44410

Rood-Groen B.V. t.h.o.d.n. Eye Wish Opticiens

€ 650.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 549
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-03-2023 in 12 uur volgeschreven door 549 investeerders

Samenvatting

In de regio Vlaardingen en omstreken hebben de broers Michiel en Roeland in acht jaar tijd vijf Eye Wish vestigingen overgenomen of gestart. Het aantal vestigingen zal op korte termijn worden uitgebreid met de overname van de vestiging in Zwijndrecht en de opening van een nieuwe vestiging in Spijkenisse. Voor de overname/opening van deze vestigingen wordt deze financiering aangewend. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 650.000,- welke volledig via Collin Crowdfund gefinancierd zal worden. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Rood-Groen B.V., Mississippi 81 B.V. en Bleyes B.V.
 • De heer R.P. Hoogendijk en mevrouw J.P. Hoogendijk-Vingerling geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Waterhoen 4, 2643 MH, Pijnacker, kadastraal bekend als sectie C nummer 11479, te Pijnacker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en een openstaande schuld van € 717.000,- per d.d. 09-02-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23-02-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 325.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer R.P. Hoogendijk en mevrouw J.P. Hoogendijk-Vingerling geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Waterhoen 4, 2643 MH, Pijnacker, kadastraal bekend als sectie C nummer 11479, te Pijnacker. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • De heer M.A. Hoogendijk en mevrouw N. Blagus geven een persoonlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Prutweg 1, 3245 LW, Sommelsdijk, kadastraal bekend als sectie E nummer 725 , te Sommelsdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- en een openstaande schuld van € 815.000,- per d.d. 09-02-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.150.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 08-03-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 325.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer M.A. Hoogendijk en mevrouw N. Blagus geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Prutweg 1, 3245 LW, Sommelsdijk, kadastraal bekend als sectie E nummer 725 , te Sommelsdijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de overname van een Eye Wish vestiging in Zwijndrecht en de opening van een nieuwe vestiging van Eye Wish in Spijkenisse.

Ondernemer

Voordat de broers Michiel (1981) en Roeland (1990) 8 jaar geleden startten met de exploitatie van eigen Eye Wish vestigingen waren zij respectievelijk regio- en winkelmanager bij Eye Wish. De broers zijn na hun studie Commerciële Economie als junior medewerkers begonnen en hebben het vak van A tot Z geleerd met het daarbij behorende opticiensdiploma.
Vanuit zijn rol als regiomanager kent Michiel als geen ander het samenspel tussen advies en verkoop. In deze functie stuurde hij 65 vestigingen aan. Michiel stuurt nu ook de vestigingen aan en onderhoud nauw contact met de filiaalmanagers. Roeland staat bekend om zijn kritische blik en heeft hij een scherp oog voor kosten én baten. Roeland is verantwoordelijk voor de financiën en inkoop. 

Onderneming

In Rood-Groen BV worden momenteel vijf Eye Wish Vestigingen geëxploiteerd door middel van een franchiseconstructie, namelijk:
–    Vestiging Vlaardingen (De Loper)
–    Vestiging Hellevoetsluis
–    Vestiging Schiedam (Spaland)
–    Vestiging Vlaardingen (Hogendorplaan)
–    Vestiging Schiedam (Hoogstraat)

Van bovenstaande vestigingen zijn er twee overgenomen en drie nieuw gestart. 

Door middel van deze financiering zal het aantal vestigingen worden uitgebreid naar zeven vestigingen met de over te nemen vestiging in Zwijndrecht en de nieuw op te richten vestiging in Spijkenisse. 

De inkoop dient voor 80% bij de franchisegever afgenomen te worden. In 2020 hebben zij de kans gekregen om ook een groothandel over te nemen. Hier wordt grotendeels de overige 20% ingekocht. Beide partners (J.P. Hoogendijk-Vingerling en Nathalie Blagus) zijn eigenaar van de groothandel ID4Eyewear B.V.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname vestiging Zwijndrecht € 300.000,-
Investering voorraad Zwijndrecht € 50.000,-
Verbouwing / interieur vestiging Spijkenisse € 160.000,-
Investering voorraad Spijkenisse € 65.000,-
Investering apparatuur Spijkenisse € 75.000,-
Totale investering € 650.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en vanaf de 7e maand een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers:
De opening/overname van de vorige vestigingen is gefinancierd bij de Rabobank. De totale langlopende schuld bij de Rabobank bedroeg per 31 december 2022 € 153.000,-. Deze schuld zal begin 2025 volledig zijn afgelost. Tevens is er een rekening-courant krediet bij de Rabobank, met een limiet van € 100.000,-. Rabobank heeft een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen, voorraden en inventaris.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de holdings Bleyes B.V. en Mississippi 81 B.V. is Laag risico. De kwalificatie van Rood-Groen B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van aangeleverde (concept) jaarrekeningen, aangiftes inkomstenbelasting, taxatierapporten van het onroerend goed en aangeleverde prognoses. De Overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2021 is door Rood-Groen B.V. een omzet behaald van € 2.842.000,- en een nettowinst van € 80.000,-. In 2022 bedroeg de omzet € 2.729.000,- en de nettowinst € 171.000,-. Met de uitbreiding van de vestigingen van 5 naar 7 vestigingen wordt voor 2023 een omzet begroot van € 3.900.000,- en een nettowinst van € 200.000,-. Het netto-cashflow overschot voor 2023 (na aflossingen) wordt begroot op € 155.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Per 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen € 486.000,- op een balanstotaal van € 1.022.000,-. De solvabiliteit bedraagt dan 47%. Na de financiering bedraagt het eigen vermogen € 486.000,- op een balanstotaal van € 1.672.000,-, hiermee zal de solvabiliteit 29% bedragen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Rood-Groen B.V., Mississippi 81 B.V. en Bleyes B.V.
 • De heer R.P. Hoogendijk en mevrouw J.P. Hoogendijk-Vingerling geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Waterhoen 4, 2643 MH, Pijnacker, kadastraal bekend als sectie C nummer 11479, te Pijnacker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en een openstaande schuld van € 717.000,- per d.d. 09-02-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23-02-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 325.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer R.P. Hoogendijk en mevrouw J.P. Hoogendijk-Vingerling geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Waterhoen 4, 2643 MH, Pijnacker, kadastraal bekend als sectie C nummer 11479, te Pijnacker. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • De heer M.A. Hoogendijk en mevrouw N. Blagus geven een persoonlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 325.000,- op het woonhuis aan de Prutweg 1, 3245 LW, Sommelsdijk, kadastraal bekend als sectie E nummer 725 , te Sommelsdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- en een openstaande schuld van € 815.000,- per d.d. 09-02-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.150.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 08-03-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. In totaal zal er niet meer dan € 325.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer M.A. Hoogendijk en mevrouw N. Blagus geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Prutweg 1, 3245 LW, Sommelsdijk, kadastraal bekend als sectie E nummer 725 , te Sommelsdijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de persoonlijke borgstellingen, gesecureerd met tweede hypothecaire inschrijvingen op de privéwoningen met materiële overwaarde kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-372614 heeft € 45.500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 23:27
investeerder-118199 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 23:15
investeerder-235330 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 23:01
investeerder-108104 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 23:00
investeerder-96110 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 22:55

Ondernemer

M.A. Hoogendijk en R.P. Hoogendijk

Crowdfund Coach


Lars van Meer