Lang wachten op diagnostiek
Patiënten moeten volgens Schoones nu onnodig lang wachten voordat ze in het ziekenhuis terechtkunnen voor onderzoek. Bovendien moeten ze ook weer dagen, en soms zelfs weken, wachten op de uitslag. Dat hoeft bij De Röntgendokters niet. Mensen kunnen binnenlopen met een verwijzing van de huisarts. De nieuwe zorgonderneming hanteert ruime openingstijden. Ook in de avonduren en op zaterdag kunnen patiënten er terecht. De locaties worden gevestigd in het centrum van steden, zodat ze goed bereikbaar zijn. De kwaliteit van de onderzoeken doet volgens De Röntgendokters niet onder voor die van ziekenhuizen. De Röntgendokters werken met moderne en veilige apparatuur. Op de locatie in Breda werken drie radiologen en enkele gecertificeerde laboranten. ‘We willen ons onderscheiden met servicegerichtheid en kwaliteit. We willen patiënten en huisartsen sneller helpen.’

Onderzoek is kwart goedkoper
De kosten van de onderzoeken zijn tot een kwart lager dan wat ziekenhuizen in rekening brengen. Schoones wijt het verschil aan kosten aan de overhead die in ziekenhuizen aanzienlijk hoger is. Wordt de nieuwe onderneming niet een concurrent voor ziekenhuizen? ‘We zijn er niet op uit om het ziekenhuizen lastig te maken. Moeten we alles bij het oude laten? Nee, dit is gewoon marktwerking. Wij denken dat we onderzoeken efficiënter kunnen doen.’ Schoones is wel in gesprek met het Amphia Ziekenhuis in Breda over samenwerking. ‘Als patiënten vervolgonderzoek nodig hebben, bieden wij onze onderzoeken, zodat die niet opnieuw hoeven te worden gedaan. We willen graag onderdeel worden van de lokale zorgketen.’

Huisartsen verwijzen door
De rol van huisartsen is erg belangrijk. Zij zijn het die patiënten doorverwijzen. De Röntgendokters hebben alle huisartsen van tevoren in Breda benaderd. De radiologen zijn daarna bij alle huisartsen langs geweest om hen nader te informeren. Circa veertig huisartsen in Breda hebben aangegeven enthousiast te zijn over het initiatief en zullen patiënten gaan doorsturen.

Crowdfunding levert 3,5 ton op
Voor de financiering van de nieuwe onderneming hebben de initiatiefnemers beroep gedaan op crowdfunding. Banken vonden het risico te hoog. Via het crowdfund-platform Collin Crowdfund haalden de zorgondernemers 3,5 ton startkapitaal op. De Röntgendokters betalen het bedrag binnen 66 maanden terug aan de 292 investeerders, met een vaste jaarlijkse rente van 8 procent.

Franchise van maatschappen radiologie
De ambitie is om over drie jaar een landelijke keten te hebben. In Amsterdam zal in de loop van 2017 de tweede locatie de deuren open. ‘Maar De Röntgendokters hoeven niet per se zelf nieuwe locaties te openen’, zegt Schoones. ‘We zijn op diverse plekken in het land in gesprek met maatschappen radiologie om mee te doen als franchise. We merken dat er interesse is om een deel van de maatschappen te verzelfstandigen. De radiologen uit het ziekenhuis kunnen dan bijvoorbeeld in een poolsysteem meedraaien bij De Röntgendokters.’