur € 250.000
Totaal € 425.000
Eigen inbreng € 50.000
Operational lease leverancier € 250.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Rollings Provast B.V.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rollings Provast B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer H.S. Anand geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De borgstelling kan op dit moment als materieel worden beschouwd.
  • Mevrouw S.K. Anand geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis ( +/- € 80.000,- overwaarde op basis van WOZ-waarde). De woning staat enkel op naam van de onderneemster.
  • Mevrouw S. Anand geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis ( +/- € 85.000,- overwaarde op basis van WOZ-waarde). De woning staat enkel op naam van de onderneemster. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rollings Provast B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Rollings Provast B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De coronasituatie heeft een beperkt invloed op de resultaten van de onderneming. Tijdens de lockdown is er door de overheid toegestane uitgebreide buitensport aangeboden aan de leden. De omzet is weliswaar lager, maar dat geldt ook voor het kostenniveau. Zo heeft de verhuurder de huur aanmerkelijk verlaagd gedurende de lockdown.

Toelichting jaarcijfers
De kortlopende schulden in 2020 zijn hoog door de aanschaf van auto’s eind 2019. De auto’s zijn middels een leaseconstructie onder de post crediteuren geplaatst (€ 185.000,-). In 2021 zal dit gecorrigeerd worden naar (gedeeltelijk) langlopende schulden. Er wordt jaarlijks € 32.000,- afgelost op de auto’s. In 2020 waren de afschrijvingen € 93.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 112.000,-. In de prognose van 2021 is er opnieuw rekening gehouden met € 93.000,- aan afschrijvingen. Het verwachte netto cashflowoverschot (na aflossingen) zal naar verwachting € 54.000,- bedragen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 252.000
Vlottende activa € 33.000
Overige vlottende activa € 36.000
Totaal € 321.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 17.000
Langlopende schulden € 35.000
Kortlopende schulden € 269.000
Totaal € 321.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 412.000  
Bruto winst € 343.000  
Kosten € 317.000  
Belasting € 0
Netto winst € 26.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 457.000  
Bruto winst € 343.000  
Kosten € 317.000  
Belasting € 5.000
Netto winst € 31.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31132 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-05-2021 om 11:50
investeerder-109869 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-05-2021 om 11:48
investeerder-241246 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-05-2021 om 11:48
investeerder-19776 heeft € 800 geïnvesteerd.
03-05-2021 om 11:47
investeerder-230762 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-05-2021 om 11:47

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders