46440

ROSAR

€ 1.450.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1204
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

23 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-10-2023 in 7 dagen volgeschreven door 1204 investeerders

Samenvatting

Ingenieursbureau ROSAR is een goedlopend adviesbureau dat diensten aanbiedt, voornamelijk aan gemeenten, op het gebied van onder andere bouwmanagement, bouwtoezicht, de bouwtoets, het ontwerpen van gebouwen, oplossingen bij handhavingszaken en bouwinspecties. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw biedt ROSAR op korte termijn grote groeikansen op de particuliere markt.

Naast de advieswerkzaamheden houdt ROSAR zich ook bezig met projectontwikkeling. De ondernemers hebben medio 2022 twee percelen grond aan het water gekocht aan de Koedood 40 te Barendrecht, waarop ze een villa willen bouwen door middel van een eerdere financiering via Collin .

Per 8 november 2023 dient de huidige lening van het bedrijfspand ter hoogte van € 1.200.000,- geherfinancierd te worden. Daarnaast wil de ondernemer het terrein en het pand nog (deels) inrichten. Hiervoor is € 250.000,- begroot. De getaxeerde marktwaarde van het bedrijfspand bedraagt € 1.760.000,-, waardepeildatum 5 oktober 2022. Deze waarde is exclusief de investering van € 250.000,- De Loan-to-Value (LTV, de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde ad € 1.760.000,-)  bedraagt derhalve 82% bij aanvang van de financiering.  

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.450.000,-. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 1.450.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.127,66, met derhalve een slottermijn ter hoogte van € 1.350.000,- in de 48e maand. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is de heer S. Harinandansingh, handelend onder de naam ROSAR. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van het leenbedrag is op dit moment materieel van aard op basis van de te verkrijgen hypothecaire inschrijving.
 • Mevrouw K. Haridansingh – Lachman geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nijverheidsweg 20, 3161 GJ Rhoon, kadastraal bekend als sectie A, nummer 6958 + 6387 te Rhoon, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De getaxeerde marktwaarde van het bedrijfsmatig onroerend aan de Nijverheidsweg 20, 3161 GJ Rhoon bedraagt € 1.760.000,- met waardepeildatum 05-10-2022.
 • De bestaande, derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Brandsma-akker 8, 2994 AA Barendrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5185 te Barendrecht, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Lloyds Bank GmbH ter hoogte van € 527.250,- en een tweede hypothecaire inschrijving van Lloyds Bank GmbH ter hoogte van € 172.750,-, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund ten behoeve van leningnummer 34545, zal tevens als zekerheid dienen voor deze nieuwe lening. De investeerders uit de lening met leningnummer 34545 hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders uit deze lening. Wanneer leningnummer 34545 is afgelost, blijft deze hypothecaire inschrijving van toepassing als zekerheid voor deze nieuwe lening. De uitstaande schuld bedraagt € 589.467,71- per 14-09-2023. De getaxeerde marktwaarde van het woonhuis bedraagt € 1.020.000,- met waardepeildatum 05-04-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ROSAR worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen op de lening tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn van € 1.350.000,-.

Leendoel

ROSAR wendt de financiering aan voor de herfinanciering van de bestaande lening van het bedrijfspand en inrichting van het bedrijfspand.

Ondernemer

Shai Harinandansingh (1974) is eigenaar van ROSAR, een ingenieursbureau opgericht in 2016, dat voornamelijk aan gemeentes advies geeft op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In zijn jarenlange werkzaamheden voor de gemeente Ridderkerk als Bouwinspecteur en vervolgens voor de gemeente Rotterdam als Coördinator Bouwtoezicht, vóór de oprichting van ROSAR, heeft Shai veel kennis over zijn vakgebied opgedaan. Vanwege deze werkzaamheden heeft Shai een uitgebreid netwerk binnen de sector waarin ROSAR opereert. De laatste jaren is Shai, naast zijn advieswerk, begonnen met projectontwikkeling, iets wat hij graag verder wil uitbouwen. Shai heeft zowel de opleiding Bouwmanagement als Bouwkunde (beide HBO) afgerond. Daarnaast heeft hij gedurende zijn loopbaan ook een Professional Master Bouwmanagement en een Master Business Administration (beide HBO) afgerond. De vrouw van Shailindra, Kawieta Harinandansingh – Lachman (1973), is ook werkzaam binnen ROSAR. Zij heeft jarenlang in het Erasmus MC gewerkt als directiesecretaresse. Shai en Kabieta hebben twee zonen, Arvind (1999) en Roshin (2000), die beiden dit jaar hun HBO-opleiding Bouwkunde zullen afronden. Zij voeren inmiddels ook namens ROSAR advieswerkzaamheden uit bij gemeentes.

Onderneming

ROSAR adviseert op het gebied van onder andere bouwmanagement, bouwtoezicht, de bouwtoets, het ontwerpen van gebouwen, oplossingen bij handhavingszaken en bouwinspecties. Potentiële klanten weten ROSAR voornamelijk via-via en via Linkedin te vinden. In 2022 is het nieuwe hoofdkantoor van ROSAR in Rhoon, in eigen beheer gebouwd, opgeleverd. Hiervandaan kan ROSAR gemakkelijk opereren binnen Zuid-Holland en Zeeland, de twee provincies die ROSAR ziet als haar voornaamste markt. ROSAR heeft op dit moment 10 werknemers voor zich werken, zowel in loondienst als in de hoedanigheid van ZZP-er. 

ROSAR, nu voornamelijk gericht op gemeenten, wil zich in de toekomst meer richten op de particuliere markt. De komst van de Wet Kwaliteitsborging (WKb) die ingaat per 1 januari 2024 biedt ROSAR deze mogelijkheid. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wkb gaat hierop toezien. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken. 

Naast de activiteiten op de gemeentelijke markt en op de particuliere markt wil ROSAR de komende jaren ook haar activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling uitbreiden. Op dit moment bouwt Shai in eigen beheer een villa met vrij uitzicht over het water aan de Koedood 40 te Barendrecht door middel van een eerdere financiering via Collin . 

Per 8 november 2023 dient de huidige lening voor het bedrijfspand van ROSAR geherfinancierd te worden. Het uitstaande saldo bedraagt € 1.200.000,-. Daarnaast wil Shai nog een stuk van het pand inrichten en dient de tuin en bestrating rondom het pand gedaan te worden. Hiervoor heeft hij € 250.000,- begroot. De totale investering bedraagt € 1.450.000,-. De getaxeerde marktwaarde van het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg 20 te Barendrecht is € 1.760.000,-, waardepeildatum 5 oktober 2022. De Loan-to-Value bedraagt bij de start van de financiering 82%. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening € 1.200.000,-
Inrichting pand € 250.000,-
Totale investering € 1.450.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.450.000,-

Leenbedrag: € 1.450.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 48 maanden, met een slottermijn van € 1.350.000,-

Overige financiers
Op dit moment heeft ROSAR een aflossingsvrije lening van € 1.750.000,- via de investeerders van Collin Crowdfund ter financiering van het project Koedood 40 te Barendrecht, leningnummer 34545. Dit betreft de financiering van de bouw van een villa voor de verkoop. Deze lening loopt tot 07-07-2025. Het rentetarief van deze lening bedraagt 9,0% per jaar. Daarnaast hebben private investeerders ROSAR een lening verstrekt ter hoogte van € 350.000,-. Deze aflossingsvrije lening loopt ook tot 07-07-2025. Het rentetarief van deze lening bedraagt 9,5% per jaar. ROSAR heeft bij Yeaz een lening met een uitstaand saldo van € 25.000,- per 4 oktober 2023. Deze lening is aflossingsvrij. Tenslotte heeft ROSAR nog een lening bij Qeld met een uitstaand saldo van € 90.541,66 per 4 oktober 2023. De maandelijkse aflossing op deze lening bedraagt € 5.030,90. Shai is voornemens om de leningen bij Yeaz en Qeld voor het einde van 2023 af te lossen. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ROSAR is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2022 en prognosecijfers 2023 van ROSAR. Wij kwalificeren de Collin Credit Score in deze aanvraag als Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet van ROSAR uit de normale bedrijfsvoering bedroeg in 2022 € 712.000,- met een winst van € 102.000,-. De gerealiseerde omzet van ROSAR uit de bedrijfsvoering van de advieswerkzaamheden bedroeg tot en met 31 augustus 2023 € 499.000,- met een winst van € 91.000,-. Voor geheel 2023 verwacht ROSAR een omzet van € 925.000,- en een winst van € 340.000,- uit de bedrijfsvoering van de advieswerkzaamheden. In 2022 kende ROSAR bouwrente met betrekking tot het project Koedood 40 voor een bedrag van € 110.000,-. Voor 2023 verwacht ROSAR een bouwrente van € 163.000,-. ROSAR voldoet deze bouwrente uit de kasstroom van de advieswerkzaamheden. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking bedraagt 8% op een balanstotaal van € 4.875.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.  

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is de heer S. Harinandansingh, handelend onder de naam ROSAR. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van het leenbedrag is op dit moment materieel van aard op basis van de te verkrijgen hypothecaire inschrijving.
 • Mevrouw K. Haridansingh – Lachman geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nijverheidsweg 20, 3161 GJ Rhoon, kadastraal bekend als sectie A, nummer 6958 en 6387 te Rhoon, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De getaxeerde marktwaarde van het bedrijfsmatig onroerend aan de Nijverheidsweg 20, 3161 GJ Rhoon bedraagt € 1.760.000,- met waardepeildatum 05-10-2022.
 • De bestaande, derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Brandsma-akker 8, 2994 AA Barendrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5185 te Barendrecht, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Lloyds Bank GmbH ter hoogte van € 527.250,- en een tweede hypothecaire inschrijving van Lloyds Bank GmbH ter hoogte van € 172.750,-, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund ten behoeve van leningnummer 34545, zal tevens als zekerheid dienen voor deze nieuwe lening. De investeerders uit de lening met leningnummer 34545 hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders uit deze lening. Wanneer leningnummer 34545 is afgelost, blijft deze hypothecaire inschrijving van toepassing als zekerheid voor deze nieuwe lening. De uitstaande schuld bedraagt € 589.467,71- per 14-09-2023. De getaxeerde marktwaarde van het woonhuis bedraagt € 1.020.000,- met waardepeildatum 05-04-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ROSAR worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen op de lening tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn van € 1.350.000,-.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand als de verpanding roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-395788 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 14:46
investeerder-194501 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 13:35
investeerder-37089 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 13:16
investeerder-231336 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 13:11
investeerder-401832 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 12:43

Ondernemer

S. Harinandansingh en K. Harinandansingh – Lachman.

Crowdfund Coach


Audrey Franssen