fbpx
37560

Rommers Elektrotechniek en Service

€ 150.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 262
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 262 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rommers Elektrotechniek en Service
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop pand
Datum van oprichting 01-06-2017
Website www.rommers-elektrotechniek.nl

Leendoel

Maikel Rommers is sinds enkele jaren actief als elektrotechnicus binnen zijn eenmanszaak Rommers Elektrotechniek en Service. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen een beleggingspand aan te kopen om deze vervolgens aan te bieden voor de verhuur. Voor de aanschaf van dit pand is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 100.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 135.000
Verbouwingskosten € 50.000
Totaal € 185.000
Eigen inbreng € 35.000,-
Collin Direct € 150.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer M.P.G. Rommers handelend onder de naam Rommers Elektrotechniek en Service. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen pand aan de Sint Janstraat 80 te Sprundel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 21 oktober 2020 zal het pand na verbouwing een marktwaarde in verhuurde staat van € 210.000,- hebben.
  • De heer M.P.G. Rommers en mevrouw S.A.L.M. van der Westen geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Hoge Bremberg 12 te Etten-Leur wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De restschuld op de woning bedroeg per 31 december 2019 € 382.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 435.000,-.
  • De heer M.P.G. Rommers heeft de mogelijkheid om in afwijking van de Algemene Voorwaarden in de laatste twee jaar van de looptijd van de lening vervroegd af te lossen tegen 3 maanden rentevergoeding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rommers Elektrotechniek en Service is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Rommers Elektrotechniek en Service. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver geen negatieve invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten. De orderportefeuille is tot en met volgend jaar goed gevuld. 

Toelichting jaarcijfers
Uit de verhuur van het aan te kopen pand verwacht de ondernemer € 17.000,- op jaarbasis te ontvangen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 22.000
Vlottende activa € 47.000
Overige vlottende activa € 24.000
Totaal € 93.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 71.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 22.000
Totaal € 93.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 330.000  
Bruto winst € 91.000  
Kosten € 23.000  
Resultaat € 68.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-129261 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-11-2020 om 11:07
investeerder-21032 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2020 om 11:07
investeerder-104094 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-11-2020 om 11:07
investeerder-10048 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2020 om 11:07
investeerder-109333 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-11-2020 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders